Nowa forma współpracy uczelni technicznych

Nowa forma współpracy uczelni technicznych Canva

20 polskich uczelni technicznych podpisało porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania projektami powołując Forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych. Porozumienie w imieniu Politechniki Opolskiej podpisał prof. dr hab. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju. Przedstawicielem Politechniki Opolskiej została Anna Pieloch, kierownik Działu Nauki.

– Forum jest okazją do bieżącej wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów projektowych. Będzie to także miejsce to wzajemnego dzielenia się wiedzą. Dzięki możliwościom, jakie dają narzędzia do komunikacji zdalnej, wymiana ta ma charakter nie tylko spotkań formalnych, ale także umawianych roboczo w celu rozwiazywania problemów zaraz, gdy się pojawią. To ogromna wartość dodana. Uczelnie mogą korzystać z doświadczeń i rozwiązań innych jednostek, które wcześniej zmierzyły się z danym problemem. I choć nie zawsze można je przenieść na grunt naszej uczelni to poszerza się spectrum możliwych rozwiązań informuje Anna Pieloch. – Formuła ta będzie niewątpliwie ułatwiała organizację szkoleń, które prowadzić dla nas będą jednostki finansujące badania, czego przykładem może być ostatnie tego typu szkolenie, które miało miejsce we Wrocławiu, i w którym udział wzięli przedstawiciele kilku instytucji finansujących projekty. Forum to również wspólne oficjalne stanowiska kierowane do instytucji w sprawach, które dotykają wiele jednostek. Forum to przede wszystkim nowa sieć kontaktów, które w dzisiejszym świecie są nie do zastąpienia.

Porozumienie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych podpisało 20 uczelni technicznych. To: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Źródło: Politechnika Opolska

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę