Nowa strategia wodna dla Europy

Nowa strategia wodna dla Europy Federacja Przedsiębiorców Polskich

Z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) banki rozwoju w UE wspólnie przygotują instrumenty finansowania inwestycji wodnych w ramach unijnego Niebieskiego Ładu. Plan został ogłoszony dziś w Parlamencie Europejskim podczas konferencji poświęconej nowym sposobom walki z kryzysem wodnym w Europie. Wśród uczestników znaleźli się Pietro de Lotto - Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle CCMI, Oliver Loebel - Sekretarz Generalny EurEau, Beata Daszyńska-Muzyczka - Prezes BGK oraz Tomasz Wojtczak - Prezes Amiblu Polska.

Inicjatorem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich, reprezentująca firmy i organizacje branżowe z kraju o jednych z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, szefowie europejskich organizacji sektora wodnego, międzynarodowych przedsiębiorstw, Komisji Konsultacyjnej EKES-u ds. Transformacji Przemysłowej, eurodeputowani oraz przedstawiciele banków rozwoju z różnych krajów UE, na czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Konferencja została zorganizowana na dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaleceń dotyczących pilnej reformy gospodarki wodnej w UE oraz wezwaniem KE do wdrożenia w UE tzw. niebieskiego ładu. Podczas spotkania omówiono możliwości finansowania inwestycji mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi wodnemu. Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska EEA, tylko w 2019 r. niedobór wody dotknął ponad 29% powierzchni UE. Jest to wyzwanie nie tylko dla krajów na południu, ale także na północy (nawet Belgia jest narażona). Sytuację pogarszają problemy, w tym przestarzała infrastruktura, która powoduje ogromne wycieki w sieciach, zwłaszcza we Włoszech, Rumunii i Bułgarii.

Otwierająca konferencję Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, wspomniała, że polski bank rozwoju wspiera rozwój przemysłu wodnego i nowych technologii. Jej zdaniem jest on bardzo rozwojową branżą, wartą obecnie tylko w samej Polsce 4,6 mld euro. Jednocześnie stanowi ważny sektor dla rozwoju gospodarczego kraju.

Podczas debaty głos zabrał również Pietro De Lotto, przewodniczący Komisji ds. Przekształceń Przemysłu CCMI w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Potrzebujemy pozytywnego strategicznego podejścia europejskiego, oddziałującego na świadomość i umożliwiającego stosowanie technologii oszczędzania wody i działań wodoodpornych na każdym poziomie i w każdym sektorze – stwierdził. 

Karine Measson, szefowa działu gospodarki wodnej w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), zapowiedziała, że EBI będzie inwestował pieniądze w sprawiedliwą transformację, a zwłaszcza w sektor wodny.

Bank będzie wspierał zapewnienie ludziom dostępu do wody. To dla nas naprawdę ważne  – powiedziała.

Na potrzebę rozwoju UE jako całości zwróciła z kolei uwagę Florika Fink-Hooijer, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.

– UE musi pozostać konkurencyjna. Ponadto musimy przygotować dokumenty i dane, które pokażą gdzie w Europie jest problem z wodą i jakich obszarów dotyczy – dodała.

Podczas dyskusji w PE podkreślano potrzebę zmiany obecnego podejścia UE do zarządzania zasobami wodnymi i możliwości, jakie stwarza Niebieski Ład. Zwracono uwagę na rozproszenie i nieskuteczność przepisów, które nie odzwierciedlają obecnej sytuacji niedoboru wody, dotykającej już jedną trzecią obszaru UE. Eksperci argumentowali, że samo wytwarzanie energii, elektroliza wodoru, chłodzenie elektrowni jądrowych i wychwytywanie dwutlenku węgla będą wymagały 58 miliardów metrów sześciennych wody rocznie do 2050 r.  prawie dwukrotnie więcej niż obecne zużycie wody pitnej w Europie.

Cieszymy się, że polityka wodna jest prowadzona na wysokim szczeblu, a społeczeństwo dostrzega zmiany i jest coraz bardziej świadome wagi problemu. Zmiany w zachowaniach konsumentów, dywersyfikacja źródeł wody, magazynowanie wody i inwestycje w infrastrukturę w celu ograniczenia wycieków będą bardzo ważne – powiedział Oliver Loebel, Sekretarz Generalny EurEau.

Na potrzebę dużych inwestycji w gospodarkę wodną

Infrastrukturę wodno-ściekową, technologie wodooszczędne czy obieg zamknięty wskazywali m.in. europosłowie Magdalena Adamowicz i Jan Olbrycht (oboje EPL), a także Tomasz Wojtczak, prezes Amiblu Poland, który również podkreślał konieczność uwzględniania kwestii środowiskowych w zamówieniach na inwestycje wodne.

EU Blue Deal to szansa na stworzenie jednej kompleksowej strategii i realnego rozwiązania problemu niedoboru wody w Europie. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu zrobiliśmy kolejny krok w kierunku jego rozwiązania. Bez inwestycji problem będzie narastał, a rywalizacja o wodę stanie się źródłem coraz ostrzejszych sporów w UE -–podsumował spotkanie Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przed konferencją poświęconą rozwiązaniom problemu wody w Europie, w parku nieopodal Parlamentu stanął wielki baner z grafiką przedstawiającą wizję budynku w rzeczywistości pustynnego kontynentu. Tuż obok rozdawano przechodniom butelki z wodą po 400 euro za sztukę - tyle może kosztować życiodajny płyn za kilkadziesiąt lat, jeśli UE nie podejmie dziś drastycznych reform mających na celu zmianę gospodarki wodnej.

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę