Odpady komunalne wartościowym surowcem?

Odpady komunalne wartościowym surowcem? Pol-Eco System

Dane Eurostatu pokazują, że wciąż sporym wyzwaniem jest prowadzenie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, które mogą stanowić wartościowe surowce dla wielu różnych branż.

W 2017 r., jak wynika z danych Eurostatu, w całej Unii Europejskiej poddano recyklingowi 41,9% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. A tymczasem unijnym celem w obszarze gospodarki odpadami do 2030 r. jest zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych do poziomu 60%, zaś opakowaniowych do 70%.

Jest to o tyle ważna kwestia, że większość materiałów, z których składają się odpady, nadaje się do przetworzenia na nowe produkty. Szkło oraz aluminium podlegają recyklingowi w 100% i co ważne, można przetwarzać je wiele razy. W przypadku aluminium jest to o tyle istotne, że jego produkcja z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Tymczasem wystarczy 600 puszek aluminiowych, by powstała rama do roweru, a z 3 puszek zrobimy oprawki okularów.

Selektywna zbiórka odpadów połączona z odzyskiem surowców wtórnych pozwala nie tylko na racjonalne wykorzystanie posiadanych już zasobów, lecz również pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Właściwa segregacja odpadów i poddawanie ich recyklingowi to też istotny element w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. – Zamknięty obieg surowców to nie tylko szansa na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również dodatkowy stymulant wzrostu gospodarczego poprzez np. wzrost PKB. Szacuje się, że może przyczynić się do zwiększenia PKB Unii o dodatkowe 0,5% do roku 2030, tworząc około 700 tys. nowych miejsc pracy.

Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100-watowej żarówki. Niestety, statystyczny mieszkaniec Polski nieprawidłowo wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie.

Kolejną istotną pod względem segregacji frakcją są tworzywa sztuczne. Powstają one z pochodnych ropy naftowej, której zasoby są ograniczone, zaś wydobycie coraz bardziej kosztowne. Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru, a energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

Jeszcze cenniejsze okazują się odpady ze sprzętu elektronicznego i AGD. Z danych ONZ wynika, że każdego roku na całym świecie powstaje średnio 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co ciekawe, wartość surowców, które występują w tych odpadach, liczona jest na poziomie ponad 48 mld euro. Z miliona samych telefonów komórkowych oddanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, około 350 kilogramów srebra, 34 kilogramy złota czy prawie 15 kilogramów palladu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę