Optymalny dobór łożysk zapobiega przestojom w produkcji

NSK
Reklama
Reklama

Łożyska są wysoko obciążonymi komponentami napędowymi, które z czasem stają się podatne na zużycie. Mając to na uwadze, szczególnie ważne jest uwzględnienie łożysk podczas opracowania planu prac konserwacyjnych, ponieważ taka strategia pomoże wydłużyć okres eksploatacji maszyn lub wyposażenia.

Ignorowanie tego czynnika może mieć poważne konsekwencje. Na przykład uszkodzenie tylko jednego łożyska może często skutkować zatrzymaniem całego systemu lub linii produkcyjnej. Usługi monitorowania stanu maszyn (CMS), stanowiące część Programu Wartości Dodanej AIP+, podsumowują indywidualne podejście firmy NSK do najlepszych praktyk ochrony łożysk.

Reklama

Szacuje się, że aż do 20% wszystkich uszkodzeń łożysk ma związek z ich niewłaściwą instalacją, dlatego personel ds. konserwacji powinien być przede wszystkim właściwie wyszkolony oraz powinien wykorzystywać odpowiednie narzędzia. Z tego powodu firma NSK zapewnia klientom kursy szkoleniowe dla działów utrzymania ruchu. Dzięki pakietowi rozwiązań serwisowych i konserwacyjnych AIP +, NSK może oferować wysokiej jakości, funkcjonalne narzędzia ułatwiające realizację typowych zadań łożyskowych w przemyśle. Oferta AIP+ obejmuje mechaniczne i hydrauliczne narzędzia montażowe, a także nagrzewnice indukcyjne.

Jeśli łożyska zawodzą przedwcześnie, to dzieje się tak często dlatego, że nie wybrano optymalnego typu łożysk lub nie zostały one poprawnie dostosowane do zastosowania i/lub warunków środowiska pracy. Typowymi przykładami są maszyny wymagające regularnego czyszczenia, takie jak stosowane w sektorze przetwórstwa żywności. Czyszczenie za pomocą strumieni wody pod ciśnieniem lub parą powoduje wymywanie środka smarnego i wnikanie zanieczyszczeń do łożysk. Jednak te problemy można przezwyciężyć poprzez zastosowanie łożysk Molded-Oil NSK, które posiadają smar trwale osadzony w medium nośnikowym.

W ramach programu AIP+ firma NSK może przeprowadzić na miejscu u klienta badanie zarówno łożysk, jak i warunków środowiska ich pracy. Następnie eksperci firmy tworzą specjalną propozycję łożysk rekomendowanych do użycia, uzupełnioną o analizę kosztów.

Można to zaobserwować u niemieckiego producenta samochodów, w przypadku którego łożyska wrzecion silnikowych wymagały regularnej wymiany w 15 identycznych centrach produkcyjnych. Firma NSK odkryła, że przedwczesne uszkodzenia były spowodowane przez zewnętrzne zanieczyszczenia i zasugerowała użycie uszczelnionych, bardzo precyzyjnych łożysk. W rezultacie uszkodzenia łożysk zostały znacząco zredukowane - okres ich eksploatacji wydłużył się z 12 do ponad 36 miesięcy, co z kolei zapewniło firmie roczne oszczędności rzędu ponad 50.000 euro na samych tylko kosztach instalacji.

Reklama

Usługi monitorowania stanu maszyn (CMS), jako strategia alternatywna, charakteryzują się bardziej prewencyjnym podejściem w zakresie przedłużania okresu eksploatacji łożysk. NSK oferuje to rozwiązanie również w ramach programu AIP +, w którym to przypadku technik serwisowy firmy bada instalację klienta, aby na miejscu zarejestrować parametry, takie jak wibracje, temperatura i prędkość pracy komponentów maszyny. W następnym etapie, wykorzystując specjalnie opracowaną technikę pomiarową, pracownik NSK zapisuje i analizuje dane za pomocą wydajnego oprogramowania zgodnie ze standaryzowaną procedurą. Klient otrzymuje kompleksowy raport CMS, który zawiera opis aktualnego stanu łożyska.

Wszelkie błędy osiowania lub regulacji wałów, niewystarczające smarowanie lub jakiekolwiek oznaki przedwczesnego zużycia komponentów napędowych również są wyróżnione w raporcie. W praktyce rozwiązanie to funkcjonuje nie tylko jak konserwacja zapobiegawcza, ale umożliwia także optymalizację łożysk w celu przedłużenia ich żywotności - w głównej mierze dlatego, że wszelkie problemy można rozwiązać natychmiast po ich wykryciu.

W kolejnym przykładzie wytwórca stalowych produktów walcowanych doświadczał różnic w wydajności podczas produkcji wlewków płaskich (kęsisk). Konieczne prace konserwacyjne skutkowały ograniczeniem czasu produkcji i zwiększeniem kosztów. Firma NSK zidentyfikowała przyczynę problemów w napędzie głównego wentylatora pieca i wprowadziła regularne inspekcje CMS w krótszych odstępach czasu. Konserwacja zapobiegawcza umożliwiła ustalenie optymalnego czasowo harmonogramu wymiany łożysk, co pozwoliło użytkownikowi oszczędzić rocznie ok. 70.000 euro.

Podsumowując, inżynierowie ds. konserwacji mają wiele możliwości wydłużenia okresu eksploatacji łożysk. Eksperci NSK zapewniają producentom maszyn, jak i użytkownikom wsparcie w postaci różnych usług i niezawodnych rozwiązań technicznych.

Źródło: NSK

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama