PKN Orlen z pomysłem na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Orlen z pomysłem na recykling odpadów z tworzyw sztucznych Pixabay

PKN Orlen, zgodnie ze strategią do 2030 r., chce rozwijać nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych. Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z wiodącym dostawcą technologii i usług inżynieryjnych, z którym analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych.

Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która ma realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, dlatego angażujemy się w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Podejmując współpracę ze spółką KBR, stawiamy kolejny ważny krok w tym kierunku. Technologia, którą analizujemy, ma umożliwić recykling odpadów z tworzyw sztucznych i wykorzystywanie pozyskanych w ten sposób surowców do wytwarzania produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Będzie to nasza odpowiedź na globalne trendy związane z ochroną środowiska, która jednocześnie przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.

Współpraca PKN Orlen z firmą KBR będzie opierać się na wykorzystaniu technologii Hydro-PRTSM licencjonowanej przez KBR. Polega ona na przetwórstwie odpadowych tworzyw sztucznych w produkty ciekłe i gazowe, które następnie można przetwarzać i wykorzystywać w produkcji chemikaliów, monomerów i polimerów. Podpisany list intencyjny oraz umowa na realizację studium wykonalności zakłada, że firma KBR weźmie aktywny udział we wdrożeniu projektu dostosowanego do potrzeb Grupy Orlen oraz zapewni wymagane wsparcie techniczne oraz wiedzę ekspercką. Przetwarzane tworzywa sztuczne będą pochodziły z kraju, a odzyskane w procesie recyklingu związki chemiczne zostaną przerobione przy wykorzystaniu własnych aktywów rafineryjno-petrochemicznych w wyżej wartościowe produkty petrochemiczne, które trafią na rynek polski i europejski. Jak mówił Doug Kelly, prezes KBR, zajmujący sie obszarem technologii, współpraca, którą podejmują z PKN Orlen, to ważny krok w ocenie długoterminowego potencjału tej przełomowej technologii. Kierownictwo KBR-u jest pewne, że Hydro-PRTSM umożliwi PKN Orlen EN osiągnięcie korporacyjnych celów zrównoważonego rozwoju oraz dekarbonizacji.

PKN Orlen, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. W ramach dochodzenia do niego, do 2030 r. zredukuje o 20% emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. W Europie rocznie powstaje 24,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Ponad jedna trzecia trafia do recyklingu, natomiast 42% jest spalane, a 24% składowane, co jest sprzeczne z modelem gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie szacuje się, że ilość odpadów z tworzyw sztucznych wzrośnie w 2035 roku do 31 mln ton, co powinno wpłynąć na intensyfikację projektów recyklingowych.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę