Osiągnięcia NSK Europe w zakresie ochrony środowiska

Osiągnięcia NSK Europe w zakresie ochrony środowiska NSK Europe

Kwestie ochrony środowiska stale znajdują się w centrum uwagi większości gospodarek europejskich. U podstaw tego zjawiska leżą coraz bardziej rygorystyczne normy prawne obowiązujące na całym kontynencie, z których wiele wymaga od firm przedkładania szczegółowych danych środowiskowych. Dodatkowo w nadchodzących latach wymóg ten prawdopodobnie stanie się jeszcze większym wyzwaniem. Z tego powodu współpraca z odpowiedzialnym środowiskowo dostawcą rozwiązań w zakresie sterowania ruchem, takim jak NSK Europe, ma ogromne znaczenie.

NSK Europe stale rozszerza swoje osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy firma odnotowała znaczną poprawę wielu kluczowych wskaźników, dążąc do realizacji ostatecznego celu w postaci neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 o 80% w bieżącym roku finansowym w porównaniu do bazowego roku finansowego 2017. Do wyróżniających się inicjatyw należy wprowadzenie nowych kotłów opalanych gazem w zakładzie NSK Europe w Kielcach, które zastąpią stare kotły na węgiel. Firma oczekuje, że inwestycja ta pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o 2500 ton w skali roku.

Kolejny przykład środowiskowej aktywności firmy stanowi Europejskie Centrum Dystrybucyjne (EDC) NSK w Tilburgu (Holandia), które pomyślnie wynegocjowało umowę z lokalnym operatorem na dostarczanie certyfikowanej, 100% „zielonej” energii elektrycznej. Inicjatywa ta pozwoli w ciągu roku ograniczyć emisję CO2 o 400 ton. Warto podkreślić, że obecnie wszystkie zakłady i magazyny NSK Europe kupują „zieloną” energię elektryczną, dlatego emisje firmy z zakresu 2 są bliskie zeru. To dobrze wróży realizacji kolejnych celów: 90% redukcji emisji z zakresu 1 i 2 do 2026 r. (w stosunku do roku finansowego 2017) oraz 100% redukcji (zerowej emisji w zakresach 1 i 2) do 2030 r.

Oczywiście ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to znacznie więcej niż tylko kwestia samej energii - bardzo ważna jest również kontrola wskaźników, takich jak zużycie wody i wytwarzanie odpadów. Obecnie w NSK Europe realizowanych jest wiele inicjatyw, które mają pomóc firmie w realizacji celów środowiskowych na rok budżetowy 2023 polegających na zmniejszeniu zużycia wody o 6% w stosunku do wartości bazowej z roku 2017. Przykładowo zakład w Kielcach obniżył zużycie wody o 500.000 litrów miesięcznie, wdrażając system recyrkulacji przeznaczony do chłodzenia pomp remediacyjnych (wykorzystywanych do oczyszczania wód gruntowych na terenie zakładu).

Newark w Wielkiej Brytanii to kolejny zakład wprowadzający zmiany prośrodowiskowe. W ciągu 12 miesięcy działania pierwszej zainstalowanej w firmie jednostki gromadzącej wodę deszczową zakład zaoszczędził około 200 000 litrów wody wodociągowej. Ta tzw. „szara” woda jest wykorzystywana potem w toaletach zakładowych.

NSK Europe koncentruje się także na zarządzaniu odpadami, redukując już obecnie ich ilość o 16,5% w stosunku do wartości bazowej z roku finansowego 2022 i osiągając niemal 97% poziom recyklingu. Ograniczenie ilości odpadów takich jak złom stalowy, wióry po szlifowaniu, zużyty olej/emulsje oraz odpady zanieczyszczone olejem przynosi znaczne korzyści środowisku i pozwala zmniejszyć koszty ich przetwarzania.

W bieżącym roku finansowym NSK Europe realizuje kilka inicjatyw mających na celu redukcję ilości odpadów. Przykładowo zakład NSK Needle Bearing Poland (NNBP) sprzedaje miesięcznie w celu recyklingu 1000 kg odpadów drewnianych pochodzących z palet, zakład w Kielcach wykorzystuje ściereczki do czyszczenia oleju wielokrotnego użytku, redukując ilość tego rodzaju odpadów o 22.500 kg miesięcznie, a zakład AKS Precision Ball Poland w Żarowie oddziela olej od odpadów emulsyjnych, umożliwiając ich recykling i zmniejszając miesięczną ilość tego typu odpadów o 1000 kg.

Chociaż największy wpływ na zrównoważony rozwój mają działania środowiskowe prowadzone w zakładach, to zarządzanie zasobami pozaprodukcyjnymi przez NSK Europe także odgrywa swoją rolę. Na przykład w kompleksie biurowym w oddziale firmy w Ratingen (Niemcy) wymieniono duże sekcje systemu oświetleniowego, instalując oprawy LED, które zużywają około 75% mniej energii elektrycznej. Dział logistyki NSK Europe również raportuje postępy, wprowadzając maszynę do rozdrabniania, która pozwala ponownie wykorzystać odpady kartonowe jako wypełnienie ochronne zamiast używanej wcześniej w tym celu folii bąbelkowej.

Pomimo niesprzyjającego klimatu biznesowego NSK Europe w dalszym ciągu wdraża inicjatywy prośrodowiskowe, mając na uwadze rygorystyczne cele w zakresie redukcji emisji CO2. Japońska firma nadal będzie wspierać budowę zrównoważonego społeczeństwa, wdrażając zaawansowane praktyki ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Źródło: NSK Europe

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę