Outsourcing gospodarki olejowo-smarnej. Co można zyskać?

Orlen Oil

– Współpraca na zasadach outsourcingu olejowego wyeliminuje koszty potrzebne na zakup specjalistycznych narzędzi niezbędnych do sprawnej realizacji prac serwisowych oraz uwolni potencjał własnych służb utrzymania ruchu – mówi Jacek Bialik, kierownik Zespołu Serwisu Olejowego Orlen Oil.

MM Magazyn Przemysłowy: Kiedy najlepiej zdecydować się na outsourcing gospodarki płynami – na etapie uruchamiania produkcji, zwiększania parku maszynowego?

Jacek Bialik: Outsourcing gospodarki olejowej może mieć bardziej lub mniej rozbudowany charakter. Jego zakres zależy od profilu przedsiębiorstwa oraz założeń, którymi kieruje się klient. Jedną z głównych przesłanek towarzyszących wdrożeniu takiej usługi jest aspekt ekonomiczny – powierzenie działań z zakresu kompleksowej gospodarki olejowej firmie zewnętrznej musi wygenerować dla zakładu konkretne oszczędności. W celu określenia przez zakład realnych ponoszonych kosztów z tytułu prowadzonej działalności należy przeanalizować dane z różnych obszarów funkcjonalnych, np. koszty z tytułu awarii spowodowanych nieprawidłowym smarowaniem (koszty awaryjnych przestojów i związanych z nimi strat produkcyjnych, części zamiennych), koszty funkcjonowania grupy smarowniczej, zakupu i magazynowania środków smarnych, utylizacji odpadów itd. Pod uwagę należy również wziąć ewentualne koszty inwestycji w sprzęt serwisowy do pielęgnacji środków smarnych oraz sprzęt diagnostyczny. Możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze szeroko pojętej gospodarki olejowej, połączona ze zwiększeniem potencjału produkcyjnego, powoduje, że klienci dostrzegają korzyści płynące z przekazania odpowiedzialności za ten obszar firmie zewnętrznej.

Jakie korzyści daje powierzenie przez zakład produkcyjny gospodarki smarowniczej i gospodarki płynami technologicznymi wyspecjalizowanej firmie? Czy jest to opłacalne dla wszystkich zakładów, niezależnie od rodzaju i wielkości produkcji?

Przekazanie przez klienta do obsługi wyspecjalizowanemu zewnętrznemu partnerowi wybranych obszarów działalności okołoprodukcyjnej, np. w zakresie obsługi logistyczno-magazynowej stosowanych środków smarnych i materiałów eksploatacyjnych, smarowania maszyn i urządzeń, gospodarki odpadami itd., daje możliwość skupienia się wyłącznie na działalności produkcyjnej oraz niejednokrotnie umożliwia wygenerowanie oszczędności na różnych polach. Dla firmy zlecającej outsourcing gospodarki olejowej podjęcie takiej współpracy niesie za sobą duży komfort, ale jest też obarczone pewnym ryzykiem. Przy tego rodzaju partnerstwie duże znaczenie ma doświadczenie firmy oferującej usługę, jej potencjał, pozycja rynkowa, zaangażowanie i elastyczność. Warunki bezpiecznej i satysfakcjonującej dla obu stron współpracy w dużej mierze zależeć będą od precyzyjnego określenia jej zakresu. Wskazane jest również przygotowanie nie tylko dobrej strategii wejścia, ale i wyjścia, czyli trybu postępowania w sytuacji, gdyby współpraca nie spełniała naszych oczekiwań. Podejmując ryzyko współpracy, otrzymamy wyspecjalizowane doradztwo, obejmujące m.in. dobór środków smarnych, ich dostawy oraz nadzorowaną eksploatację. Współpraca na zasadach outsourcingu olejowego wyeliminuje koszty potrzebne na zakup specjalistycznych narzędzi niezbędnych do sprawnej realizacji prac serwisowych oraz uwolni potencjał własnych służb utrzymania ruchu.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę