PGNiG z nowym raportem. Grupa realizuje oszczędności

PGNiG
Reklama
Reklama

Pomimo niższych cen ropy naftowej i gazu, w trzech kwartałach 2015 roku GK PGNiG osiągnęła blisko 2,16 mld zł zysku netto, podobnie jak w analogicznym okresie 2014 r. Taki wynik to zasługa m.in. konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Efektywności w całej Grupie Kapitałowej.

Do końca trzeciego kwartału Grupa zrealizowała 84% oszczędności planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Redukując trwale wydatki o 472 mln zł od 2014 roku firma cały czas prowadzi restrukturyzację GK PGNiG. W wyniku identyfikacji nowych obszarów posiadających istotny potencjał do optymalizacji, redukcja kosztów wzrośnie z zaplanowanych pierwotnie 800 mln zł do 937 mln zł w latach 2014-2016.

Reklama

Przychody GK PGNiG w trzech kwartałach 2015 roku wzrosły o 17% do ok. 26,7 mld zł w porównaniu do 22,8 mld zł w analogicznym okresie 2014 r. Wpływ na ten wzrost miały m.in.: 29% wzrost przychodów ze sprzedaży gazu wysokometanowego do 21,1 mld zł przy wolumenie sprzedaży rosnącym o 4,6 mld m sześc., do 15,5 mld m sześc. Przychody ze sprzedaży wzrosły pomimo spadków przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu o 633 mln zł.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 6% do 5,3 mld zł wobec 4,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy, bo 44% udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu Dystrybucja wyniósł 34%, a pozostałych segmentów Obrót i Magazynowanie oraz Wytwarzanie odpowiednio o14% i 8%.

Reklama

W trzecim kwartale 2015 roku GK PGNiG zanotowała 53% spadek zysku netto do 292 mln zł wobec 616 mln zł zysku w analogicznym okresie ub.r. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale spadły o 2% do 6,3 mld zł rok do roku, natomiast wynik EBITDA spadł o 14% osiągając ok. 1,3 mld zł. Na wyniki trzeciego kwartału wpływ miały m.in. spadek przychodów z ropy naftowej z powodu spadających cen ropy oraz głównie zdarzenia jednorazowe jak np. odpis w wysokości 51 mln zł na wartości udziałów w spółce EuRoPol Gaz oraz wpływ podatku dochodowego na zysk netto w wysokości ok. 190 mln zł wskutek wysokiej nominalnej stopy podatkowej w Norwegii.

Źródło PGNiG

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama