PKN Orlen z dobrymi wynikami za I kwartał

PKN Orlen
Reklama
Reklama

PKN Orlen zakończył I kwartał br. z wynikiem EBITDA na poziomie 1,9 mld zł. Rezultat został osiągnięty w efekcie wzrostu przerobu ropy o 8%, wzrostu wolumenów sprzedaży o 4% oraz wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu. Ważnym  wydarzeniem w pierwszym kwartale br. było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Grupy Lotos oraz deklaracji o współpracy z rządem Litwy w kontekście rozwoju spółki Orlen Lietuva.

Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne w I kwartale, Grupa Orlen wypracowała bardzo dobre wyniki, koncern wchodzi więc w kolejny kwartał utrzymując silną pozycję finansową. Jesteśmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy Lotos czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego koncernu i Polski – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W I kwartale 2018 r. odnotowano spadek modelowej marży downstream o 0,7 USD/bbl, głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o 13 USD/bbl oraz umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na rynku polskim, czeskim i litewskim odnotowano wyższą konsumpcję oleju napędowego, przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim. Konsumpcja benzyn była wyższa w Polsce i Niemczech, przy spadkach w Czechach i na Litwie.

Reklama

Segment downstream koncernu w I kwartale 2018 r. wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,5 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy wzroście przerobu o 8% w efekcie pełnego wykorzystania mocy w rafineriach w Płocku i Możejkach, oraz wzroście wolumenów sprzedaży o 2%. W omawianym okresie wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, w Polsce o 14%, olefin i poliolefin, przy niższej sprzedaży benzyn, LPG, nawozów, PCW i PTA. Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez wyższe koszty zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne, pogorszenie marż na poliolefinach, lekkich i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz umocnienie kursu PLN względem walut obcych.

Segment detaliczny w I kwartale 2018 r. wypracował rekordowy dla tego okresu rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł. Koncern odnotował 11% wzrost wolumenów sprzedaży oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach o 2,9 pp w efekcie włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV. W tym czasie odnotowano wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim przy porównywalnych marżach na rynku niemieckim i litewskim. W I kwartale 2018 r. koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową odnotowując wzrost liczby punktów Stop Cafe i Star Connect o 138. Na koniec tego okresu łącznie funkcjonowały 1864 punkty, w tym: 1611 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 209 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 210 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 20 Star Connect w Niemczech.

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. W I kwartale 2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie bloku parowo-gazowego w Płocku, wspólnie z PSE kontynuowano jego testy i próby, a także uzyskano wszystkie decyzje niezbędne do eksploatacji. Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5% łącznej produkcji w Polsce. PKN Orlen ogłosił także postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Reklama

W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc inwestycji może wynieść 1200 MW. W I kwartale br. z sukcesem udało się zakończyć negocjacje z generalnym wykonawcą bloku CCGT we Włocławku. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum (General Electric i SNC-Lavalin Polska), wdroży m.in. zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu podniesienie dyspozycyjności i efektywności pracy bloku.

W ostatnim kwartale Koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 0,5 mld zł. Dług netto koncernu wynosi 5,2 mld zł, przy zachowaniu bezpiecznego, przewidzianego w strategii, poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego 15,7%. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania PKN Orlen zamierza kontynuować program obligacji detalicznych, zainicjowany jeszcze w 2017 r. W związku ze zgodą zarządu spółki, subskrypcja kolejnej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych rozpocznie się już 7 maja br.

Źródło: PKN Orlen

 

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama