Platforma projektowa 3D dla autobusów

Fot. Solaris
Reklama
Reklama

W poszukiwaniu sposobów na szybsze projektowanie i lepsze koordynowanie procesów produkcyjno-logistycznych, spółka Solaris zainwestowała w rozwiązania programowe NX i Teamcenter – platformę wspierającą proces projektowania 3D.

Spółka Solaris Bus & Coach jest jednym z największym w Europie producentów autobusów, trolejbusów i tramwajów. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. firma stworzyła już ponad 13 tys. autobusów, które poruszają się po drogach 29 krajów. Dzisiaj Solaris posiada cztery fabryki w Wielkopolsce, które zatrudniają ponad 2300 pracowników. W lokalizacjach poza granicami kraju zatrudnionych jest dodatkowo 500 osób. Jednym z kluczowych celów biznesowych Solaris jest opracowanie zaawansowanych technologii, które zapewnią większy poziom bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania pojazdów komunikacji miejskiej na środowisko. 

Reklama

SZUKANIE DRÓG ROZWOJU

W 2014 roku Solaris sprzedał 1380 autobusów i trolejbusów, pobijając tym samym swój własny rekord z roku 2013, w którym dostarczyła 1302 pojazdy. Spośród kontraktów zrealizowanych w 2014 r. prawie 80% produktów (1100 pojazdów) zostało dostarczonych do klientów zagranicznych. Na początku 2015 r. firma podpisała kolejny kontrakt na dostawę 105 autobusów z operatorem taboru miejskiego w Ostrawie. 

– Kiedy zacząłem pracę dla Solaris, firma produkowała jeden autobus tygodniowo. Obecnie każdego dnia nasze fabryki opuszcza do ośmiu gotowych pojazdów – mówi Tomasz Broniarczyk, zastępca dyrektora produkcji. – Tak dynamiczny wzrost wymagał od spółki wprowadzenia dogłębnych zmian w relacjach z dostawcami i zmusił nas do ciągłego poszukiwania sposobów uzyskania większej produktywności na każdym etapie procesu – od projektu do sprzedaży. Każdy pojazd produkowany przez firmę składa się z kilku tysięcy różnych komponentów, które muszą być dostarczone w jedno miejsce w odpowiednim czasie.

W związku z tym spółka wdrożyła oprogramowanie SAP do zarządzania logistycznego umożliwiające koordynację wszystkich procesów logistycznych w firmie. Rozwój firmy i samego rynku wymusiły również równoległe zmiany w procesie projektowania i konstruowania nowych pojazdów. 

Reklama

EFEKTYWNE WSPARCIE ZE STRONY SIEMENS PLM SOFTWARE 

W 2009 r. spółka Solaris poszukując platformy wspierającej proces projektowania 3D, zdecydowała się wdrożyć dwa rodzaje oprogramowania firmy Siemens PLM Software: program NX do rozwoju produktów oraz Teamcenter do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

– Współpracujemy z wieloma biurami projektowymi korzystającymi z indywidualnych standardów i rozwiązań – wyjaśnia Tomasz Graczyk, kierownik PLM w Solaris. – Pracujemy w środowisku, w którym obiekty projektowane są w wielu wersjach, w tym w wersji 3D i 2D, a te same dane wykorzystywane są w kontekście różnych projektów i produktów. Systemy NX i Teamcenter umożliwiają nam zarządzanie tymi kluczowymi danymi - dodaje Graczyk.

NX to jednolita platforma, która łączy zaawansowane funkcje komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE) oraz inne popularne rozwiązania w jednym, natywnym środowisku. Zawiera rozbudowany zestaw zaawansowanych narzędzi projektowych umożliwiających tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych kształtów. Oferuje funkcje modelowania powierzchni wykorzystujące wszystkie zalety technologii synchronicznej. Ponadto system oferuje łatwe w użyciu rozwiązania do symulacji oparte na modelach geometrycznych. 

– Rozwiązania Siemens znacznie ułatwiły nam pracę, zwłaszcza w zakresie konfiguracji pojazdu na potrzeby konkretnego zamówienia – mówi Łukasz Baranowski, starszy projektant w Solaris. – Najpierw w oparciu o uzgodnioną z klientem specyfikację tworzone jest w NX inżynierskie zestawienie materiałowe (BOM). Następnie wysyłane jest ono do zakładu w Środzie Wielkopolskiej w celu wygenerowania – również w Teamcenter – BOMu produkcyjnego. W kolejnym kroku BOM trafia do systemu SAP. W przypadku specyficznych wymagań klienta sprawdzamy wykonalność takiego żądania w kategoriach technicznych i technologicznych, a następnie w NX tworzymy jego projekt techniczny dołączany do listy części w Teamcenter. Pozostaje już tylko zamówienie i realizacja - tłumaczy Baranowski.

Oprogramowanie NX zawiera również nową technologię do projektowania modułowego, która upraszcza modelowanie i edycję złożonych projektów. Pozwala podzielić projekty na określone elementy funkcjonalne, umożliwia jednoczesną pracę wielu projektantów, a także zwiększa możliwości ponownego wykorzystania i wymiany elementów projektu, jak również modyfikacji i aktualizacji całych projektów.

– Z kolei funkcja wizualizacji modelu umożliwia pracownikom obejrzenie produkowanego elementu na każdym etapie montażu – mówi Łukasz Baranowski. – Dzięki precyzyjnej wizualizacji nawet ludzie pozbawieni wyobraźni przestrzennej mogą łatwo dostrzec i ocenić detale - dodaje.

INNOWACYJNE PROJEKTY

Solaris oprócz uruchomienia seryjnej produkcji nowego autobusu miejskiego planuje wprowadzić również inne innowacyjne produkty. Najciekawsze projekty obejmują prace nad stworzeniem pierwszego elektrycznego autobusu dwuprzegubowego z wodorowym ogniwem paliwowym. Pojazd konstruowany jest we współpracy z Politechniką Poznańską i Politechniką Warszawską przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoTech.

– Będzie to dwuprzegubowy autobus o długości 24 metrów – mówi Piotr Malaca, lider zespołu ds. mechaniki w Solaris. – Napędzany będzie silnikami elektrycznymi zasilanymi z akumulatorów naładowanych energią elektryczną ze źródła zewnętrznego, a jeśli zaistnieje taka konieczność – także przy użyciu dodatkowej energii wytwarzanej przez zainstalowane w pojeździe ogniwo wodorowe.

Ważną rolę w procesie projektowania i produkcji nowego pojazdu odgrywać będą programy NX i Teamcenter. Narzędzia te nie tylko przyspieszają wykonanie projektu, ale także ułatwiają jego analizę pod kątem wykonalności, wprowadzenie niezbędnych zmian oraz opracowanie kilku wersji łatwo modyfikowalnych w zależności od potrzeb klienta.

– Główną zaletą NX jest to, że dynamicznie przyspiesza proces projektowania – mówi Tomasz Broniarczyk. – Podobne rezultaty osiągnęlibyśmy prawdopodobnie tradycyjnymi metodami, jednak znacznie wydłużyłoby to czas realizacji i wymagało zatrudnienia większej liczby osób. 

NOWE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Zdaniem Piotra Malacy, korzystanie z narzędzi Siemens PLM Software gruntownie zmniejszyło liczbę błędów w procesie projektowania: – Dzięki integracji pracy i wprowadzeniu wspólnego środowiska wymiany dokumentów Teamcenter udaje nam się wyeliminować większość błędów już na wczesnych etapach projektowania. Co więcej, każda nowa wersja oprogramowania oferuje coraz więcej funkcji, które przekładają się na wzrost efektywności na wszystkich aspektach naszej działalności.

Ponadto NX i Teamcenter skutecznie wspierają proces zarządzania zmianami – od modyfikacji określonych detali i korekty BOMu produkcyjnego po porównanie kilku wersji zmian w formacie graficznym 3D. A dzięki obsłudze wielu różnych formatów danych (PDF, DXF, JT, GEO) zapewniają ich szeroką dostępność wszystkim uczestnikom procesu produkcyjnego.

Źródło: Siemens

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama