Polenergia ze sporymi wzrostami zysków

Reklama
Reklama

Polenergia, największa polska prywatna grupa energetyczna, odnotowała w I półroczu 2015 roku znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych.

Zysk netto Polenergii w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku wzrósł o 58 proc. r/r - wzrost o 15,8 mln zł. W tym samym okresie wynik EBITDA poprawił się o 36 proc. To już kolejny kwartał intensywnego wzrostu wyników Grupy.

  • 43,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 roku, wzrost o 58 proc. r/r;
  • 110 mln zł wyniku skorygowanego EBITDA, wzrost o 36 proc. r/r;
  • 31 proc. marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu);
  • 99 MW farm wiatrowych w budowie, planowanych do uruchomienia w 2015 rok (z tego 38 MW w fazie testowej);
  • 336 MW gotowych do udziału w pierwszej aukcji w 2016 roku;
Reklama


Podtrzymanie prognoz na 2015 rok

Grupa Polenergia po raz kolejny odnotowuje wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów finansowych. Wypracowany w I półroczu 2015 roku zysk netto w wysokości 43,1 mln zł był o 58 proc. wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) wzrosła w raportowanym okresie o ponad 5 p.p. do 30,6 proc. z 25,1 proc.

Analizując wyniki Grupy na poziomie EBITDA, widać wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 32,3 mln zł), który jest pochodną uruchomienia nowych farm w drugiej połowie 2014 roku (FW Gawłowice, FW Rajgród) oraz lepszych wyników segmentu wiatrowego spowodowanych korzystnymi warunkami wietrznymi.

W I półroczu 2015 roku Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 4 mln zł r/r. Za wynik odpowiedzialny jest wzrost optymalizacji obrotu energią w ramach Grupy, a także koncentracja na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu.

Reklama

- Bardzo dobre wyniki finansowe Polenergii po raz kolejny potwierdzają, że strategia rozwoju Grupy oparta jest na silnych fundamentach gwarantujących optymalne wykorzystanie potencjału spółki. W następnych kwartałach planujemy dynamiczny rozwój i dalszy wzrost zysku. Rozwijany portfel projektów wiatrowych na lądzie poprawi przyszłoroczny wynik EBITDA o 70 mln zł - mówi Zbigniew Prokopowicz , prezes zarządu Polenergii.

Na koniec I półrocza 2015 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 98,6 MW farm wiatrowych, których uruchomienie planowane jest do końca 2015 roku, jest w trakcie budowy (FW Skurpie, FW Mycielin oraz rozbudowa FW Gawłowice). Obecnie na FW Skurpie (36,8 MW) trwa faza testów. Szacowana docelowa wielkość produkcja z w/w farm wyniesie około 280 GWh rocznie. Łącznie do końca 2015 roku Polenergia będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie ok. 250 MW, co zapewni Grupie pozycję wiodącego producenta energii elektrycznej z OZE.

Dodatkowo, Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW, z czego 336 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, która oczekiwana jest w 2016 roku. Kolejne 394 MW weźmie udział w aukcjach w latach 2017-2019. Spółka będzie jednym z pierwszych beneficjentów uchwalonej w lutym tego roku ustawy o OZE, która istniejącym bądź uruchomionym do końca 2015 roku projektom daje możliwość pozostania w ulepszonym systemie certyfikatów lub przejścia w ramach aukcji do systemu cen stałych gwarantujących stabilność przychodów przez 15 lat.

- Potencjał spółki dostrzegają analitycy rynkowi, czego dowodem są trzy rekomendacje kupna wydane przez wiodące biura maklerskie. Wszystkie wskazują, że obecnie spółka jest wyraźnie niedowartościowana. W lipcu Dom Maklerski PKO BP, ustalił cenę docelową na poziomie 36,9 zł, co oznacza ponad 40-proc. potencjał wzrostu - podkreśla Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię, który w istotny sposób wpłynie na długoterminowy wzrost wartości Grupy, jest projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

Zarząd Polenergii podtrzymuje prognozy ogłoszone na 2015 rok. W I półroczu Grupa wykonała prognozy w 54 proc. na poziomie EBITDA i 60 proc. na poziomie zysku netto.

Źródło: Polenergia

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama