Polska jednym z krajów przechodzących największą transformację podatkową

Polska przechodzi transformację podatkową Canva

Działy podatkowe coraz częściej skłaniają się ku digitalizacji procesów za pomocą technologii mogących uczynić ich pracę bardziej wydajną i skuteczną. Wdrożenie cyfrowej administracji podatkowej, które ma miejsce w wielu krajach Europy Środkowej, może znacząco przyspieszyć transformację cyfrową przedsiębiorstw. Natomiast jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte Central Europe Tax Technology Report, co drugi badany wskazuje, że brak czasu i zasobów stanowi główną przeszkodę w osiągnięciu tych zmian.

Liderzy podatkowi z całego świata nie przechodzą obojętnie obok technologii. Dążą do poprawy jakości danych, zapewnienia zgodności i optymalizacji działania ich organizacji. Aby to osiągnąć, muszą stale poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę na temat firmowego środowiska informatycznego.

Cyfrowa administracja przyspieszy transformację firm 

Badani uważają, że szybkie przejście na cyfrową administrację podatkową przyspieszy transformację firm. Nieocenione w tym zakresie może okazać się wdrożenie systemów ERP nowej generacji, które pozwalają kompleksowo wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego najważniejszymi zasobami i procesami. Co ciekawe, z raportu Deloitte wynika, że aż 60% respondentów nie planuje wdrożenia rozwiązania ERP nowej generacji lub dopiero się nad tym zastanawia. Zaledwie 6% badanych z Europy Środkowej zadeklarowało, że jest na końcowym etapie implementacji.

– Aby organizacje mogły sprostać wyzwaniom związanym z coraz większą cyfryzacją podatków, muszą rozważyć wprowadzenie rozwiązań umożliwiających usprawnienie ich pracy i zarządzanie procesami. Zastosowanie systemów ERP nowej generacji może poprawić bezpośrednie przetwarzanie danych do celów podatkowych i wprowadzić kontrolę zapobiegawczą rozwiązującą istniejące problemy z jakością danych podatkowych. Kolejną korzyścią może okazać się sprostanie zmieniającym się wymaganiom związanym z cyfrowym składaniem i raportowaniem podatków. Taki system pozwoli również na bezproblemową integrację rozwiązań podatkowych typu bolt-on w przedsiębiorstwie – wskazuje Robert Nowak, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte.

Jak wskazuje raport, respondenci, którzy zdecydowali się na najnowsze rozwiązania technologiczne, są z nich zadowoleni i efektywniej realizują swoje zadania.

50% respondentów wskazało, że główną przeszkodą w podatkowej transformacji technologicznej w ich organizacji jest brak czasu i zasobów. Odpowiedzią na ten problem może być outsourcing. Jak wskazuje badanie Deloitte, około jedna trzecia (33%) firm z Europy Centralnej planuje zlecanie usług w ramach tzw. outsourcingu technologicznego oraz przekazanie na zewnątrz procesów, które nie są kluczowe dla strategii w obszarze podatków. Chcą tym samym uwolnić swoje zasoby i usprawnić codzienną pracę.

– Nasze badanie wykazało, że te organizacje, które już wdrożyły systemy ERP nowej generacji częściej niż inne zlecają na zewnątrz realizację niektórych procesów swoich działów podatkowych lub planują zrobić to w najbliższej przyszłości. Po części może to wynikać z lepszego potencjału skalowania, jaki oferują nowe systemy w porównaniu z poprzednimi generacjami ERP – dodaje Paweł Hulewicz, dyrektor w Zespole Technologii w Podatkach, Deloitte.

Badani wskazywali najczęściej dwie korzyści, które spodziewają się uzyskać dzięki outsourcingowi, a są to: zgodność z cyfrowymi wymogami podatkowymi w wielu jurysdykcjach oraz możliwość szybkiego skalowania operacji podatkowych. Większość respondentów (ponad 80%) w krajach przechodzących znaczną transformację, takich jak Polska i Rumunia, postrzega automatyzację jako wspierającą pracowników działów podatkowych, co napędza inwestycje technologiczne.

Główne wyzwanie w automatyzacji procesów

Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że brak standaryzacji procesów i strukturyzacji danych i możliwości ich raportowania w czasie rzeczywistym, stanowią główne wyzwania, przed którymi stoją firmy poszukujące rozwiązań IT w celu zwiększenia poziomu automatyzacji. Eksperci Deloitte wskazują, że sprostanie tym problemom pozwoliłoby na zwiększenie efektywności procesów i usprawnienie wewnętrznych procedur kontrolnych.

Organy podatkowe coraz częściej wymagają od przedsiębiorców przekazywania informacji drogą elektroniczną. Wykorzystują technologie analityczne do przeglądania danych, planowania audytów i egzekwowania przepisów. Proaktywne podejście do analiz podatkowych może pomóc we wsparciu tego rozwijającego się obszaru zarządzania ryzykiem podatkowym. Tego typu technologia została skutecznie wykorzystana do wspomagania sprawozdawczości VAT.

– Czynnikiem mającym negatywny wpływ na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwie jest wewnętrzny opór przed zmianami, na który powołało się 41% ankietowanych. Przekonanie się do nich może usprawnić pracę działów podatkowych. Przykładowo, wykorzystując nowe rozwiązania IT do przeprowadzania masowych przeglądów zestawów dokumentów, można zminimalizować ryzyko potencjalnych niezgodności i skrócić czas poświęcany na wykonywanie niektórych zadań. Warto pamiętać, że dane będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w podatkach, ponieważ wymogi w zakresie sprawozdawczości zmieniają się z poziomu formularzy podatkowych na poziom transakcji, więc cyfryzacja procesów jest tutaj wskazana – przekonuje Robert Nowak

Zauważalną szansą na wsparcie procesów podatkowych dla firm jest szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Dodatkowo jak wskazuje raport Deloitte, jedna trzecia badanych rozważa wykorzystanie zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA).

Współpraca działów IT i finansowych z podatkowymi

Optymistyczne jest to, że 56% respondentów z całej Europy Środkowej wykazuje proaktywne podejście do strategii technologicznych swoich organizacji. Zespoły podatkowe stoją natomiast przed dylematem dotyczącym tego w jaki sposób wdrażać rozwiązania, które najlepiej odpowiedzą na ich potrzeby. Z jednej strony często podlegają decyzjom podejmowanym przez dział finansów i IT (nawet jeśli będą one miały duży wpływ na ich działalność), z drugiej uważają, że decyzje podejmowane przez inne departamenty często nie odpowiadają na ich problemy.

– Niestety w realizacji transformacji podatkowej nie pomaga fakt, że tylko pewna część działów podatkowych ma realny wpływ na strategię swojej organizacji w zakresie technologii podatkowych. Jedynie niespełna jedna czwarta badanych twierdzi, że ma nad nią znaczącą kontrolę. Mimo, że dział podatkowy ma pewien wkład w jej opracowywanie to jego kontrola nad budżetem CapEx, czyli wydatkami kapitałowymi, pozostaje ograniczona - tylko 4% z nich twierdzi, że ma na niego wpływ – mówi Paweł Hulewicz

Pod tym względem niestety region Europy Środkowej pozostaje w tyle za respondentami z badania Deloitte z listopada 2021 r., w którym ankietowane były kraje z Ameryki Północnej, Azji, Europy Zachodniej i Australii – aż 40% z nich stwierdziło, że ma kontrolę nad swoim budżetem CapEx.

Źródło: Deloitte 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę