Pracownicy marki Tork z certyfikatami kaizen

Pracownicy marki Tork z certyfikatami kaizen Tork

Wykorzystanie w branży produkcyjnej filozofii lean manufacturing i kaizen nie tylko przyczynia się do osiągnięcia większej wydajności, ale przede wszystkim jest sposobem na ciągłe doskonalenie procesu produkcji.

Lean manufacturing zakłada dostarczanie produktów najwyższej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa i eliminowaniu niepotrzebnych czynności. W produkcji odbywającej  się według założeń tego podejścia da się wyodrębnić 7 obszarów, w których generowane są straty produkcyjne, czyli tzw. mudy. Znając je, można w łatwy sposób określić zbędne działania, do których zaliczają się czynności niezapewniające wartości. Co więcej, można również takie działania  wyeliminować, a tym samym poprawić wydajność produkcji. Jakie to strefy?

W ich zapamiętaniu pomocny może okazać się tzw. TIM WOOD. Wyliczając, są to: transport, zapasy, zbędny ruch, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, nadprodukcja oraz defekty. Często obok 7 typów strat produkcyjnych wymienia się jeszcze jeden rodzaj mudy. Jest nim niewykorzystany potencjał ludzki. To marnotrastwo polegające na nieangażowaniu pracowników w procesy rozwiązywania problemów. Prowadzi ono do spowolnienia rozwoju organizacji i wpływa na spadek jakości pracy. Rozwiązaniem jest wdrożenie praktyk dzielenia się doświadczeniem i pomysłami, angażowanie pracowników w eliminowanie problemów, branie pod uwagę ich sugestii. Takie działania szybko procentują wzrostem wyników produkcyjnych i większym zadowoleniem personelu.

Jak mówi Michał Wojdat z Segmentu Industry Marketing Manager marki Tork, Tork to marka firmy Essity, która zapewnia swoim pracownikom dostęp do najnowszych szkoleń i dba o rozwój ich kompetencji, aby każdego dnia stawali się jeszcze bardziej doświadczonymi doradcami przemysłowymi dla swoich klientów. Tym razem KAIZEN Institute Poland przeprowadził warsztaty dla 13 managerów ds. sprzedaży. Tork wyposaża ich w narzędzia, przygotowując w ten sposób do wdrażania kultury ciągłego doskonalenia organizacji.

Dzięki przystąpieniu do certyfikowanego programu rozwoju kompetencji pracownicy marki Tork poznali praktyczne metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu strat i otrzymali również prestiżowy Certyfikat Praktyka KAIZEN i Audytora 5S. Nowe kompetencje uzyskane dzięki ostatnim szkoleniom pozwalają pracownikom wspierać managerów zakładów produkcyjnych w tworzeniu wydajnych miejsc pracy, zgodnie z zasadami Lean i 5S. W ofercie marki znajduje się też darmowa usługa audytu, Tork Workflow, która obejmuje utrzymanie ruchu oraz wydajność stanowisk pracy. Przeprowadzana jest przez certyfikowanych ekspertów marki Tork.

Źródło: Tork

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę