Proces przejmowania PKP Energetyka przez PGE zakończony

Proces przejmowania PKP Energetyka przez PGE zakończony Canva

Zakończył się proces zakupu przez Grupę PGE 100% udziałów spółki PKP Energetyka. Z nowym zarządem i pod nową nazwą – PGE Energetyka Kolejowa – spółka rozpoczyna proces integracji z właścicielem. Dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej przejęcie oznacza przede wszystkim znaczące przedsięwzięcie biznesowe: większy o 12% wolumen dystrybucji i większą o 9% sprzedaż energii. PGE zapowiada szereg inwestycji związanych z przejętym podmiotem, głównie w segment dystrybucji, i podkreśla, że to warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na kolei.

– PGE Energetyka Kolejowa jest dzisiaj i będzie dystrybutorem energii elektrycznej dla całego transportu kolejowego w Polsce, dla wszystkich przewoźników, a więc jest ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. – To, że jest dzisiaj w polskich rękach, w zarządzaniu operacyjnym polskiej spółki Skarbu Państwa, gwarantuje, że nikt nigdy nie będzie miał pomysłu, aby tę energię na kolei w momencie zagrożenia wyłączyć. A dzisiaj działamy jednak w sytuacji zagrożenia z kierunku wschodniego, ze strony Rosji, która dokonała inwazji w Ukrainie.

Kluczowy element infrastruktury 

Strategiczna kwestia bezpieczeństwa była jednym z głównych kryteriów rozpoczęcia repolonizacji spółki PKP Energetyka.

– Kolej jest kluczowym elementem infrastruktury transportowo-logistycznej kraju. Z jednej strony wspiera polską gospodarkę, a z drugiej też oferuje wygodny i szybki transport dla pasażerów w całej Polsce. Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek – skomentował Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Od 2015 r. właścicielem PKP Energetyka był amerykański holding CVC Capital Partners. W ciągu ostatnich siedmiu lat spółka przeszła szereg istotnych inwestycji modernizacyjnych wartych 4,3 mld zł. Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki. Dziś dysponuje ona sześcioma nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez ponad 52 tys. inteligentnych liczników. PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3% całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych. Przejmując te aktywa, Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Długość linii dystrybucyjnych wzrosła do ok. 320 tys. km, łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

– Z punktu widzenia biznesowego spółka jest bardzo ważnym elementem naszej działalności biznesowej, która bardzo wzmocni PGE. Przypomnę, że dzisiaj nasza dystrybucja działa głównie od Wisły na wschód, a PGE Energetyka Kolejowa to spółka, która dystrybuuje energię elektryczną w całej w Polsce, a więc jesteśmy dzisiaj obecni w każdym miasteczku, w każdej wsi, przez którą przejeżdża w Polsce kolej – mówi Wojciech Dąbrowski.

Według danych za ubiegły rok przejęcie PKP Energetyka zwiększa wolumen dystrybucji energii przez PGE o ok. 12%, a sprzedaży o ok. 9%.

5 mld dodatkowego przychodu 

– To bardzo konkretne przedsięwzięcie biznesowe, dzięki któremu uzyskamy prawie 5 mld zł więcej przychodu rocznie. Nasza EBITDA wzrośnie o blisko 800 mln zł – dodaje prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Rada nadzorcza spółki PGE Energetyka Kolejowa zdecydowała właśnie o powołaniu nowego zarządu, na którego czele stanie Sylwester Szczensnowicz. Pierwszym zadaniem – poza sprawnym przeprowadzeniem procesu rebrandingu – będzie integracja z Grupą PGE. Nowy właściciel zapowiada kolejne inwestycje związane z energetyką na kolei.

– Chcemy rozwijać projekty niskoemisyjne. Przykładowo projekt Zielona Kolej bądź magazyny energii, które są realizowane w PGE Energetyka Kolejowa, wpisują się w naszą strategię i projekt transformacji polskiej energetyki, więc na pewno w tych obszarach będziemy spółkę rozwijali – zapewnia Wojciech Dąbrowski. – Chcemy w spółkę inwestować, bo dzisiaj nie ma bezpiecznej energetyki bez modernizacji sieci dystrybucyjnych. Tak samo jak dzisiaj inwestujemy ogromne pieniądze w PGE Dystrybucja, bo w tym roku będzie to prawie 3 mld zł, tak samo będziemy inwestowali w dystrybucję kolejową po to, aby sieci były niezawodne.

Źródło: Newseria

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę