Przemysł 4.0 w praktyce produkcyjnej

Festo

 

Wdrożenie zasad Przemysłu 4.0 jest procesem ewolucyjnym, wymagającym pokonania szeregu trudności, ale także oferującym istotne korzyści dla branży automatyzacji produkcji. Warunkiem sukcesu w tej dziedzinie jest dbałość o zachowanie równowagi między trzema elementami: nowymi technologiami, ciągłym szkoleniem pracowników oraz zdolnością i chęcią człowieka do zaakceptowania zmian.

Dla przedsiębiorstw działających w wysoko uprzemysłowionych krajach korzystanie z zasad Przemysłu 4.0 stwarza realną szansę na zapewnienie sobie konkurencyjności – i to w skali międzynarodowej.

– Istotą obecnych przemian produkcji przemysłowej jest informatyzacja i internetyzacja wyrażająca się w jej uelastycznieniu. Dla zapewnienia konkurencyjności przemysłu musimy sięgać do zasobów naszej wynalazczości, aby móc tworzyć całkowicie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne – wyjaśnia prof. dr Peter Post, kierujący działem badań i rozwoju Festo AG & Co. KG. – Głównymi problemami, którymi musimy się zająć w najbliższej przyszłości, jest standaryzacja produkcji i bezpieczeństwo sieci komunikacyjnych, ale także zapewnienie jej większej wydajności i wysokiej jakości. Poważnym wyzwaniem jest też konieczność zmiany charakteru świata pracy i zdobywania przez niego ciągle nowych umiejętności.

Podstawą jest cyfryzacja produkcji
Podstawą ewolucji prowadzącej do Przemysłu 4.0 jest cyfryzacja pozwalająca na wzajemne połączenie w produkcji przemysłowej świata wirtualnego i realnego. Jej efektem jest tworzenie inteligentnych produktów, które mogą się ze sobą porozumiewać, a także wzajemnie sobą sterować i regulować swoją pracę. Umożliwia to nie tylko uzyskanie wysokiej wydajności i jakości wytwarzania, ale także indywidualizację tego procesu zwiększającą opłacalność produkcji jednostkowej i małoseryjnej.

Dla optymalnego wykorzystania inteligentnych produktów konieczna jest współpraca wielu systemów i procesów produkcyjnych. Jej nadrzędnym celem jest zdefiniowanie nowych języków komunikacji obowiązujących w Przemyśle 4.0, a także stworzenie zunifikowanych standardów i norm stanowiących podstawę wspólnej Platformy 4.0 umożliwiającej zinformatyzowanie i zinternetyzowanie produkcji zgodnie z zasadą Plug & Play.

– W koncepcji tej inteligentne produkty i urządzenia produkcyjne mają same określać kolejne etapy procesu wytwarzania i znajdować samodzielnie właściwych partnerów maszynowych i ludzkich do ich realizacji – wyjaśnia dr Michael Hoffmeister zarządzający tworzeniem oprogramowania produktów i produkcji w Festo AG&Co. KG. – W przyszłości cyfryzacja produktu będzie równie ważna dla jego wartości, jak i sam ten fizyczny produkt.

Przemysł 4.0 we własnej produkcji
Nie tylko produkty, ale także urządzenia, maszyny i systemy produkcyjne Przemysłu 4.0 mogą być wytwarzane zgodnie z koncepcją Platformy 4.0. Na przykład w Zakładzie Technologicznym Festo w Ostfildern-Scharnhausen zostały wdrożone projekty pilotażowe zapewniające możliwość implementacji przyszłych innowacji, modernizacji i nowych rozwiązań informatycznych. Pozwala to na wykorzystanie w przyszłości nowych technik i technologii bez konieczności przewidzenia ich wdrożenia na etapie tworzenia zakładu.

Wykształcenie jako decydujący czynnik sukcesu
Choć człowiek jest i pozostanie czynnikiem decydującym o powodzeniu procesu przemysłowego wytwarzania, musi on dziś poradzić sobie z całkiem nowymi zadaniami.

– Zadania te w łańcuchu wartości dodanej tworzonej w procesie wytwarzania produktów ewoluują od obsługi urządzeń, do ich optymalnego wyboru i rozwiązywania powstających przy wytwarzaniu problemów. Te nowe wymagania mogą być spełnione tylko dzięki wykształceniu i odpowiednio dobranym szkoleniom. Edukacja staje się stopniowo czynnikiem decydującym o powodzeniu realizowanych przedsięwzięć przemysłowych – twierdzi prof. Post.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę