Przemysł nadal na plusie

Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS w listopadzie 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,7% w porównaniu z listopadem 2015 r. Ceny produkcji budowlanomontażowej ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w listopadzie 2015 r.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2016 r. były o 1,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 17,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 24,3%, głównie z powodu prawie 2-krotnego wzrostu cen węgla koksowego. Ceny w górnictwie rud metali podniesiono o 18,6%. Wzrosły także ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,4%, w tym najbardziej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 1,3%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji metali (o 0,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,8%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, napojów (po 0,7%), artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z metali (po 0,6%), urządzeń elektrycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,5%), mebli, wyrobów farmaceutycznych (po 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń (po 0,3%), odzieży oraz skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%). Ceny produkcji papieru i wyrobów z papieru ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,4%) oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,1%). Podniesiono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,2%. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1%.

Reklama

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 1,9%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu podniesiono o 18,3%, w tym w górnictwie rud metali o 25,8% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 21,2%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 2,5%. Wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,5%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 16,1%). Wzrosły również ceny m.in. w produkcji metali (o 5,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 4,5%), w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 2,5%), artykułów spożywczych (o 2,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,5%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 1,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%) oraz wyrobów tekstylnych (o 0,2%). Ceny produkcji napojów ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3%), odzieży (o 0,4%), wyrobów z metali, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,7%), mebli (o 1,2%), maszyn i urządzeń (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,1%).

Spadek cen zanotowano natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,0%. W listopadzie 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,7% wyższe niż przed rokiem (wobec spadku o 1,8% w listopadzie 2015 r.). Podniesiono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie o 17,2%, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 2,6% oraz przetwórstwo przemysłowe - o 1,3%. Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,0%.

Reklama

Szacuje się, że w listopadzie 2016 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%). Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed rokiem oraz były o 0,1% wyższe niż w grudniu ub. roku.

Źródło GUS

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama