Rekordowe wyniki Grupy Lotos

Materiał prasowy LOTOS
Reklama
Reklama

Oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych skonsolidowany zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy Lotos liczony wg metodologii LIFO wyniósł w 2016 r. blisko 2,6 mld zł i był o 20% wyższy niż rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO (EBIT LIFO) wzrósł o 175% w stosunku do 2015 r. i osiągnął poziom 1,9 mld zł. W 2016 r. skonsolidowany zysk netto przekroczył poziom 1 mld i był najwyższy w historii spółki. Dla porównania w 2015 r. Lotos zanotował 0,3 mld straty netto.

W ubiegłym roku Lotos osiągnął rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie blisko 10,4 mln ton. Wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 99%. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło ponad 26,6 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

Co ważne, Lotos odnotował najlepsze wyniki w historii mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Średnioroczne notowania ropy Brent spadły o 17% i wyniosły 43,58 USD/bbl. Jeszcze bardziej, bo o 29% spadły średnioroczne notowania gazu osiągając cenę 25,84 USD/boe.

Reklama

Przepływy w górę, zadłużenie w dół

Lotos wygenerował w 2016 r. ponad 2,7 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (blisko 1,5 mld zł w 2015 r.), co w najlepszy sposób potwierdza poprawę kondycji finansowej spółki. Zadłużenie netto Lotosu na koniec 2016 r. wyniosło 4,8 mld zł i było niższe o 0,9 mld zł niż rok wcześniej. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,8x (w 2015 r. wskaźnik ten był na poziomie 2,6x).

Reklama

Wzrost zasobów w Norwegii

W 2016 r. Lotos zwiększył do 72,7 mln boe (+9%) łączny potencjał zasobów wydobywalnych 2P. Ma to związek z istotnym wzrostem (o 8,5 mln boe) potencjału zasobów w Norwegii, wynikającym m.in. z przekwalifikowania zasobów koncesji Utgard. Łącznie średnie dzienne wydobycie spółki Lotos Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2016 r. ponad 26,6 tys. boe. Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydobywczego został podwojony i wyniósł w ub.r. blisko 0,7 mld zł w porównaniu z około 0,3 mld zł w 2015 r.

Rekordowy przerób, większa sprzedaż

W 2016 roku rafineria Lotosu osiągnęła rekordowy przerób. Przerobiono blisko 10,4 mln ton surowca (10,2 mln ton w 2015 r.). Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym ub.r. wyniosło 99%. W analizowanym okresie Lotos sprzedał łącznie ponad 11 mln ton produktów, towarów i materiałów ropopochodnych, z czego o 5% więcej niż przed rokiem na rynku krajowym. Wzrost produkcji i sprzedaży był m.in. efektem korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy 2016 r. oraz efektem pierwszych sukcesów w walce regulacyjnej z działalnością tzw. „szarej strefy” na rynku paliw płynnych w Polsce (głównie dzięki wprowadzeniu tzw. Pierwszego Pakietu Paliwowego).

Wzrost liczby stacji

Na koniec 2016 r. w sieci Lotos działało 487 stacji paliw. Przez cały ubiegły rok sieć koncernu powiększyła się o 11 obiektów. Lotos utrzymał pozycję wicelidera na rynku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), dysponując dwudziestoma tego typu stacjami zlokalizowanymi przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7.

Podstawowe dane dot. 2016:

Oczyszczony zysk EBITDA wg LIFO: 2 589 mln zł (+20%)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 2 654 mln zł (+78%)
Wydobycie ropy i gazu: 26,65 tys. boe/d (+124%)
Przerób: 10,4 mln t (+2%)
Liczba stacji paliw: 487 (+11 obiektów)

Źródło: Lotos

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama