Rösler PowerLine: inteligentny zawór do obróbki strumieniowo-ściernej

Rösler PowerLine: zawór do obróbki strumieniowo-ściernej Rösler

Niedawno opracowany "inteligentny" zawór płaszczowy zapewnia automatyczne dostosowanie intensywności śrutowania turbin do różnych wymagań obróbki strumieniowo ściernej. Zapewnia to optymalne warunki pracy. Regulacja odbywa się niezależnie od prędkości obrotowej turbiny i bez czasochłonnej ręcznej regulacji przepływu ścierniwa. W związku z tym awarie wyposażenia i błędy operatora są mniej lub bardziej całkowicie wyeliminowane, a ogólne bezpieczeństwo procesu i sprzętu jest znacznie poprawione. Ta optymalizacja procesu, wraz z niższym zużyciem ścierniwa i mniejszym nakładem energii, skutkuje wysoką opłacalnością procesu obróbki strumieniowo ściernej.

Turbiny są bez wątpienia centralnym elementem urządzeń do obróbki strumieniowo ściernej i w dużym stopniu decydują o wydajności oczyszczania, wymaganych czasach cyklu i kosztach procesu oczyszczania strumieniowo-ściernego. Do tej pory - podczas uruchamiania nowej maszyny do obróbki strumieniowo-ściernej, tworzenia programów specyficznych dla obrabianego przedmiotu, wymiany ścierniwa i podczas prac konserwacyjnych - wymagane były czasochłonne regulacje przepływu ścierniwa w celu osiągnięcia optymalnych warunków pracy. W tym względzie zasadniczą rolę odgrywa prędkość obrotowa turbiny (obr/min): Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, prędkość turbiny zostanie zmniejszona, zmniejszy to pobór prądu i przepustowość ścierniwa.

Nowy, "inteligentny" zawór płaszczowy firmy Rösler umożliwia automatyczną, optymalną regulację i kontrolę wydajności strumieniowania niezależnie od obr/min turbiny. Częściowo ręczna i podatna na błędy regulacja zaworu płaszczowego należy zatem do przeszłości!

Pierwsze samouczące się sterowanie przepływem mediów do obróbki strumieniowo-ściernej

Centralnym elementem tego nowego, zgłoszonego do opatentowania systemu jest innowacyjny zawór płaszczowy. Dzięki specjalnym czujnikom otwarcie zaworu jest automatycznie dostosowywane do określonego przepływu mediów do obróbki strumieniowo-ściernej. W celu określenia otwarcia opracowano specjalne oprogramowanie, które uwzględnia parametry poboru prądu, prędkości wyrzutu i przepływu mediów do obróbki strumieniowo-ściernej. Jedną z cech tego oprogramowania jest to, że dzięki menu "ustawienie przepływu mediów do obróbki strumieniowo-ściernej" umożliwia ono automatyczne tworzenie oddzielnych programów dla każdej turbiny w ciągu kilku minut. Ręczna regulacja nie jest już wymagana. Wszystko, co operator musi zrobić, to wprowadzić optymalne parametry pracy dla danego procesu obróbki strumieniowo-ściernej, takie jak prędkość wyrzutu, przepływ mediów do obróbki strumieniowo-ściernej lub pobór prądu, na panelu operacyjnym. Jeśli na przykład wymagana jest wysoka przepustowość detalu, operator może po prostu zwiększyć przepływ mediów do obróbki strumieniowo-ściernej i prędkość wyrzutu. Jednocześnie, w przypadku obróbki delikatnych elementów, możliwe jest zmniejszenie przepływu mediów i prędkości wyrzucania do wartości, która zapobiega uszkodzeniu elementów.

Szybsze procesy obróbki strumieniowo ściernej przy niższym nakładzie energii

W codziennej obróbce strumieniowo ściernej nowy zawór Rösler PowerLine zapewnia krótsze czasy cykli obróbki. Skomplikowana i czasochłonna regulacja powłoki nie jest już wymagana. Awarie wyposażenia i błędy operatora zostały praktycznie całkowicie wyeliminowane, a procesy obróbki strumieniowo ściernej przebiegają z większą stabilnością i spójnością. Dzięki temu można w znacznym stopniu uniknąć nieplanowanych przestojów wyposażenia. Jednocześnie to "inteligentne" rozwiązanie zapewnia znaczne oszczędności energii.

Co więcej, indywidualne programy obróbki strumieniowo ściernej dla nowych elementów można łatwo tworzyć i zapisywać w sterowniku PLC. Wreszcie, złożone procesy obróbki strumieniowo-ściernej wymagające różnych ilości mediów do obróbki strumieniowo-ściernej można szybko i bezproblemowo wdrożyć. Na przykład, w przypadku usuwania piasku z odlewów, proces zwykle rozpoczyna się od stosunkowo niskiego przepływu mediów do obróbki strumieniowo-ściernej, który jest następnie stopniowo zwiększany. Zapewnia to bezpieczne i skuteczne oddzielenie piasku przenoszonego wraz z odlewami do maszyny do obróbki strumieniowo-ściernej oraz prawidłowe oczyszczenie odlewów.

W porównaniu z tradycyjnymi operacjami usuwania piasku, w których kilka turbin jest sekwencyjnie włączanych i wyłączanych, zawór PowerLine pomaga znacznie skrócić czas cyklu. System Rösler oferuje również znaczne korzyści w przypadku operacji kulkowania z krótkimi czasami cyklu, drastycznie skracając czas przygotowania do odpowiedniego procesu kulkowania. Dodatkową korzyścią jest automatyczne monitorowanie i dokumentowanie przepływu mediów do obróbki strumieniowo-ściernej. Zapewnia to dowód, że dany proces obróbki strumieniowo ściernej został przeprowadzonyn z precyzyjnie zdefiniowanymi parametrami.

Nowy zawór Rösler PowerLine jest dostępny jako oddzielna opcja i jest również dostępny w pakiecie Smart Solutions.

Źródło: Rösler Oberflächentechnik

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę