Rozwiązanie referencyjne dla zaufanych usług w chmurze

Rozwiązanie referencyjne dla zaufanych usług w chmurze Canva

Docaposte (cyfrowa spółka zależna od grupy La Poste, a także lider projektu), Dassault Systèmes, Bouygues Telecom i Banque des Territoires podpisały porozumienie, które powołuje do życia NUMSPOT, firmę zajmującą się rozwojem szerokiej oferty niezależnych i zaufanych usług w chmurze w Europie.

NUMSPOT jest skierowany przede wszystkim do francuskich przedsiębiorstw i instytucji, którym brakuje rozwiązań spełniających ich potrzeby. Są to firmy i instytucje zarówno z sektora finansowego (banki, firmy ubezpieczeniowe), jak i zdrowotnego (szpitale) oraz publicznego (władze państwowe i lokalne, operatorzy). 

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

NUMSPOT będzie dostępny we Francji w 2023 r. Firma stawia sobie za cel rozwój komercyjny na rynku europejskim z ambicją stania się punktem odniesienia w zakresie zaufanych ofert chmurowych.

NUMSPOT będzie dostarczać rozwiązania konkurencyjne pod względem technologicznym oraz komercyjnym, o wysokiej niezawodności i poziomie zabezpieczeń, które odpowiadają wymaganiom hostingu regulowanego zgodnie z SecNumCloud (certyfikacja ANSSI, francuskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa), Health Data Hosting oraz przyszłymi europejskimi standardami w zakresie cyberbezpieczeństwa (EUCS, European Union Cybersecurity Certification Scheme on Cloud Services, unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych). W tym celu NUMSPOT będzie korzystał z synergii wiedzy technologicznej i możliwości inwestycyjnych czterech francuskich partnerów konsorcjum.

Firma będzie oferować usługi o najwyższych na rynku standardach pod względem wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa, kosztów i odpowiedzialności środowiskowej. Rozwiązania będą oparte na niezależnej infrastrukturze chmurowej OUTSCALE firmy Dassault Systèmes, która korzysta z certyfikacji SecNumCloud i gwarantuje najwyższy poziom niezawodności przemysłowej i bezpieczeństwa przetwarzania danych, które realizowane jest wyłącznie w lokalizacjach na terenie Francji.

Poza usługami infrastrukturalnymi (IaaS) celem NUMSPOT jest oferowanie niezależnej platformy technologicznej (PaaS) dostarczającej rozwiązania i usługi software’owe (SaaS), oparte w szczególności na zaufanych rozwiązaniach firmy Docaposte, które spełniają najważniejsze potrzeby biznesowe.

Oprócz odpowiedzi na trzy główne wyzwania związane z przetwarzaniem w chmurze (integralność danych, bezpieczeństwo architektury cyfrowej i przenaszalność danych) NUMSPOT będzie stanowił europejski filar dla budowania standardów chmury, oferując otwarte i zrównoważone podejście gwarantujące klientom długoterminowe utrzymanie usług, dobre warunki ekonomiczne i możliwość wycofania zaangażowania.

Ponadto NUMSPOT zbuduje europejski ekosystem usług na światowym poziomie, który obejmie firmy produkujące oprogramowanie, przedsiębiorstwa świadczące usługi cyfrowe i start-upy. NUMSPOT będzie współpracować z laboratoriami badawczymi, w szczególności z firmą Inria, w celu przyspieszenia francuskich i europejskich innowacji technologicznych.

– Docaposte jest liderem ambitnego projektu zaufanej chmury, opartego na komplementarności czterech głównych francuskich graczy. Docaposte ma zamiar przyczynić się do sukcesu NUMSPOT dzięki precyzyjnemu zrozumieniu potrzeb sektora publicznego i zdrowotnego, a także zdolności wspierania transformacji organizacji oraz uznanej wiedzy specjalistycznej w zakresie zaufanych usług cyfrowych – powiedział Olivier Vallet, dyrektor generalny Docaposte.

Nowe możliwości 

– Inicjatywa NUMSPOT tworzy połączenie między organizacjami publicznymi i przemysłowymi. Otwiera nowe przywództwo, które będzie korzystne dla transformacji władz lokalnych, szpitali i administracji. Projekt ten jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i obywateli. Jego realizację umożliwia nasza rozległa wiedza technologiczna oraz sprawdzona w ciągu ostatnich 10 lat infrastruktura technologiczna OUTSCALE i platforma 3DExperience. W nowym kontekście geopolitycznym nasze porozumienie połączy suwerenny ekosystem, który ma ambicję stać się cyfrowym filarem dla obywateli Europy – Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes.

– Dzięki NUMSPOT firma Bouygues Telecom osiągnęła strategiczny kamień milowy. Jest to wyraz uznania dla naszej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie sieci komunikacyjnych, a ta inicjatywa wspiera naszą strategię stania się referencyjnym operatorem telekomunikacyjnym, który pomaga organizacjom publicznym i prywatnym w ich transformacji cyfrowej. Naszą ambicją jest zaspokajanie potrzeb sektora publicznego i zdrowotnego poprzez oferowanie im zaufanego rozwiązania w chmurze, które w pełni spełnia ich oczekiwania – powiedział Benoit Torloting, dyrektor zarządzający Bouygues Telecom.

– Współpraca między silnymi partnerami przemysłowymi i finansowymi umożliwia nam zbudowanie suwerennej chmury nowej generacji. Banque des Territoires jest przekonany o potrzebie sprostania temu kluczowemu wyzwaniu, jakim jest przyspieszenie cyfrowej transformacji. Od początku chcieliśmy być częścią tego ambitnego projektu, który umożliwia osiągnięcie niezależności i zaufania – Olivier Sichel, dyrektor Banque des Territoires.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę