Ruszył projekt, który wesprze firmy we wdrażaniu innowacji i zrównoważonego rozwoju

Ruszył projekt, który wesprze firmy we wdrażaniu innowacji Politechnika Wrocławska

Osiem europejskich ośrodków naukowych rozpoczęło wspólnie projekt SME Ready for Future. Ma wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu kultury innowacji, cyfryzacji produkcji, otwartych innowacji 2.0 i ekonomii współdzielenia oraz zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. W naborze złożono 280 wniosków z całej Europy, z których wybrano 53.

SME Ready for Future (SMERF) rozpoczął się w kwietniu tego roku i potrwa do marca 2026 r. Jego budżet to 2,5 miliona euro.

Liderem projektu jest Politechnika Wrocławska, a w konsorcjum działają także Karlsruhe Institute of Technology KIT (Niemcy), University of Genoa UNIGE (Włochy), Technical University of Kosice TUKE (Słowacja), Business Upper Austria Biz-Up (Austria), Center of Research and Technologic Innovation s.r.l. CRIT (Włochy), Pannon Business Network Association PBN (Węgry) oraz STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka (Chorwacja).

Pomysłodawcami inicjatywy są dr inż. Mariusz Cholewa, dr inż. Joanna Helman, dr inż. Maria Rosienkiewicz i dr inż. Mateusz Molasy, członkowie zespołu InnoManu, który działa w ramach Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym.

W ramach projektu członkowie konsorcjum zamierzają badać i rozwijać narzędzia oraz usługi wspierające transformację małych i średnich przedsiębiorstw „w kierunku gotowości na wyzwania przyszłości”.

Skupimy się na czterech kluczowych obszarach: kultury innowacyjnej, cyfryzacji produkcji, otwartych innowacji 2.0 i ekonomii współdzielenia oraz zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju – podkreśla dr inż. Mariusz Cholewa.

Uczestnicy projektu zajmą się więc tematami kreowania w małych i średnich przedsiębiorstwach warunków społecznych do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, tworzenia społecznych przestrzeni dla kreatywności oraz promowania „zwinności organizacyjnej” w tym zakresie. Będą analizować wdrażanie cyfrowych technologii w procesach produkcyjnych, zwiększanie efektywności i jakości produkcji oraz adaptację do zmieniającego się otoczenia technologicznego.

Zamierzamy także zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do współpracy z innymi podmiotami, wymiany wiedzy i zasobów oraz budowania platform do tworzenia innowacyjnych ekosystemów – dodaje dr inż. Maria Rosienkiewicz. – Będziemy też promować praktyki związane z ochroną środowiska, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz rozwijaniem strategii opartych na zrównoważonym rozwoju.

W ramach tego projektu konsorcjanci opracują model SMERF, który ma pomóc przedsiębiorstwom w skutecznym przekształcaniu i przyjmowaniu innowacyjnych podejść.

– Prowadząc badania międzyregionalne w siedmiu krajach biorących udział w projekcie, będziemy pracować nad koncepcją procesu transformacji małych i średnich przedsiębiorstw gotowych na wyzwania przyszłości,​ badać je według modelu SMERF i analizować rozwój ekosystemu innowacji – wyjaśnia dr inż. Mateusz Molasy.

Efektem projektu ma być m.in. baza wiedzy „Inspiration Knowledge Base”, która pozwoli na określenie czynników i najlepszych praktyk wpływających na transformację małych i średnich przedsiębiorstw (w kwestiach, na których skupia się projekt) oraz istniejących rozwiązań i przykładów implementacji elementów transformacji „gotowości na przyszłość”.

Naukowcy stworzą także strategię SMERF i plan działań SMERF oraz​ innowacyjną metodykę prowadzenia audytu dla MŚP „gotowych na wyzwania przyszłości”, która określi zakres audytu, metodę i system pomiarowy definiujący stopień zaawansowania MŚP w czterech filarach projektu. Powstanie również narzędzie badawcze SMERF Diagnosis Tool do samooceny przedsiębiorstw pod kątem poziomu zaawansowania w poszczególnych obszarach transformacji. Będzie ono generowało scenariusze transformacji i rekomendacji oraz zostanie przetestowane i zweryfikowane na podstawie badania co najmniej 160 firm.

Konsorcjanci przygotują też wzorzec szkolenia dla pracowników naukowych i instytucji otoczenia biznesu, które zostanie przetestowane i zwalidowane w ramach badania z udziałem co najmniej 80 uczestników.​

Wsparcie, mentoring i konsultacje

W planach jest także indywidualny program wsparcia dla przedsiębiorstw według modelu SMERF dla co najmniej 24 firm oparty na mentoringu i konsultacjach eksperckich oraz 20 rodzajach usług „new-in-region” (innowacyjnych na poziomie regionalnym).

W ramach projektu odbędzie się też 16 wizyt studyjnych, 4 webinary, 16 szkoleń i warsztat dla firm, uczelni, instytucji otoczenia biznesu i władz regionalnych oraz powstanie podręcznik SMERF.

Będziemy także prowadzić badania eksploracyjne nad aktualnymi politykami dotyczącymi regionalnych systemów innowacji oraz nad możliwością transferu najlepszych praktyk i polityk z bardziej innowacyjnych regionów partnerskich do tych mniej innowacyjnych – dodaje dr inż. Joanna Helman. – Pozwoli nam to na opracowanie, a następnie weryfikację metody transferu najlepszych praktyk z bardziej innowacyjnych regionów partnerskich do pozostałych.​

Zespół z Politechniki Wrocławskiej jest nie tylko liderem konsorcjum, ale także pomysłodawcą i autorem wniosku aplikacyjnego. W projekcie koordynuje filar badawczy „Otwarte innowacje 2.0 i gospodarka współdzielenia” oraz jest liderem kilku aktywności.

Źródło: Politechnika Wrocławska

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę