Rynek komponentów do robotów przemysłowych będzie się dynamicznie rozwijał

Rynek komponentów do robotów przemysłowych z dużym wzrostem Staubli

Najnowsze badania przeprowadzone przez Interact Analysis pokazały, że przychody ze sprzedaży kluczowych komponentów wykorzystywanych do budowy robotów przemysłowych przekroczyły 10,5 mld USD w 2021 r., co skłoniło firmę do skorygowania w górę prognoz na kolejne 5 lat.

  • Wartość rynku komponentów robotów przemysłowych w 2021 r. wyniosła 10,5 mld USD. 
  • Elementy układu napędowego stanowiły 42% przychodów z kluczowych komponentów robotów w 2022 r.
  • Japonia jest obecnie największym rynkiem komponentów do robotów przemysłowych, ale do 2027 r. mogą stracić pozycję lidera na rzecz Chin.

Kluczowe komponenty robotów przemysłowych, które zostały uwzględnione w tym badaniu, obejmują m.in. układy napędowe, w tym silniki i precyzyjne przekładnie, kontrolery robotów, elementy uczące, czujniki czy efektory końcowe. Przewiduje się, że w wyniku rosnącego popytu na roboty przemysłowe, rynek komponentów do robotów przemysłowych osiągnie wartość ponad 18 miliardów dolarów do 2027 r., osiągając w tym okresie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR na poziomie 9,7%.

wykres wartość rynku komponentów do robotów przemysłowych Szacowane przychody z rynku komponentów do robotów przemysłowych (prognozy z 2023 vs 2021) źródło: Interact Analysis

Aż 42% całego rynku komponentów robotów przemysłowych w 2022 r. stanowiły elementy układów napędowych, których wartość sprzedaży wyniosła 5,1 mld USD. Według autorów badania przychody tego obszaru komponentów do robotów przemysłowych będą rosnąć w tempie 7,7% CAGR od 2022 do 2027 r., nieco niższym niż przewidywane tempo wzrostu całego rynku komponentów. W najbliższych 5 latach najdynamiczniej ma się za to rozwijać część rynku obejmująca czujniki i inne elementy odpowiedzialne za kontrolę wizyjną. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na bezpieczeństwo i elastyczność robotów. Dużą część rynku stanowią także efektory końcowe, co wynika z faktu, że jeden robot może być wyposażony w wiele różnych rodzajów efektorów.

Patrząc na rynek komponentów do robotów przemysłowych z perspektywy regionalnej, największym obecnie rynkiem jest Japonia. Jeśli jednak utrzyma się obecne tempo rozwoju poszczególnych rynków, do 2027 r. Chiny powinny prześcignąć Japonię pod względem osiąganych przychodów z tego sektora rynku. Wprawdzie wielkość produkcji robotów przemysłowych w Chinach już teraz przewyższa produkcję w Japonii, jednak średnia cena sprzedaży poszczególnych komponentów jest znacznie niższa w Chinach niż w Japonii ze względu na intensywną konkurencję między lokalnymi sprzedawcami.

Jeśli chodzi o typy robotów i zakresy udźwigu, w przypadku robotów przegubowych oczekuje się, że  w latach 2022-2027 przychody z komponentów wzrosną najbardziej w przypadku robotów o zakresie udźwigu 80-300 kg i 10-80 kg. W przypadku robotów współpracujących i SCARA oczekuje się, że przychody z kluczowych komponentów wzrosną najbardziej w przypadku robotów o udźwigu 5-10 kg, chociaż prognozy tempa wzrostu rynku są najwyższe dla komponentów stosowanych w robotach o udźwigu powyżej 20 kg.

Popyt na roboty przemysłowe ma bezpośredni wpływ na rynek komponentów do robotów przemysłowych. Ponadto wielu dostawców dąży do zlokalizowania produkcji robotów w Ameryce Północnej, co pobudza rynek komponentów w tym regionie. Znacząco poprawiliśmy nasze prognozy dotyczące całkowitych komponentów na rynku robotów przemysłowych i oczekuje się, że rynek ten będzie cieszył się znacznym wzrostem do 2027 r.
Samantha Mou, analityk w Interact Analysis

Źródło: Interact Analysis

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę