Rynek pracy inżynierów w III kwartale 2015 r.

Jak wynika z danych Pracuj.pl w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. do inżynierów skierowano 31 523 ofert pracy, w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 28 072. Z kolei w samym trzecim kwartale 2015 r. pracodawcy skierowali do inżynierów o 13,6% ogłoszeń więcej, niż w trzecim kwartale 2014 r. Poszukiwano głównie monterów/serwisantów, elektroników/elektryków oraz specjalistów konstrukcji i technologii. Analizy danych Pracuj.pl pokazują, że popyt na inżynierów nie maleje, co oznacza, że nie tylko doświadczeni specjaliści, ale także absolwenci uczelni technicznych mają duże szanse na znalezienie pracy w zawodzie zaraz po studiach.

Polski rynek pracy potrzebuje i będzie potrzebował inżynierów-specjalistów – odzwierciedleniem tego są dane portalu Pracuj.pl z których wynika, że co 10 ogłoszenie w III kwartale 2015 r. było skierowane do pracowników tej specjalności.

Jakie branże zatrudniały inżynierów w III kwartale 2015 r?
Największe zapotrzebowanie na inżynierów zgłosił przemysł ciężki, z tej branży pochodziło 30% wszystkich ogłoszeń skierowanych do inżynierów w III kwartale 2015 r. Druga pod względem liczby skierowanych do inżynierów ogłoszeń była branża budownictwo i nieruchomości (16% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń skierowanych do inżynierów), a na trzecim miejscu uplasował handel i sprzedaż (12% udziału). Inżynierów poszukiwano także w telekomunikacji i zaawansowanych technologiach oraz w przemyśle lekkim.

Największy wzrost zapotrzebowania na specjalistów – inżynierów odnotowano w budownictwie i nieruchomościach i wyniósł on 17,2%, w porównaniu rok do roku. W pozostałych branżach zainteresowanie pracodawców inżynierami utrzymuje się na wyrównanym poziomie.

W przemyśle ciężkim niemal co trzecie ogłoszenie skierowane było do mechaników, poszukiwano także specjalistów ds. konstrukcji/technologii, monterów/serwisantów oraz osób specjalizujących się w elektronice i/lub elektryce. Największy wzrost zapotrzebowania zanotowano na specjalistów ds. energetyki konwencjonalnej i odnawialnej – wyniósł on 34,3% rok do roku.

Pracodawcy z branży budownictwo i nieruchomości w III kwartale 2015 r. najbardziej zwiększyli zapotrzebowanie na monterów/serwisantów (o 33,2% wzrostu rok do roku,) specjalistów elektroniki/elektryki (o 28,4% więcej ofert niż w III kwartale 2014 r.) oraz mechaników (16,3% wzrostu rok do roku).

Inżynierów jakich specjalności poszukiwano w III kwartale 2015 r?
W III kwartale 2015 r. co trzecie ogłoszenie skierowane było do monterów/serwisantów, lub elektroników/elektryków. Wiele ogłoszeń skierowano także do inżynierów specjalizujących się w konstrukcji i/lub technologii. O niemal 20% wzrosło zapotrzebowanie na mechaników, znaczące wzrosty zanotowano także dla specjalistów ds. automatyki oraz inżynierów energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.

Inżynier na rynku pracy a oczekiwania pracodawców
Jak wynika z danych MNiSW uczelnie techniczne są najchętniej wybierane przez kandydatów na studia, w 2014 r. było to średnio 3,5 kandydata na miejsce. Dane Pracuj.pl potwierdzają, że uczelnia techniczna to stale dobry wybór.

Analiza ogłoszeń opublikowanych na portalu wskazuje, że np. w przypadku monterów/serwisantów pracodawcy oczekują wyższego wykształcenia technicznego – na kierunkach: elektryka, automatyka, mechanika i budowa maszyn, elektronika lub elektrotechnika. Liczy się także znajomość specjalistycznych programów (CAD, AutoCad) oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Mile widziane jest posiadanie uprawnień energetycznych. Oczekiwana jest także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Ponadto, wymaga się gotowości do częstych wyjazdów służbowych, pracy w systemie zmianowym oraz prawa jazdy kategorii B. Te dwa ostatnie wymagania są charakterystyczne dla większości ogłoszeń adresowanych do inżynierów. Z kolei od inżynierów specjalności elektronika/elektryka wymaga się specjalistycznego wykształcenia technicznego - na kierunkach: mechanika, mechatronika, elektryka, elektromechanika. Ponadto, kandydatom stawia się wymóg znajomości specjalistycznych technik i narzędzi pracy, znajomości oprogramowania (CAD). Ważne są także umiejętności manualne i analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Przydatne okazuje się doświadczenie na podobnym stanowisku.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę