Satysfakcja polskich producentów z kondycji firm

Reklama
Reklama

Ankietowani w I kwartale 2019 r. producenci działający w Polsce pozytywnie oceniali kondycję swoich firm i zakładali, że zamkną rok 2019 r. z lepszymi lub podobnymi wynikami niż w ubiegłym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PSI Polska. Czy pojawiające się w ostatnich miesiącach symptomy spowolnienia gospodarczego skłonią ich do rewizji prognoz?

Optymistyczne nastroje

Jak wynika z badania przeprowadzonego wiosną 2019 r. wśród przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce, branża pozytywnie oceniała aktualną kondycję swoich firm. 8 na 10 producentów ogółem określiło ją jako pozytywną. Większymi optymistami byli przedstawiciele większych firm, 83% z nich szacowało sytuację firmy jako co najmniej dobrą, a w tym 22% jako bardzo dobrą. Średnie firmy były nieco bardziej sceptyczne, pozytywną opinię o kondycji wyrażało 79% z nich, z czego 23% oceniało ją jako bardzo dobrą. Najlepiej kondycję swoich firm oceniali przedstawiciele sektora produkcji samochodów i sprzętu transportowego - 88% i mebli - 84%. Najmniej zadowolone były przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń, ale i tak niemal 3/4 z nich uważało, że ich sytuacja jest bardzo dobra lub dobra.

Reklama

Dobry czas dla produkcji

Ponad połowa 52% ankietowanych firm produkcyjnych liczyła na to, że zamknie obecny rok z bilansem lepszym niż w poprzednim, a 38% było zdania, że będzie on podobny. Największymi optymistami byli w tym obszarze średni producenci, ponieważ perspektywę poprawy wyników przyjmowało 59% z nich. Duże firmy były nieco bardziej ostrożne w swoich prognozach – na lepsze zamknięcie roku liczyło 45% z nich. Taka dysproporcja w ocenach może wynikać z faktu, że większym producentom trudno o spektakularne wzrosty, a także częściej przykładają oni uwagę do analizy koniunktury gospodarczej. Najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzyli producenci mebli, najmniej – maszyn i urządzeń: odpowiednio 58 i 43%Umiarkowany entuzjazm panował wśród firm z sektorów wyrobów z metalu oraz samochodów i sprzętu transportowego. Ci pierwsi na poprawę sytuacji wskazywali w 55% przypadków, drudzy z kolei w połowie z nich. Największymi pesymistami były firmy wytwarzające maszyny i urządzenia – 18% z nich było zdania, że rok 2019 będzie dla nich gorszy niż poprzedni.

– Dynamiczny wzrost PKB i wysoki wskaźnik eksportu skłaniały firmy do patrzenia na swoją przyszłość w optymistycznych barwach, albo przynajmniej postrzegania 2019 r. jako okresu stabilności. Pojawiające się informacje o potencjalnym spowolnieniu gospodarczym zdawały się nie studzić entuzjazmu sektora produkcyjnego – powiedział Arkadiusz Niemira, prezes PSI Polska. Jednak jak dodał: – Badanie przeprowadziliśmy na wiosnę bieżącego roku, kiedy dane spływające m.in. z niemieckiej gospodarki nie wskazywały jednoznacznie na recesję. Pozostaje pytanie, czy w obliczu doniesień o spadku koniunktury i pogarszających się wskaźnikach producenci działający w Polsce nie zrewidują swoich pozytywnych ocen rynku i perspektyw.

Reklama

Uzależnieni od eksportu…

Wyniki badania pokazują również, jak bardzo firmy produkcyjne w Polsce są uzależnione od eksportu – fakt ten skłania do refleksji nad ich przyszłością, jeśli weźmie się pod uwagę gorsze nastroje gospodarek innych krajów. Deklarowana sprzedaż zagraniczna stanowiła średnio 59% całkowitych przychodów wszystkich ankietowanych producentów. Największe znaczenie eksport miał dla branży meblarskiej, gdzie blisko 3/4 wytwarzanych produktów sprzedawanych było poza Polską, a najmniejsze dla producentów wyrobów sektora wyrobów z metalu – 53% Zaskoczenia nie budziły podstawowe kierunki eksportu: 9 na 10 firm sprzedawało swoje produkty w krajach Europy Zachodniej. 88% firm prowadziło sprzedaż w innych państwach wspólnoty, a 65% eksportowało do krajów spoza Unii. Co ciekawe, firmy zatrudniające ponad 250 pracowników znacznie chętniej obierały ten ostatni kierunek. 78% z nich kierowało swoje produkty do krajów niezrzeszonych w UE, podczas kiedy nieco ponad połowa (53%) średnich producentów sprzedawało swoje produkty w tych państwach.

… ale z nadzieją patrzący w przyszłość

49% firm było zdania, że udział przychodów z tytułu eksportu w 2019 r. nie zmieni się w stosunku do 2018 r., a 38% uważało, że wzrośnie. Średnie firmy w porównaniu do dużych przedsiębiorstw były zdecydowanie bardziej optymistyczne – niemal połowa z nich (47%) uważała, że rola eksportu będzie większa, podczas kiedy tylko 30% dużych producentów była takiego zdania. Najmniejszymi optymistami byli producenci aut i sprzętu transportowego – co czwarty podmiot z branży automotive obawiał się spadku przychodów uzyskanych z tytułu eksportu produktów w 2019 r. Utrzymania status quo w poziomie przychodów z handlu zagranicznego spodziewało się 6 na 10 firm specjalizujących się w produkcji maszyn i urządzeń. - Znaczny udział eksportu w przychodach może być czynnikiem ryzyka dla firm produkcyjnych w Polsce w związku z pogarszającą się koniunkturą u naszych zachodnich sąsiadów – powiedział Arkadiusz Niemira. – Z drugiej jednak strony dane historyczne wskazują, że do tej pory niemieckie spowolnienie gospodarcze było raczej wykorzystywane przez polskie firmy i nie obniżało eksportu - dodał.

Informacje o badaniu

Badanie „Gotowość firm produkcyjnych do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0” zostało przeprowadzone na zlecenie firmy PSI Polska przez agencję badawczą PMR w I kwartale 2019 r. Objęło duże i średnie firmy produkcyjne wykorzystujące systemy informatyczne ERP, funkcjonujące w Polsce i mające obroty powyżej 20 mln zł. W jego ramach przeprowadzono wywiady telefoniczne z wykorzystaniem techniki CATI wśród osób decyzyjnych z 228 przedsiębiorstw działających w czterech sektorach produkcyjnych: maszyn i urządzeń, samochodów i sprzętu transportowego, mebli oraz wyrobów z metalu.

Źródło: PSI Polska

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama