Skaner pomagający w leczeniu przewlekłych ran

Skaner pomagający w leczeniu przewlekłych ran Politechnika Śląska

Leczenie przewlekłych ran jest złożone, czasochłonne i często drogie. Bez odpowiedniej terapii, rany te, nie zagoją się samoistnie – dotyczy to zwłaszcza ran cukrzycowych, czy owrzodzenia żylnego. Proces leczenia wspomóc może skaner ran, który powstaje w ramach projektu Woundscanning z udziałem naukowców z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Skaner służy do obrazowania i diagnozowania trudno gojących się ran. Skanowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy, przez co zabieg jest sterylny, higieniczny i nie sprawia pacjentowi bólu. Budowa urządzenia realizowana jest przez spółkę z Grupy Yoshi – WoundScanning i jest wdrożeniem wyników badań przeprowadzonych przez Katedrę Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji w zakresie obrazowania i analizy ran przewlekłych. Politechnika Śląska jest w projekcie podwykonawcą realizującym prace koncepcyjne w zakresie konstrukcji skanera oraz w zakresie przetwarzania i analizy zbieranych danych. Uczelnia jest także odpowiedzialna za opracowanie odpowiedniego oprogramowania.

Skaner umożliwia wykonanie obrazu rany w technologii 3D, wykorzystując do tego kamerę ToF (Time-of-Flight).

Urządzenie wyposażone jest w aparat fotograficzny oraz kamerę termowizyjną. Jest tak zaprojektowane i skalibrowane, że możliwe jest nałożenie zarówno obrazu fotograficznego jak i termowizyjnego na powierzchniowy model trójwymiarowy. Skanowanie ran przy użyciu technologii 3D opartej na ToF przynosi wiele korzyści, m.in. wysoką precyzję, szybkość pomiaru, bezbolesność – mówi dr Jan Juszczyk z Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji.

Realizowane wcześniej badania, dotyczące możliwości wizualizacji trudno gojących się ran poprzez tworzenie modeli 3D, wykazały przydatność takiej wizualizacji w monitorowaniu procesu leczenia.

Projekt budowy skanera jest dalszym etapem tych prac. Celem jest opracowanie urządzenia, które pozwoli wykonać szybki skan powierzchni rany w poradni leczenia ran przewlekłych – wyjaśnia naukowiec.

To urządzenie skanujące wykorzystywane będzie podczas dokumentacji ran przewlekłych i trudno gojących się, czyli takich, które utrzymują się dłużej niż 6 tygodni. Należą do nich: rany pooperacyjne, stopa cukrzycowa, odleżyny, oparzenia, owrzodzenia, zmiany onkologiczne. Proces ich leczenia często jest długotrwały i trudno go ocenić. Jedną z podstawowych metod weryfikacji postępów terapii jest porównanie wielkości pola powierzchni rany między kolejnymi wizytami w poradni. W tym celu wykonuje się dokumentację fotograficzną.

Skaner ran z jednej strony uprości ten proces, z drugiej pozwoli na większą obiektywizację, za pomocą dostarczenia modelu 3D rany oraz wzbogacenie jej, poprzez informacje zawarte w obrazie termowizyjnym. Uzyskanie wiarygodnych i możliwie dokładnych danych obrazowych, przekłada się na większą ilość wartościowych dla lekarza informacji – wyjaśnia dr Juszczyk.

Skaner jest przyrządem kompaktowym z obudową przypominającą typowe ręczne skanery 3D. Składa się z modułu zawierającego czujniki oraz ekranu podglądowego, połączonego z rękojeścią. Urządzenie zaprojektowane jest tak, aby można je było obsługiwać jedną ręką, również w rękawiczkach, zasilane jest bateriami i łączy się z komputerem bezprzewodowo, dzięki temu nie ogranicza swobody ruchów operatora.

Wykonanie skanu jest bardzo proste. Wystarczy skierować przyrząd w kierunku rany tak, aby na ekranie podglądowym widoczna była cała rana i nacisnąć przycisk. Pozostała część rejestracji dzieje się automatycznie. Skaner jest urządzeniem bezkontaktowym i jego obsługa przypomina obsługę prostego aparatu fotograficznego – wyjaśnia naukowiec.

Co ważne, skaner ran nie wykorzystuje żadnego promieniowania szkodliwego dla pacjenta.

Podstawową korzyścią dla chorego, jest szybsze i bardziej precyzyjne określenie skutecznej terapii. Dzięki temu, w przypadku braku oczekiwanych rezultatów leczenia, lekarz będzie mógł wcześniej zareagować, modyfikując lub zmieniając terapię – podkreśla naukowiec.

Z kolei, dla personelu medycznego największą korzyścią będzie skrócenie i usprawnienie procesu tworzenia dokumentacji fotograficznej oraz zapewnienie bardziej precyzyjnych wyników pomiarów. Prace nad skanerem ran dobiegają końca. Powstał już prototyp. Teraz naukowcy z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prowadzą testy oprogramowania.

Źródło: Politechnika Śląska

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę