Specjalne Strefy Ekonomiczne będą kształcić nowych specjalistów

SSE

O sposobie wsparcia inwestorów w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników oraz dostosowaniu kształcenia do potrzeb przedsiębiorców rozmawiali przedstawiciele spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Polsce. W spotkaniu zorganizowanym 20.01.2017 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” wzięła udział Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, a Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Grażyna Ciurzyńska, dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej.

Od dwudziestu lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią skuteczny instrument polskiego wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją tereny inwestycyjne objęte ich statusem. Nakłady inwestycyjne w strefach sięgnęły łącznie niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie w zakładach firm funkcjonujących w SSE znalazło blisko 280 tysięcy osób.

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, a w szczególności rynek pracy, wymaga jednak ciągłego dostosowywania procesu kształcenia pod potrzeby pracodawców. Z badań przeprowadzonych przez strefy wynika, że poszukiwani są przedstawiciele kadry inżynierskiej oraz między innymi takich zawodów jak: operator obrabiarek skrawających, elektryk, mechanik, elektromechanik, czy automatyk. Plany zatrudnieniowe inwestorów strefowych przewidują utworzenie w najbliższych latach kilkunastu tysięcy miejsc pracy związanych z tymi specjalizacjami. Nowe miejsca pracy powstaną także w szeroko rozumianym otoczeniu firm inwestujących w strefach, u ich kooperantów i podwykonawców, co  z pewnością zwielokrotni efekt zatrudnieniowy.

Podczas spotkania w Wałbrzychu omówiono podjęte w strefach działania, które wspierają przedsiębiorców w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry. Pomocne w tej dziedzinie są między innymi powołane przez SSE klastry edukacyjne, w których skupionych jest obecnie około 300 podmiotów, w tym przedsiębiorcy, szkoły, samorządy oraz instytucje okołobiznesowe. Klastry umożliwiają współpracę szkół i pracodawców poprzez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych. Jedną z najbardziej efektywnych form współpracy są klasy patronackie, nad którymi pieczę objęły firmy działające w strefach. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało ich ponad 100.   

Przedstawiciele Specjalnych Stref Ekonomicznych podjęli decyzję o poparciu założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Fundamentem proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w nowym modelu szkolnictwa. W Wałbrzychu podpisana została stosowna deklaracja, której sygnatariuszami zostały SSE działające w Polsce. Intensyfikacja działań prowadzonych przez strefy może nie tylko pomóc w rozwiązaniu dzisiejszych problemów kadrowych przedsiębiorców, ale również stać się istotną zachętą inwestycyjną dla firm planujących realizację kolejnych projektów na terenie Polski.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę