Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych

PKP Cargo
Reklama
Reklama

17 stycznia 2017 r. po raz pierwszy obradowała Grupa Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych. Grupa ma wypracować rozwiązania, które pozwolą na sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w Polsce.

Grupa została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów z inicjatywy Komisji Europejskiej. W jej pracach uczestniczą m.in. przedstawiciele kilku ministerstw (w tym MR i MIiB), Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Zamówień Publicznych i zarządów województw.

Reklama

Spotkanie otworzył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił znaczenie sektora kolejowego w Strategii na rzez Odpowiedzialnego Rozwoju oraz odniósł się do problemów i wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej.

Następnie głos zabrał Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Podkreślił wysoką rangę Grupy, odróżniającą ją od innych zespołów roboczych oraz znaczenie sektora kolejowego w unijnej polityce spójności.

Reklama

Tematyka obrad Grupy była bardzo szeroka. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało stan realizacji inwestycji kolejowych w POIiŚ i Regionalnych Programach Operacyjnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało informacje na temat finansowania, regulacji prawnych i planowania strategicznego sektora kolejowego. W kolejnej części spotkania Andrzej Merchel, prezes PKP PLK SA, omówił kwestie organizacyjne i zarządcze spółki warunkujące realizację inwestycji kolejowych. Na zakończenie Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT, przedstawił system wdrażania i zatwierdzania projektów oraz udział w procesie inicjatywy JASPERS.

Każdej części posiedzenia towarzyszyła dyskusja, której wynikiem było ustalenie przebiegu dalszych prac w ramach Grupy. Wśród najważniejszych ustaleń należy wskazać konieczność wypracowania przez grupę rekomendacji dla PKP PLK SA w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach. Ponadto w celu usprawnienia przygotowania kolejnych inwestycji zarekomendowano wsparcie JASPERS już na etapie studium wykonalności. Poza wymienionymi działaniami ustalono także zakres informacji i analiz, które mają zostać przygotowane przez Grupę przed kolejnym posiedzeniem, planowanym na czerwiec.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama