Śrutowanie stali. Na czym polega?

Reklama
Reklama

Śrutowanie stali jest powszechnie kojarzonym określeniem obróbki elementów stalowych, jednak niewielu wie na czym dokładnie ten proces polega.

Proces śrutowania stali oznacza w praktyce jej piaskowanie. Polega ono na oczyszczaniu oraz modyfikowaniu kształtu elementów stalowych z zastosowaniem materiałów posiadających właściwości ścierne. W tym celu nieodzowny staje się strumień sprężonego powietrza lub cieczy. Śrutowanie stali wykorzystywane jest obecnie do wielu zastosowań, a proces jego przebiegu doskonalony jest w celu zapewnienia pracownikom najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Reklama

Sposoby śrutowania stali

W celu wykonania piaskowania wykorzystuje się rozmaite elementy ścierające - nie musi to być wyłącznie piasek. Często występujące w omawianym procesie materiały to rozdrobnione szkło, metal, lód czy zmielone skorupy orzechów i roślin. Podstawą, decydującą o wyborze elementów ściernych podczas piaskowania staje się pożądany efekt końcowy, którego wygląd można modyfikować, zmieniając wspomniany materiał ścierający.

Śrutowanie może odbywać się na sucho lub mokro - drugi sposób minimalizuje ilość powstających pyłów, co z kolei okazuje się bezpieczniejsze dla pracownika.

Nieodzowne podczas procesu suchego śrutowania stali okazuje się zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto bowiem bliżej przyjrzeć się zagrożeniom, jakie wynikają ze specyfiki omawianego procederu.

Reklama

Ryzyko podczas śrutowania stali - zagrożenia dla pracownika

Podczas śrutowania istnieje możliwość przedostania się drobinek piasku do płuc, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do rozwoju choroby pylicznej. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych schorzeń, pracownicy zobowiązani są do stosowania ubrań ochronnych, a pracodawca zobligowany jest do zapewnienia im optymalnych warunków, gwarantujących bezpieczeństwo w pracy.

Zasadność śrutowania stali

Proces śrutowania wzmacnia, czyści i poleruje metal - podobne zabiegi wykorzystywane są w wielu celach. Głównym powodem piaskowania okazuje się pozbycie rdzy, farb lub lakierów - po procesie śrutowania stalowa powierzchnia staje się gładka i czysta, co umożliwia jej dalszą obróbkę.

Można więc uznać, że śrutowanie stali stanowi element istotny w wielu sytuacjach, jednak zawsze należy zachować bezwzględne bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas tak zwanego piaskowania na sucho.

Źródło: CentrumPR (Metal Service)

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama