Stół roboczy do cięcia laserem

Stół roboczy do cięcia laserem Raven Media

W procesie cięcia laserem naturalnie najważniejszy jest sam laser. Nie można jednak pominąć również roli, jaką odgrywają niektóre akcesoria towarzyszące. To m.in. stoły do cięcia laserowego, które muszą zapewnić nie tylko odpowiednie podparcie obrabianego elementu. Powinny gwarantować także skuteczne odprowadzenie produktów ubocznych procesu cięcia i zminimalizować ryzyko wystąpienia tzw. odbicia wstecznego.

  • Stoły do cięcia laserem powinny zapewnić odpowiednie podparcie obrabianego detalu i zniwelować ryzyko wystąpienia tzw. odbicia wstecznego
  • Do najpopularniejszych na rynku należą stoły laserowe typu plaster miodu
  • Podczas standardowego cięcia laserem stoły robocze ulegają zabrudzeniom
  • Żeby zapewnić optymalną wydajność procesu cięcia należy zapewniać odpowiednie czyszczenie stołów roboczych

Powiązane firmy

Eagle Lasers


Żeby zapewnić całkowite przecięcie materiału, wiązka lasera musi przejść przez całą jego grubość. Nie oznacza to, że po przejściu przez dolną powierzchnię wycinanego detalu wiązka lasera nagle się rozproszy czy też zniknie w inny sposób. Przy zbyt dużej mocy lasera jego wiązka może się odbić od powierzchni stołu roboczego i od dołu ponownie rozpocząć cięcie elementu (tzw. odbicie wsteczne lub refleks zwrotny).

Ponadto podczas procesu cięcia wydzielają się m.in. dym czy pył, towarzyszy mu też podwyższona temperatura, a do tego mogą się pojawić różnego rodzaju odpryski, nagary czy inne zanieczyszczenia. We wszystkich powyższych przypadkach ważną rolę do odegrania ma stół roboczy, który – odpowiednio dobrany do konkretnego procesu cięcia – może skutecznie zniwelować powyższe niekorzystne zjawiska.

Natomiast wybór nieodpowiedniego stołu roboczego do cięcia laserem może doprowadzić do uzyskania gorszej jakości krawędzi cięcia lub uszkodzenia dolnej powierzchni ciętego detalu. Może nawet uniemożliwić całkowite przecięcie materiału.
 
Warto mieć to na uwadze, bo w ofercie producentów stołów roboczych dostępne są różne ich typy. Wybór konkretnego rodzaju stołu zależy przede wszystkim od typu obróbki, materiału, który będzie na danym stole wycinany, a nawet od mocy lasera.

Stoły robocze do cięcia laserem – popularne rodzaje

Stoły w wycinarkach laserowych mogą się różnić różnymi parametrami, ale najistotniejsze wydają się wymiary stołu, struktura powierzchni roboczej i materiał, z którego dany stół jest wykonany. Ponadto istotna jest też moc lasera, który będzie współpracował z danym stołem. Wszystkie te czynniki są bardzo istotne już w momencie wyboru konkretnego modelu.

Do najpopularniejszych na rynku stołów roboczych do laserów należą stoły typu plaster miodu (siatkowy lub kratownica). Duża liczba niewielkich „oczek” takiego stołu zapewnia niewielkie refleksy zwrotne i płaską powierzchnię, a także zmniejsza ryzyko, że wycięte detale spadną w głąb stołu. Jednocześnie jednak niewielkie rozmiary „oczek” utrudniają czyszczenie w razie ich zabrudzenia.

Do cięcia grubszych detali zalecane są stoły listwowe czy też nożowe (albo lamelowe), w których liczba i rozstaw listew może być regulowana zależnie od realizowanego procesu cięcia. Dzięki temu, że wycinany detal może znajdować się całkowicie między listwami, unika się uszkodzenia powierzchni na skutek odbicia wstecznego.

Wśród dostępnych rozwiązań znajdziemy jeszcze m.in. stół pinowy (przede wszystkim do cięcia delikatnych materiałów, bez refleksów zwrotnych), stół podciśnieniowy (materiał jest przytwierdzany do powierzchni stołu za pomocą podciśnienia) czy stół ferromagnetyczny (mocowanie materiału przy użyciu magnesów).

Cięcie laserem brudzi stoły

Wspomniane wyżej zanieczyszczenia, jakie powstają podczas pracy wycinarki laserowej, mogą spowodować nie tylko uszkodzenie wycinanego detalu. Prowadzą również do zabrudzenia stołu roboczego.

Potwierdza to Rafał Wilczyński, kierownik Działu Jakości i R&D w firmie Eagle Lasers, według którego stoły robocze w wycinarkach laserowych w trakcie procesu cięcia często ulegają zarówno zabrudzeniu, jak i zużyciu. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł, a ich ilość i rodzaj zależą od wielu czynników. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń są produkty uboczne procesu cięcia w postaci różnego rodzaju nagarów, odprysków, drobnych elementów (np. odpadu po wycinaniu otworów), które osadzają się na elementach stołów roboczych na tzw. grzebieniach.

Ilość nagromadzonych zanieczyszczeń zależy od mocy źródła lasera, a także od rodzaju obrabianego materiału. Duża moc lasera i wycinanie grubych materiałów z małymi prędkościami obróbki powodują większe zanieczyszczenie stołów roboczych. Na ilość zanieczyszczeń na stołach wpływa także rodzaj wycinanego materiału. Jednym z materiałów bardziej zanieczyszczających grzebienie stołu roboczego jest aluminium – wyjaśnia Rafał Wilczyński.

I dodaje, dlaczego nie powinno się pracować na brudnym stole. Zabrudzone stoły robocze powodują bowiem uszkodzenia powierzchni wycinanych elementów z aluminium i stali nierdzewnej. Utrzymanie stołów roboczych wycinarki laserowej wolnych od zanieczyszczeń i w dobrej kondycji ma kluczowe znaczenie również w przypadku współpracy wycinarki z systemami automatyzacji. Występowanie zanieczyszczeń, nagarów, przyklejonych odprysków, zgorzeliny powstającej po cięciu powoduje zakłócenia w pracy systemów automatyzacji do rozładunku wyciętych elementów.

Jak tłumaczy z kolei Przemysław Kimla, właściciel firmy Kimla, w stołach do cięcia laserem składających się z żeber z pasów blachy z wyciętymi w nich zębami, na których leży wycinana blacha, podczas procesu cięcia stopiony materiał jest wydmuchiwany ze szczeliny i osadza się na tych żebrach. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy lasery miały stosunkowo niską moc, żebra te nie były uszkadzane promieniem lasera w znacznym stopniu, dzięki czemu można było je czyścić, a następnie ponownie wykorzystywać.

Rozwój laserów i postępujące zwiększanie ich mocy powoduje jednak, że te żebra często niszczy wiązka lasera podczas cięcia. Obecnie więc często nie ma już czego czyścić i żebra należy wówczas wymieniać na nowe – stwierdza Przemysław Kimla.

Specjalne środki do czyszczenia stołó roboczych i inne materiały

Jak przekonują eksperci od cięcia laserem, odpowiednie praktyki utrzymania czystości pomagają zapewnić wydajność, poprawną jakość cięcia i przedłużają żywotność maszyny.

Główną metodą czyszczenia stołów roboczych jest mechaniczne odspajanie produktów ubocznych procesu ciecia od powierzchni grzebieni. Wykonuje się to za pomocą narzędzi ręcznych poprzez obtłukiwanie lub skrobanie albo za pomocą wyspecjalizowanych elektronarzędzi – tłumaczy Rafał Wilczyński.

W systemach automatyzacji załadunku i rozładunku wycinarek laserowych marki Eagle Lasers stosowane są specjalne funkcje do czyszczenia grzebieni po każdym wyciętym arkuszu blachy. Znacznie wydłuża to czas ich eksploatacji. 

Prewencyjnie można też stosować preparaty chemiczne, które ograniczą przyleganie odpadów do grzebieni. Można też używać grzebieni z materiałów innych niż stal węglowa (ze stali nierdzewnej, metali kolorowych, np. miedzi).

Przemysław Kimla zauważa, że alternatywą dla żeber stalowych mogą być żebra miedziane i w tym przypadku żywotność żeber może być znacznie dłuższa. Dzieje się tak, ponieważ miedź znacznie lepiej odbiera ciepło, więc potrzebna jest większa moc, aby je zniszczyć. Stosowane obecnie moce są jednak na tyle duże, że promień lasera niestety niszczy także żebra miedziane.

Żebra miedziane są ok. 10 razy droższe od stalowych, ale ich żywotność nie jest aż tyle razy dłuższa, dlatego stosuje się je bardzo rzadko i to raczej z innego powodu – mówi Kimla. – Do żeber miedzianych materiał cięty bowiem mniej przywiera. Czasami stosowane są również żebra ze stali nierdzewnych. W tym przypadku powodem jest unikanie kontaktu materiału nierdzewnego ze stalą czarną.

Należy też wspomnieć – kontynuuje Przemysław Kimla – że podejmowano próby pokrywania żeber materiałem ceramicznym, który miał na celu zabezpieczenie żeber przed przywieraniem stopionego materiału. Okazało się jednak, że obecnie znacznie ważniejszym czynnikiem uszkadzającym żebra jest sam promień lasera, a nie osadzający się na nich stopiony materiał.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę