Strategia transformacji polskiej energetyki

Strategia transformacji polskiej energetyki Atende

Uchwała, którą Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2021 r., dotyczy strategii transformacji polskiej energetyki w perspektywie do 2040 r. Zmiana ma docelowo oprzeć się na 3 filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Realizacja tych wytycznych będzie wymagała od polskiego rządu potężnych inwestycji – w OZE oraz elektrownie atomowe.

 

Rozproszona energetyka obywatelska podstawą systemu energetycznego w przyszłości

Prognozowane nakłady mają sięgnąć ok. 1,6 bln zł, lecz to nie wszystko. Wg strategii już do 2028 r. aż 80% gospodarstw domowych ma mieć w swojej dyspozycji nowoczesne liczniki zdalnego odczytu. Ponadto ma zostać wzmocniona pozycja prosumentów, a usługi agregacji energii powinny być cały czas rozwijane i upowszechniane. Te postulaty wymagają jednak zmian w infrastrukturze. Głównie tej z zakresu urządzeń służących do odczytu, jak i zaawansowanych układów pomiarowych.

Zgodnie z planami podstawę systemu energetycznego ma w przyszłości stanowić rozproszona energetyka obywatelska. W Sejmie RP obecnie jest procedowany rządowy projekt ustawy dotyczącej zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który m.in. spowoduje dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w UE, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym, czyli tym stanowiącym klucz do wdrożenia energetyki prosumenckiej.

Inteligentne czytniki jednym ze środków do celu

Do wypełnienia postulatów dotyczących wzmocnienia udziałów prosumentów wymagane są jednak inteligentne liczniki. Bazując na szacunkowych danych operatorów sieci dystrybucyjnych, można dojść do wniosku, że obecnie inteligentne liczniki zainstalowane są u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych, a docelowa, łączna liczba odbiorców końcowych, szacowana jest na ok. 16,3 mln.

Ponadto do efektywnego zarządzania poborem mocy przez tzw. klastry energii potrzebne są dane dostarczane w czasie rzeczywistym. Zgodnie z PEP 2040 Krajowy System Elektroenergetyczny zobowiązany jest bowiem zapewnić pełne bezpieczeństwo energetyczne. Oznacza to konieczność utrzymania stabilności dostaw energii nie tylko poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury OSP (systemy przesyłowe) i OSD (systemy dystrybucyjne) czy zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na moc poprzez budowę m.in. kolejnych źródeł energii odnawialnej. Konieczne jest przede wszystkim sprawne zarządzanie siecią elektroenergetyczną w czasie rzeczywistym - tak, aby szybko reagować na awarie czy zachwiania pracy systemu.

Transformacja energetyczna wiąże się z budową nowych gałęzi przemysłu współuczestniczących w przekształceniach sektora energii, a Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy uważane są za główne filary zmian i możliwości wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Źródło: Atende

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę