Tarczyński znacznie redukuje emisję dwutlenku węgla

Tarczyński znacznie redukuje emisję dwutlenku węgla Tarczyński

W czwartym kwartale 2022 r. firma Tarczyński uruchomiła w Ujeźdźcu Małym – swojej siedzibie i jednocześnie głównym zakładzie produkcyjnym – własną elektrociepłownię kogeneracyjną. Pozwoli ona docelowo na redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) o prawie 60% oraz przejście wyłącznie na energię pozyskiwaną z gazu. Budowa kogeneracji jest jedną z kluczowych inwestycji firmy realizowanych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Tarczyński Lepiej.

Szereg korzyści płynących z własnej kogeneracji Tarczyński SA od początku swojej działalności – czyli już od ponad 30 lat – podejmuje wiele prospołecznych i proekologicznych działań, wiedząc, jak znaczący wpływ na nasze życie i otoczenie, w którym żyjemy, ma zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Jedną z kluczowych inwestycji realizowanych w ramach strategii CSR firmy było rozpoczęcie w 2020 r. budowy kogeneracji, która stanowi aktualnie jeden z najbardziej efektywnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z procesu spalania. Firma Tarczyński postawiła na technologię opartą o silniki gazowe, która umożliwia całkowitą rezygnację z energii wytwarzanej z węgla oraz przejście wyłącznie na tę pozyskiwaną z gazu.

Większa efektywność energetyczna

Kogeneracja wykorzystuje tzw. system skojarzony, który poprzez jednoczesny proces produkcji energii i ciepła umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej nawet o 30%. Dzięki zastosowaniu ekonomizerów zmniejszających zużycie gazu w procesach ciepłowniczych kogeneracja pozwoli ograniczyć o prawie 60% emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Oprócz korzyści dla środowiska niesie ona ze sobą także redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo oraz zwiększa bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

– Bardzo cieszy nas fakt, że po 2 latach intensywnych prac zakończyliśmy budowę własnej kogeneracji. Mówię to z poczuciem dumy, ponieważ mam świadomość, jak wiele dobrego wniesie ona nie tylko dla naszego lokalnego środowiska, ale i całej planety. To właśnie z tego powodu, a także ze względu na wysokie oraz stale rosnące ceny energii elektrycznej, podjęliśmy decyzję o budowie własnej elektrociepłowni kogeneracyjnej. Na tym jednak nie poprzestajemy. Naszym celem jest teraz wykorzystanie w 100% jej zdolności produkcyjnych. Jednocześnie planujemy kolejną tego typu inwestycję – tym razem w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej – komentuje Fabian Borowiecki, dyrektor. ds. Inwestycji w Tarczyński SA.

Kogeneracja realizacją założeń strategii CSR Inicjatywy podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju są elementem strategii CSR firmy Tarczyński, obejmującej cztery kluczowe obszary: razem, odpowiedzialnie, madrze i aktywnie, które połączone zostały wspólną platformą komunikacyjną Tarczynskilepiej.pl. Budowa kogeneracji realizowana jest w ramach obszaru Odpowiedzialnie, którego działalność skupia się wokół dbania o środowisko i jego naturalne zasoby. Oprócz elektrociepłowni kogeneracyjnej Tarczyński posiada także jeden z najbardziej nowoczesnych parków maszynowych w Europie, który wyposażony jest w przyjazne dla środowiska technologie.

Zrównoważony rozwój 

Do produkcji opakowań zbiorczych i elementów opakowań jednostkowych firma stosuje tylko certyfikowany papier, a foliowe odpady przetwarza na drodze recyklingu mechanicznego. Wytwarzając nowe opakowania do parówek i kiełbas, korzysta z materiałów, które w 80% pochodzą z recyklingu, docelowo pracuje nad zwiększeniem tego udziału do 100%. W realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Tarczyński duży nacisk kładzie również na obniżanie grubości foliowych materiałów opakowaniowych oraz redukowanie ilości składających się na nie frakcji materiałowych. Dla firmy kluczowe jest też uczestnictwo w programie recyklingu RafCycle firmy UPM Raflatac.

Nadrzędnym celem od początku tej współpracy (kwiecień 2021 r.) było dążenie do zamknięcia obiegu surowca wykorzystywanego do produkcji podkładów papierowych, które są nośnikiem etykiet produktowych. Ten cel firmie Tarczyński udało się osiągnąć w zaledwie kilka miesięcy. W rok odzyskano 105 ton odpadów podkładowych, które odpowiadały 1365 drzewom. Udało jej się uniknąć tym samym emisji blisko 25 ton CO2 z paliw kopalnych (RafCycle – obliczenia w oparciu o model końca cyklu życia). Współpraca ta będzie kontynuowana także w 2023 r. Do proekologicznych działań zaliczyć należy także odzysk wody zużytej w procesach produkcyjnych, która oddawana jest do środowiska w takiej jakości jak ta pobrana.

Źródło: Tarczyński

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę