Top 5: trendy w robotyce 2022

Top 5: trendy w robotyce 2022 wg IFR qb robotics

Liczba robotów przemysłowych rośnie z roku na rok. Na koniec 2020 r. przekroczyła barierę 3 milionów sztuk na całym świecie, osiągając w latach 2015-2020 średnioroczny wzrost ok. 13%. Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) prognozuje dalsze dynamiczne wzrosty i przedstawia 5 najważniejszych trendów, które w najbliższym czasie będą motorem napędowym robotyki i automatyki.

Według raportu World Robotics 2021 w 2020 r. na całym świecie dostarczono 384 tys. nowych robotów przemysłowych. Mimo trwającej pandemii zanotowano wzrost sprzedaży o 0,5%. Łącznie w fabrykach na wszystkich kontynentach pracuje już ok. 3,015 mln robotów przemysłowych. Według IFR liczba ta będzie w kolejnych latach szybko się zwiększać.

Transformacja w kierunku robotyzacji przemysłu nabiera tempa zarówno w tradycyjnych, jak i nowych branżach — mówi Milton Guerry, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki. – Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z licznych korzyści, jakie zapewnia im robotyka.

Roboty w nowych branżach przemysłowych

Te branże, które dopiero zaczynają stawiać na automatyzację swoich procesów, szybko przekonują się do inwestycji w roboty. Duża rola w tym konsumentów, którzy swoim zachowaniem skłaniają przedsiębiorstwa do zaspokajania popytu na personalizację produktów i dostaw.

Rewolucja e-commerce była napędzana przez pandemię i będzie w dalszym ciągu nabierać tempa w 2022 r. Na całym świecie zainstalowano już tysiące robotów, które jeszcze pięć lat temu nie istniały w tym segmencie.

Aby rozwiązać problem niedoboru siły roboczej, przedsiębiorstwa, które wcześniej nie brały pod uwagę automatyzacji, będą ponownie rozważać tę kwestię. Dotyczy to zwłaszcza firm zajmujących się handlem detalicznym czy restauracji, które nie są w stanie obsadzić wolnych miejsc pracy i są zmuszone do inwestycji w automatyzację. Niewykluczone, że pójdą one śladem takich gałęzi, jak logistyka, budownictwo czy rolnictwo, które dziś czerpią wiele korzyści ze stosowania zautomatyzowanych rozwiązań.

Roboty łatwiejsze w użyciu

Wdrażanie robotów bywa dość złożonym procesem, jednak nowe generacje robotów przemysłowych są coraz łatwiejsze w użyciu. Istnieje wyraźny trend w kierunku interfejsów użytkownika, które umożliwiają proste programowanie robotów przy użyciu ikon i ręczne sterowanie robotami. W celu ułatwienia wdrożenia firmy produkujące roboty i niektórzy dostawcy zewnętrzni często łączą ze sobą oprogramowanie ze sprzętem w jednym kompletnym ekosystemie. Pozwala to przedsiębiorcom zmniejszyć wysiłek i skrócić czas niezbędny na zainstalowanie nowego robota na linii produkcyjnej.

Tendencja do tańszej robotyki wiąże się nie tylko z łatwiejszą konfiguracją i instalacją. W niektórych przypadkach również ze wstępnie skonfigurowanymi aplikacjami. Dostawcy oferują standardowe programy w połączeniu np. z chwytakami, czujnikami i sterownikami. Sklepy z aplikacjami zapewniają z kolei odpowiednie procedury programowe dla różnych aplikacji, dzięki czemu wspierają wdrażanie tańszych robotów.

Podnoszenie umiejętności ludzi w zakresie robotyki

Coraz więcej rządów, stowarzyszeń branżowych i przedsiębiorstw dostrzega potrzebę podstawowej edukacji w zakresie robotyzacji i automatyzacji na wczesnym etapie szkolenia. Zewnętrzne szkolenia będą wzbogacać programy uczenia się pracowników. Już teraz najwięksi producenci robotów (ABB, Fanuc, Kuka, Yaskawa) w swoich klasach patronackich w ponad 30 krajach rejestrują każdego roku od 10 do 30 tys. uczniów.

Nowe możliwości szkoleniowe w zakresie robotyki to strategia, w której wszyscy wygrywają – zarówno firmy, jak i pracownicy. Podczas gdy wiele niebezpiecznych i uciążliwych zadań ma szansę zostać zautomatyzowanych, ludzie zdobywają kluczowe umiejętności, które pozwalają im zwiększyć swój potencjał zarobkowy.

Roboty zabezpieczają produkcję

Napięcia handlowe i pandemia COVID-19 powodują, że produkcja wraca bliżej klienta. Problemy związane z globalnymi łańcuchami dostaw skłaniają wiele firmy do dalszego stawiania na automatyzację przy jednoczesnym przenoszeniu produkcji bliżej docelowych rynków zbytu.

Pandemia i wynikające z niej zakłócenia w łańcuchach dostaw i dostępności siły roboczej były impulsem, którego wielu potrzebowało, aby uzasadnić swoje inwestycję – mówi dr Susanne Bieller, sekretarz generalny IFR. – Firmy, które najprawdopodobniej zainwestują w automatyzację, to te, które rozważały to od jakiegoś czasu, ale po prostu nie zrobiły jak dotąd ostatniego kroku.

Roboty wspierają automatyzację cyfrową

W 2022 r. i kolejnych latach dane będą kluczowym czynnikiem dla rozwoju światowego przemysłu. Dane zgromadzone z inteligentnych i zautomatyzowanych procesów będą analizowane przez producentów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki zdolności robotów do dzielenia się zadaniami i uczenia się dzięki algorytmom sztucznej inteligencji firmy będą mogły również łatwiej wdrażać inteligentną automatyzację w nowych środowiskach – od budownictwa, przez procesy pakowania żywności i napojów, po laboratoria medyczne.

Sztuczna inteligencja w robotyce dojrzewa, a roboty uczące się stają się jej głównym nurtem. Branża ma już za sobą fazę pilotażową i możemy spodziewać się większego wdrożenia tych technologii już w 2022 r.

Źródło: IFR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę