Transport intermodalny w Polsce w 2021 r.

Transport intermodalny w Polsce w 2021 r. Pixabay

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.

Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu. Na terenie Polski w 2021 r. zlokalizowanych było 39 aktywnych terminali, z tego:

  • 4 obsługiwały przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie),
  • 35 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe).

Infrastruktura terminali morskich

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2021 r. wyniosła łącznie 5,5 km, w tym 85,2% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo. Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 6,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 183,0 ha, z czego 80,4% powierzchni przeznaczonej było dla jednostek skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych wyniosła 100,7 tys. TEU. Terminale morskie dysponowały łącznie 17 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 70,8% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jednocześnie w terminalu morskim wyniosła 71 szt.

Infrastruktura terminali lądowych

W 2021 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 24,9 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 96,5 ha, z czego 82,7% powierzchni przeznaczonej było dla jednostek skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych wyniosła 133,4 tys. TEU. Terminale lądowe w 2021 r. dysponowały łącznie 83,2 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 41,7% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jedocześnie w terminalu lądowym wyniosła 31 szt.

Urządzenia przeładunkowe w terminalach intermodalnych w 2021 r.

 
WyszczególnienieTerminale morskie1 (w sztukach)

Terminale lądowe2 (w sztukach)

Suwnice10913

nabrzeżowe

28-

bramowe kontenerowe

59

kontenerowe jezdniowe

764
Żurawie samojezdne i nabrzeżne72
Wozy 27123

wysięgnikowe czołowe

1890

wozy pozostałe3

933
Ciągniki technologczne1638
Naczepy niskie (rolltrailery)55-
Pozostałe461
1. Dane dla 4 terminali morskich.
2. Dane dla 24 terminali lądowych.
3. Wozy kontenerowe podsiębierne, kontenerowe boczne, czołowe piętrzące.

Przeładunki w terminalach intermodalnych morskich i lądowych

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 8,1 mln TEU, w tym w terminalach morskich – 4,9 mln TEU, a w terminalach lądowych – 3,2 mln TEU. W 2021 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 82,1 mln ton ładunków skonteneryzowanych, tj. o 5,3% więcej niż przed rokiem. W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (69,4%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 24,0%, kontenerów 45’ i więcej – 5,3%, a 30’ – 1,3%. Drogą morską do i z terminali przetransportowano 31,1 mln ton (co stanowiło 37,9% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 26,4 mln ton (32,2%), a transportem kolejowym – 24,6 mln ton (29,9%). W przewozach transportem intermodalnym w 2021 r. 55% stanowiły ładunki nieznane (wzrosto 22,5 p. proc. w porównaniu z 2020 r.). Znaczny udział miały towary mieszane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem – 14,4% (spadek o 10,3 p. proc.), puste opakowania – 8,5% (wzrost o 7,4 p.proc.), produkty z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 5,1% (spadek o 5,1 p. proc.)oraz produkty spożywcze, napoje i tytoń – 4,8% (spadek o 6,7 p. proc.).

Przewóz ładunków w kontenerach transportem samochodowym intermodalnym

W 2021 r. transportem samochodowym intermodalnym przewieziono ponad 26 mln ton ładunków w kontenerach. Udział przewozów krajowych wyniósł 98,7%. Na terenie kraju najwięcej ładunków przewieziono do i z województw: łódzkiego (24,6%), pomorskiego (18,1%) i śląskiego (15,3%). Spadek liczby przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w województwach: podkarpackim, podlaskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach przewieziono więcej ładunków niż przed rokiem.

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę