Wielomilionowe nakłady KGHM na ochronę środowiska

Wielomilionowe nakłady KGHM na ochronę środowiska KGHM

Miedziowy gigant niemal całkowicie wyeliminuje emisje arsenu i rtęci dzięki nowej Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Już za półtora miesiąca nowatorski węzeł na instalacji SOLINOX w Hucie Miedzi Legnica doczyści gazy z tych pierwiastków do poziomu nie większego niż 0,05 mg/Nm3. To kolejny element Programu BATAs, który z powodzeniem realizuje KGHM.

W KGHM trwają ostatnie prace związane z budową i rozruchem dodatkowego węzła w istniejącej instalacji SOLINOX. Ciąg technologiczny nie tylko usunie z gazów odlotowych dwutlenek siarki, ale pozwoli na prowadzenie procesu oczyszczania gazu na najwyższym poziomie, praktycznie całkowicie eliminując emisję arsenu i rtęci.

Rozwiązania sprawdzone na świecie 

Instalacja wykorzystuje sprawdzoną na świecie technikę kalomelową. Jej największą zaletą jest m.in. mała ilość odpadów. KGHM jest pierwszą firmą w Polsce, która wdraża tę zaawansowaną technologicznie metodę.

Instalacja składa się z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz zlokalizowanej między nimi wieży kalomelowej. Gazy wychodzące z istniejącej wieży chłodzącej kierowane są do zespołu elektrofiltrów mokrych pierwszego stopnia, po czym trafiają do wieży absorpcyjnej instalacji kalomelowej, w której następuje ich oczyszczenie ze związków rtęci. Ostateczne odpylenie i oczyszczenie gazu realizowane jest w zespole elektrofiltrów mokrych drugiego stopnia.

Za zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpowiada spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, Bipromet. Obecnie zespół specjalistów z Huty Miedzi Legnica, wspólnie z przedstawicielami wykonawcy prowadzi rozruch technologiczny nowego węzła SOLINOX. Na początku marca, bieżącego roku wykonano serie testów parametrów gwarantowanych, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Testy potwierdziły prawidłowe działanie instalacji i dowiodły, że węzeł oczyszcza gazy technologiczne ze związków arsenu i rtęci do poziomów poniżej 0,05 mg/Nm3.

Ostatnim, już realizowanym krokiem, jest spełnienie przez wykonawcę szeregu warunków formalnych, których finałem będzie oficjalne przekazanie instalacji mokrego oczyszczania Hucie Miedzi Legnica.

Dla czystszego powietrza

KGHM traktuje ekologię jako jeden ze swoich strategicznych obszarów. W 2022 r. spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych około 250 mln zł. Modernizacja rozwiązań produkcyjno-technologicznych zawsze uwzględnia aspekty środowiskowe.

Od roku 2017 realizuje tzw. „Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów Konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu.

KGHM od wielu lat finansuje także „Poradnie promocji zdrowia” w Głogowie i Legnicy, do których mogą się zgłosić wszyscy mieszkańcy.

Źródło: KGHM

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę