Wsparcie dla Grupy Azoty w ramach sektorów energochłonnych

Wsparcie dla Grupy Azoty w ramach sektorów energochłonnych Canva

10 marca Zarząd Grupy Azoty SA otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania spółce wsparcia finansowego w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego Grupie Azoty SA wynosi 52,3 mln zł. 

Łączna kwota przyznanego wsparcia dla spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, tj. Grupy Azoty SA, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA i Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA wynosi 234,2 mln zł.

Przyznana kwota zostanie uwzględniona w jednostkowych i skonsolidowanych wynikach I kwartału 2023 r., poprzez zwiększenie wyniku EBITDA.

Środki zostały przyznane na podstawie Ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.

Źródło: Grupa Azoty 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę