Wypadki przy pracy w przemyśle w 2020 r.

Wypadki przy pracy w przemyśle w 2020 r. Krause

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w 2020 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w całej gospodarce spadła o jedną czwartą (24,6%). Zmniejszył się także wskaźnik wypadkowości, nieznacznie wzrosła natomiast liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Rok 2020 przyniósł pozytywne informacje związane z wypadkami przy pracy. Łącznie we wszystkich badanych sektorach gospodarki ich liczba spadła o 24,6% i wyniosła 62 740. Do tego zmalała liczba poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących, tzw. wskaźnik wypadkowości – z 6,15 w 2019 r. do 4,62 w ubiegłym roku. Pozytywny trend nie utrzymał się jednak w statystykach najgroźniejszych wypadków – liczba tych ze skutkiem śmiertelnym nieznacznie wzrosła (o 2,7%) i wyniosła 189.

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (13,18), dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (11,97) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,74), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,71) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,16) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,17).

Wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym

Analizując dane wypadkowości dla przetwórstwa przemysłowego, na bezpieczeństwo pracowników trudno patrzeć z pełnym optymizmem. Miniony rok z jednej strony przyniósł znaczący spadek ogólnej liczby poszkodowanych przy pracy w przemyśle – 21 624 (o 6 497 mniej niż w 2019 r.) oraz wskaźnika wypadkowości. Z drugiej natomiast zanotowano więcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym – 35 w porównaniu do 30 w 2019 r., co w obliczu pandemii, która spadła na nas w marcu ubiegłego roku rysuje się w jeszcze ciemniejszych barwach.

Wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym
Lata201520162017201820192020
Liczba wypadków28 35128 92129 05728 66928 12121 624
Wypadki śmiertelne785043453035
Wskaźnik wypadkowości11,2111,0510,6610,149,747,50

Musimy zdawać sobie sprawę, że tendencji spadkowej ogólnej liczby poszkodowanych zapewne „pomogło” okresowe zamrożenie gospodarki, które na kilka tygodni ograniczyło działalność wielu dużych zakładów produkcyjnych, np. fabryk w branży automotive. W tej sytuacji nie ma jednak wytłumaczenia dla wzrostu liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym i branża musi podjąć stanowcze kroki prowadzące do poprawy bezpieczeństwa – mówi Marek Banach, ekspert firmy Krause, producenta konstrukcji specjalnych do pracy na wysokości w przemyśle.

Przyczyny wypadków przy pracy

To statystyka, która nie zmienia się od lat. Coroczne dane jako główną przyczynę wypadków wskazują nieprawidłowe zachowanie się pracownika, które leży u podstawy aż 60% wszystkich wypadków. Nie inaczej było w 2020 r. (60,8%). Wiele nieszczęśliwych zdarzeń miało swoje źródło także w niewłaściwym posługiwaniu się czynnikiem materialnym oraz niewłaściwym stanie tego czynnika.

Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie/uderzenie w nieruchomy obiekt (31,1%). Nieco więcej niż co piąty wypadek był spowodowany zaś uderzeniem przez obiekt znajdujący się w ruchu. Na kolejnych miejscach pod względem wydarzeń powodujących urazy znalazły się: kontakt z ostrym, chropowatym lub szorstkim przedmiotem, obciążenie fizyczne lub psychiczne, uwięzienie lub zmiażdżenie oraz kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami lub preparatami chemicznymi.

Najczęściej do wypadków w czasie pracy dochodziło podczas poruszania się pracownika (36,1%), operowania przedmiotami (17,5%), transportu ręcznego (15%), pracy narzędziami ręcznymi (12,8%) oraz obsługi maszyn (9,6%).

Źródło: GUS, Krause

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę