Wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce Krause

Obcokrajowców pracujących w Polsce jest znacznie więcej niż przed dwoma laty, gdy nie mieliśmy jeszcze do czynienia z pandemią koronawirusa. Składki ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w październiku były odprowadzane przez blisko 872 tys. pracowników i właścicieli film spoza Polski. Większość stanowią obywatele Ukrainy, których łącznie w naszym kraju pracuje legalnie ok. 636 tys.

Porównując do października 2020 r. (721 tys.), cudzoziemców było o 20,9% więcej. Za ten wzrost odpowiadali głównie pracownicy z Ukrainy, których w porównaniu z ubiegłym rokiem pracowało w Polsce o 19,2% więcej. Natomiast w 2019 r. obcokrajowców ogółem zgłoszonych do ZUS-u było blisko 683 tys., z czego ok. 514 tys. stanowili nasi wschodni sąsiedzi. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat liczba pracowników nieposiadających polskiego obywatelstwa wzrosła o 27,6%, z kolei samych Ukraińców pracowało o o 23,8% więcej niż przed dwoma laty.

W ostatnim czasie tendencja zatrudniania migrantów zarobkowych w polskich przedsiębiorstwach jest wzrostowa. Gremi Personal zanotowało 30% wzrost zrekrutowanych pracowników ze Wschodu, natomiast zapotrzebowanie na nich w Polsce wzrosło o 90% w porównaniu do roku ubiegłego. Coraz trudniej jest sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców ze względu na panujące obostrzenia związane z przekraczaniem granicy. Okres oczekiwania na pracownika się przez to znacznie wydłuża. Nie pomaga również panująca w Polsce inflacja oraz osłabienie złotówki w stosunku do hrywny, a także planowane przez kraje zachodnie UE podniesienie stawki minimalnej, przykładowo w Niemczech. Z badań Centrum analitycznego Gremi Personal wynika, że głównym powodem wpływającym na decyzje związane z migracją jest czynnik ekonomiczny, powołuje się na niego aż 80,6% respondentów. Czy tendencja zainteresowania imigrantów spoza UE pracą w Polsce się utrzyma? Wszystko zależy od naszych zachodnich sąsiadów i ich podejścia do ułatwienia procesu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców spoza UE – mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal

Sam Parlament Europejski wzywa do stworzenia ambitnego systemu przyjmowania nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich oraz ram uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Parlamentarzyści są zdania, że należy ułatwić legalną migrację do UE przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie ogólnounijnego systemu wjazdu i pobytu dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą i rozpocząć pracę zawodową, a także dla mobilnych pracowników, takich jak artyści i osoby zawodowo związane z kulturą. Posłowie chcą, aby Komisja stworzyła pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu, pozwalającą na wizyty do 90 dni rocznie.

Źródło: Gremi Personal

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę