Znaczenie Europejskiego Aktu o Surowcach Krytycznych dla firm

Znaczenie Europejskiego Aktu o Surowcach Krytycznych Pixabay

Europejski Akt o Surowcach Krytycznych (ang. Critical Raw Material Act, CRMA) to ważny krok w kierunku zapewnienia lepszego zaopatrzenia UE w kluczowe surowce, zwiększenia krajowych dostaw i zmniejszenia zależności od dostawców zagranicznych. 

23 maja 2024 roku wszedł w życie europejski akt w sprawie surowców krytycznych, którego celem jest zapewnienie zróżnicowanych, bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców dla przemysłu UE. Bezpieczny dostęp do surowców krytycznych ma zasadnicze znaczenie dla sektorów strategicznych, w tym czystych technologii, przemysłu cyfrowego, obronnego oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego. 

Nowy Europejski Akt o Surowcach Krytycznych CRMA to krok w dobrą stronę i istotny dokument między innymi dla sektora urban miningu. Jest to wyraźny sygnał, że Unia Europejska ma świadomość konieczności zwiększenia samowystarczalności surowcowej oraz własnych deficytów w zakresie metali strategicznych, których odzyskiwaniem zajmuje się Elemental.  Działania zgodne z CRMA powinny być kluczowe dla każdej organizacji produkcyjnej lub wydobywczej działającej w Unii Europejskiej i integralnym elementem strategii ESG organizacji – mówi Paweł Jarski, CEO Grupy Elemental.

Rozporządzenie ustala wskaźniki referencyjne dla zwiększenia zdolności w zakresie wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych w UE oraz wyznacza kierunek działań na rzecz dywersyfikacji zaopatrzenia Unii. 

Dążenie do uniezależnienia od zagranicznych dostawców to nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale także kluczowa decyzja biznesowa, która może przynieść konkurencyjną przewagę w długim terminie – komentuje Paweł Jarski i wyjaśnia: – Nowe unijne przepisy promują zrównoważone zaopatrzenie w surowce, co nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo gospodarcze i pozwala zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, ale także wspiera długoterminową stabilność operacyjną organizacji. Działania Grupy Elemental wpisują się w założenia CRMA, czego przykładem jest m.in. nasza nowa inwestycja w Zawierciu oraz szereg naszych partnerstw strategicznych wspierających potencjał rynkowy, technologiczny i finansowy Grupy. 

Lista surowców krytycznych, w tym surowców strategicznych 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło: Grupa Elemental:

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę