Zrównoważone innowacje w produkcji dzięki kluczowym umiejętnościom

Zrównoważone innowacje w produkcji dzięki kluczowym cechom Dassault Systèmes

Firma Dassault Systèmes przedstawiła listę kluczowych umiejętności przyspieszających transformację sektora produkcyjnego, pozwalających na tworzenie zrównoważonych doświadczeń. Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju, mechatronika, produkcja addytywna, data science i inżynieria systemów oparta na modelach to jedne z głównych - i ciągle rozwijających się - obszarów, które stwarzają możliwości dla przemysłu, a także środowiska akademickiego w zakresie przygotowania pracowników do nowych oraz ewoluujących miejsc pracy w tym sektorze.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Zebrane informacje są wynikiem analizy aktywności w mediach społecznościowych przeprowadzonej na zlecenie 3DExperience Edu firmy Dassault Systèmes. Celem było zbadanie, w jaki sposób omawiane są umiejętności produkcyjne, a także jak wzmocnić ekosystem w celu zmniejszenia luki w kwalifikacjach w sektorze, który odpowiada za 41% globalnego PKB i którego transformacja stanowi dużą szansę na zminimalizowanie wpływu na środowisko oraz stworzenie bardziej zrównoważonych systemów. Od 40 lat firma Dassault Systèmes jest katalizatorem i twórcą innowacji przemysłowych, łącząc i wzmacniając wysiłki przemysłu oraz ośrodków akademickich, aby pielęgnować ideę ciągłego uczenia się, potrzebnego do dostarczania innowacji poprawiających jakość życia konsumentów, obywateli i pacjentów.

Główne wnioski z analizy dyskusji o sektorze produkcyjnym:

* Projektowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju staje się częścią codziennych rozmów konsumentów z firmami, a instytucje akademickie starają się odgrywać rolę liderów w tej dziedzinie, prezentując krótkie programy i wykłady informacyjne. 

* Tematyka związana z mechatroniką ma najbardziej aktywną społeczność w mediach społecznościowych, a zaangażowanie w tej kwestii przewyższa wszystkie inne zestawione razem umiejętności. Pokazuje to, że poprzez umiejętne podkreślanie tematów technicznych, w dużej mierze za pomocą filmów lub innych angażujących formatów, można przyciągnąć młodszą publiczność.

* Temat wytwarzania przyrostowego, który pojawił się w 55,100 dyskusjach, obejmując ponad 278 tys. interakcji w języku angielskim, zdominowany został przez firmy i uczelnie materiałami typu: publikacje naukowe, promocyjne materiały korporacyjne czy informacje na temat innowacyjnych metod użytkowania i realizowanych projektów. 

* Dyskusje dotyczące data science skupiają się na branżowych certyfikatach lub stanowiskach oferowanych dla naukowców zajmujących się danymi. Niewiele uniwersytetów i firm wypowiada się na temat tej umiejętności w mediach społecznościowych, chociaż jest ona kluczowa dla ich przyszłych biznesów.

* Niewiele jednostek czy społeczności poświęca w mediach społecznościowych swoją uwagę tematowi inżynierii systemów opartej na modelach. Widać tutaj potencjał do intensyfikacji rozmów i zwiększenia świadomości w kwestii tak istotnej dyscypliny dla przyszłości wielu branż.

Schemat

 

– Zleciliśmy to badanie, aby poznać trendy w dyskusjach w mediach społecznościowych, także w zróżnicowanym horyzoncie interesariuszy: studentów, nauczycieli, firm, ekspertów i innych. Dzięki tej wiedzy możemy scalić nasz ekosystem, a w przyszłości pomóc uczniom i pracownikom przygotować się do efektywnej pracy zespołowej w celu rozwiązywania głównych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem – powiedziała Florence Verzelen, executive vice president, industry, marketing & sustainability w Dassault Systèmes.

Oprócz tej analizy, Dassault Systèmes podejmuje działania mające na celu rozwój umiejętności niezbędnych do przekształcenia rozwoju produktów w tworzenie zrównoważonych doświadczeń w ramach swojego ekosystemu szkół, organizacji szkoleniowych i klientów poprzez wiele kanałów, takich jak seria e-booków na temat umiejętności oraz internetowa społeczność akademicka, w której eksperci dzielą się najlepszymi praktykami.

Kanały te obejmują również globalny program 3DExperience Edu Centers of Excellence, który zapewnia przedsiębiorstwom i rządom sieć ośrodków doświadczalnego, ustawicznego uczenia się z wykorzystaniem platformy 3DExperience w celu przyspieszenia cyfrowej transformacji przemysłu. Program liczy obecnie 11 członków ostatnio dołączyli do niego: Instituto Maua de Tecnologia, prywatny uniwersytet techniczny non-profit w Brazylii; L’Industreet, uczelnia techniczna we Francji, która zapewnia absolwentom kształcenie w dziedzinie przemysłu przyszłości; ZHAW, uniwersytet nauk stosowanych w Szwajcarii; oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Trewirze w Niemczech.

– Oferujemy naszym uczniom możliwości przyjrzenia się szerokiemu spektrum dziedzin inżynierii. W takim kontekście kluczowy jest imperatyw projektowania dla zrównoważonego rozwoju  powiedział Michael Hoffmann, dyrektor laboratorium rozwoju i produkcji produktów na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Trewirze. – Minimalizacja zużycia materiałów i energii, umożliwienie stosowania biomateriałów i optymalizacja cyklu życia przy użyciu technologii wirtualnego bliźniaka to tylko niektóre z metod, które promujemy, a 3DExperience zapewnia niezliczone możliwości rozwoju wymaganych kompetencji, zarówno dla naszych studentów, jak i partnerów przemysłowych.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę