Zwiększona wartość systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Zwiększona wartość systemów ogrzewania i klimatyzacji Southco

Właściciele i deweloperzy budynków, podobnie jak i sami najemcy, poszukują bardziej opłacalnych i energooszczędnych urządzeń, zapewniających komfortowe warunki bytowe, niezależnie od pory roku. Wobec ogromnej ilości projektów budowlanych realizowanych na całym świecie, rynek jest niezwykle konkurencyjny, a celem jego głównych uczestników jest zwiększenie wartości poprzez zmniejszenie zużycia energii i oferowanie innowacyjnych rozwiązań spełniających wymagania klientów.

Najnowsze systemy HVAC zawierają zaawansowane, cyfrowe układy sterowania. i korzystają z zaawansowanej technologii wentylacji i wymiany ciepła. Pomimo znacznie większej wydajności systemy HVAC mają jednak nadal duży udział w konsumpcji energii. 

Udoskonalenie konstrukcji drzwi dostępowych w obudowie

Drzwiczki dostępowe w obudowie HVAC mogą być miejscem strat energii, czy to w wyniku przedostawania się powietrza do wnętrza obudowy, ucieczki oczyszczonego powietrza przez panel, czy też przenoszenie ciepła przez same drzwi. We wszystkich przypadkach rośnie ilość energii potrzebnej do dostarczenia klimatyzowanego powietrza do budynku lub obiektu.

Celem ograniczenia strat firmy HVAC zwiększają izolację swoich obudów. Stosują grubsze panele z ulepszoną izolacją, co minimalizuje przenoszenie ciepła przez same drzwi. Obecnie niektóre drzwiczki dostępowe mają grubość nawet 100 milimetrów. Takie dwupanelowe drzwi są zwykle zbudowane z dwóch oddzielnych paneli z grubą warstwą pianki izolacyjnej pomiędzy nimi. Zależnie od wielkości, drzwi zwykle ważą od 16 do 23 kilogramów.

Zabezpieczenie dużych izolowanych drzwi 

Izolowane drzwi mają warstwę materiału piankowego lub ściśliwy gumowy profil nałożony wokół otworu drzwiowego, pełniący funkcję uszczelki. W przeszłości do zabezpieczenia pojedynczych blaszanych drzwi wystarczały standardowe, proste rygle.

Jednak wraz z rozwojem izolowanych drzwi do obudów potrzebne są rygle nowej generacji, zapewniające niemal hermetyczne uszczelnienie panelu drzwiowego o grubości sięgającej od 25 do nawet 100 milimetrów. Ponadto w drzwiach dostępowych do obudów stosuje się obecnie lepsze uszczelki, które są sztywniejsze i
trudniejsze do ściśnięcia, co stwarza dodatkowe wyzwania dla systemów ryglowania.

Najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest rygiel dociskowy, który przytrzymuje panel lub pokrywę zamykaną krzywką i jednocześnie dociska uszczelkę po wewnętrznej stronie drzwi, zapewniając im szczelność. Kluczowym wyzwaniem przy wyborze rygli jest nieunikniony fakt, że klamka wymaga wywiercenia otworu w izolowanej ścianie drzwi.

Wielopunktowe systemy ryglowania 

W niektórych przypadkach drzwi takie mają bardzo duże wymiary, więc pojedynczy rygiel może nie wystarczyć do pełnego zabezpieczenia drzwi. Wielopunktowe systemy ryglowania, które umożliwiają sterowanie kilkoma ryglami u góry, na dole i pośrodku drzwi za pomocą jednego siłownika, zapewniają łatwiejszą obsługę ponadwymiarowych drzwi.

Wielopunktowe systemy ryglowania zapewniają pełne zamknięcie panelu za pomocą tylko jednego siłownika, bez konieczności pamiętania o zamknięciu kilku rygli. Dodanie wielu punktów ryglowania może również zapobiec potencjalnym problemom z bezpieczeństwem. Przejście na wielopunktowy system ryglowania eliminuje takie
zagrożenie, jednocześnie poprawiając izolację i zmniejszając liczbę otworów, które należy wywiercić w drzwiach.

Ryglowanie wielopunktowe zapewnia również większe bezpieczeństwo. Wentylatory znajdujące się we wnętrzu obudów HVAC, doprowadzające i odprowadzające powietrze z urządzenia, mogą wytwarzać wysokie ciśnienie. Ciśnienie to może spowodować gwałtowne otwarcie drzwi, których nie wszystkie rygle zostały poprawnie zamknięte przez pracownika wcześniej dokonującego przeglądu urządzeń.

Technologia zawiasów do obudów

Podobnie jak rygle, zawiasy są niezbędnym elementem zapewniającym dostęp do obudowy HVAC, lecz ich zadania wykraczają poza proste łączenie panelu z ramą. Możliwości najnowszej technologii projektowania zawiasów zapewniają projektantów nowe możliwości zwiększenia wydajności i łączenia ich z drzwiami panelowymi.

Zawiasy

Zawiasy zapadkowe umożliwiają otwarcie drzwi i ustalenie ich położenia pod zadanym kątem, co eliminuje potrzebę montowania zewnętrznych rozwórek. Zawiasy ze stałym momentem obrotowym spełniają tę samą funkcję, zapewniając płynne otwieranie. Zawiasy te umożliwiają zatrzymanie drzwi w dowolnym miejscu w pełnym zakresie ruchu, a przesunięcie wymaga tylko niewielkiej siły.


Źródło: Southco

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę