Bosch przedstawia wyniki sprzedaży

Bosch przedstawia wyniki sprzedaży Pixabay

Według wstępnych danych Grupa Bosch wygenerowała sprzedaż w wysokości 91,6 mld euro, co stanowi wzrost o 8% po uwzględnieniu różnic kursowych (nominalny wzrost w wysokości 4%). Marża EBIT osiągnęła oczekiwane 5%, poprawiając się nieznacznie w porównaniu do poziomu z 2022 r. (4,3%).

Miniony rok okazał się dla firmy Bosch trudniejszy, niż początkowo zakładaliśmy. Dzięki intensywnym wysiłkom udało się nam zwiększyć sprzedaż i poprawić wysokość marży. Poczyniliśmy znaczące postępy pomimo niepomyślnych okoliczności – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch, podczas prezentacji wstępnych wyników finansowych spółki. – Biorąc po uwagę trudne warunki ekonomiczne, jest to imponujące osiągnięcie naszego zespołu. Nadchodzące lata także postawią przed nami wiele wyzwań.

W ubiegłym roku Bosch kontynuował rozwój w ważnych dla siebie, perspektywicznych sektorach, przyspieszał transformację działalności związanej z mobilnością i wzmacniał konkurencyjność we wszystkich obszarach biznesowych. 

Aktywnie inwestujemy w technologie, które kształtują przyszłość, zwłaszcza te związane z działaniami na rzecz klimatu. Jednak zauważamy opóźnienie w adaptacji tych technologii na rynku, a jego dynamika wyraźnie osłabła. Musimy elastycznie reagować na obecne wyzwania związane z mniejszą liczbą zamówień, pracując jednocześnie nad konkurencyjnością. Tylko w ten sposób możemy finansować przyszły wzrost – powiedział dr Stefan Hartung. 

W tej sytuacji Bosch przewiduje konieczność wdrożenia zmian w kilku obszarach, zwłaszcza w sektorze Mobility. Niedawno firma rozpoczęła dialog z przedstawicielami pracowników w tej sprawie – wszelkie niezbędne zmiany kadrowe mają zostać przeprowadzone w społecznie jak najbardziej  akceptowalny sposób.

Bosch zamierza natomiast rozwijać zatrudnienie w szczególnie obiecujących obszarach biznesowych oraz przekwalifikowywać jak najwięcej pracowników, aby przenieść ich z obszarów o malejącym znaczeniu do tych, które się rozwijają. Do 2030 r. firma planuje przeznaczyć łącznie około 4 mld euro na szkolenia. Realizacja tych planów będzie również wymagała gotowości i otwartości ze strony współpracowników.

Rozwój biznesu w Polsce: dwucyfrowy wzrost w 2023 roku

Według wstępnych danych Grupa Bosch w Polsce zakończyła rok obrotowy 2023 ze skonsolidowaną sprzedażą na poziomie blisko 1,8 mld euro, odnotowując tym samym wzrost obrotów ze sprzedaży o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Bosch przedstawia wyniki sprzedaży zdjęcie w treści artykułu

Pomimo wyzwań w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w 2023 roku Bosch osiągnął na polskim rynku dwucyfrowy wzrost. Wyniki są satysfakcjonujące, zwłaszcza w sektorze mobilności – powiedział Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch.

Polityka klimatyczna: niestabilność osłabia dynamikę rynku

Walka ze zmianami klimatycznymi pozostaje ważną kwestią dla firm technologicznych i otwiera wiele możliwości biznesowych. Na tegorocznych targach CES w USA, Bosch zaprezentował technologie i rozwiązania w zakresie zrównoważonego zużycia energii. Stefan Hartung uważa, że obecna polityka klimatyczna destabilizuje środowisko biznesowe wielu firm. 

Kiedy podejmowane są niekonsekwentne decyzje, jak to miało miejsce ostatnio w przypadku niespodziewanego zniesienia przez Niemcy dopłat do samochodów elektrycznych, pojawiają się trudności – powiedział. – Chaotyczna polityka w tym obszarze utrudnia podejmowanie długoterminowych decyzji dotyczących inwestycji. Gospodarka potrzebuje większej przewidywalności – tak dużej, jak to tylko możliwe. 

Jednocześnie Hartung wykazał zrozumienie dla decydentów politycznych: wiele rządów w krajach zachodnich obecnie zmaga się z presją oszczędności, krytyką o charakterze populistycznym oraz koniecznością ochrony dobrobytu i łagodzenia skutków globalnego ocieplenia.

Strategia rozwoju: inwestycje jako uzupełnienie innowacji

Nawet w trudnej sytuacji gospodarczej firma Bosch stawia na rozwój i pozostaje wierna swoim celom strategicznym: chce być jednym z trzech największych dostawców na kluczowych dla siebie rynkach i dąży do skutecznego umacniania pozycji we wszystkich regionach świata. 

Nasza obecność w wielu branżach i na różnych rynkach okazuje się nieoceniona – zwłaszcza w okresie transformacji – powiedział Hartung. – Nie wyklucza to jednak świadomego i ukierunkowanego podejścia do zarządzania naszym portfolio. 

Standaryzacja wspiera elektromobilność

Firma Bosch odpowiada na transformację przemysłu motoryzacyjnego, dokonując największej w swojej historii zmiany w obszarze podstawowej działalności. Od początku 2024 roku sektor biznesowy Mobility rozpoczął działalność w nowej, zintegrowanej strukturze. Wraz z rozwojem w kierunku mobilności przyszłości, Bosch planuje zoptymalizować wykorzystanie nowych i uznanych technologii, aby maksymalizować swoje możliwości biznesowe.

Rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne układy hamulcowe, zwłaszcza te wspierające rozwój zautomatyzowanej i zelektryfikowanej jazdy, to dobry przykład. Stefan Hartung ogłasza, że firma Bosch chce osiągać roczne wzrosty w tym obszarze na poziomie 10% do 2030 roku: 

Sprzedaż naszych systemów hamulcowych rozwija się dwukrotnie szybciej niż u konkurencji. Utrzymujemy również sprzedaż w zakresie ESP, mimo spadku wolumenu rynku – powiedział.

Silny wzrost sektorów Mobility i Energy and Building Technology

W 2023 r. sprzedaż w sektorach biznesowych Bosch rozwijała się w sposób zróżnicowany. Dział Mobility pozostał największym sektorem biznesowym Bosch pod względem osiągniętych obrotów sprzedaży, które wyniosły 56,3 miliarda euro. Oznacza to wzrost na poziomie 7% (11% po uwzględnieniu różnic kursowych). 

Nasze produkty cieszą się popytem zarówno w tradycyjnych, jak i nowych obszarach działalności. To inspiruje nas do kontynuowania rozwoju tego sektora – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy firmy Robert Bosch.

Sektor Industrial Technology osiągnął sprzedaż o wartości 7,5 miliarda euro – to o 8% więcej r/r dzięki przejęciu HydraForce (wzrost o 10% po uwzględnieniu różnic kursowych). W sektorze Consumer Goods sprzedaż wyniosła 19,9 miliarda euro. 

Bosch przedstawia wyniki sprzedaży zdjęcie w treści artykułu

Spadek obrotów ze sprzedaży w tym obszarze wyniósł 7%, a po uwzględnieniu różnic kursowych - 1%. Natomiast sektor biznesowy Energy and Building Technology znacząco zwiększył swoją sprzedaż – o 9%, do 7,6 miliarda euro (11% po uwzględnieniu różnic kursowych). 

Najsilniejszy wzrost w Europie i Ameryce Północnej

W Europie sprzedaż wzrosła o 6% r/r, do 46,8 miliarda euro (8% po uwzględnieniu różnic kursowych). W Ameryce Północnej odnotowano wzrost o 4% r/r (8% po uwzględnieniu różnic kursowych), do 15,2 miliarda euro. W Ameryce Południowej sprzedaż wyniosła 1,7 miliarda euro, co oznacza spadek o 6% r/r, jednak po uwzględnieniu różnic kursowych region wzrósł o 4%. 

Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła nieznacznie o 1%, osiągając poziom 27,9 miliarda euro (wzrost o 9% po uwzględnieniu różnic kursowych). 

Bosch przedstawia wyniki sprzedaży zdjęcie w treści artykułu

Perspektywy na 2024 rok

W bieżącym roku Bosch nadal spodziewa się jedynie umiarkowanego wzrostu gospodarczego na świecie, na poziomie 2–2,5%. 

Według naszych szacunków światowa gospodarka zacznie nabierać tempa dopiero w 2025 r. – powiedział Forschner. – Perspektywy rozwoju wszystkich ważnych dla nas branż nakazują powściągliwość.

Jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, koncern Bosch przewiduje, że poziom produkcji w 2024 roku będzie zbliżony do tego z poprzednich 12 miesięcy. Firma prognozuje, że pogorszenie koniunktury gospodarczej w branży budowy maszyn będzie się utrzymywać, a popyt na towary konsumpcyjne wzrośnie dopiero w 2025 r. Bosch szacuje, że w sektorze energetycznym potencjał zakupowy pozostanie ograniczony, szczególnie na kluczowym rynku niemieckim. Powodem tego zjawiska jest niepewność właścicieli domów co do przyszłych przepisów dotyczących systemów grzewczych. Spółka nie liczy także na wsparcie rynków w 2024 r. 

Źródło: Bosch

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę