Branża pod presją – czego można się nauczyć od Japonii?

Branża pod presją – czego można się nauczyć od Japonii? Kosmek

O najnowszych wyzwaniach, jakie czekają na branżę wytwórczą, rozwoju firmy KOSMEK i jej asortymencie, a także o zmieniających się klientach i ich oczekiwaniach rozmawiamy z Adrianem Romanowskim z firmy Kosmek Europe.

Rozmawiał: Wojciech Traczyk

Ostatnie lata przyniosły nowe wyzwania rynkowe. Jak firma KOSMEK i jej asortyment pozwala na nie reagować?

To prawda, branża wytwórcza poddawana jest presji z wielu kierunków jednocześnie. Jednym z wyzwań jest niska stopa bezrobocia, która ma efekt uboczny w postaci trudności z obsadzeniem stanowisk pracy, co może hamować dalszy rozwój firm. 

Nie sposób pominąć tego zjawiska jako jednego z czynników, które wpływają na wzrost wynagrodzeń, a to z kolei utrudnia utrzymane konkurencyjności cen. Do tego wybitnie dokłada się drastyczny wzrost kosztów energii zasilającej procesy produkcyjne. 

Ten ostatni czynnik objawia się zarówno w procesach produkcyjnych obecnych produktów, jak i w projektach nowych generacji produktów − w których dążenie do odchudzania i optymalizacji komponentów powoduje, że detale, które musimy wytworzyć, są coraz to bardziej wymagające technologicznie. 

Kiedy obserwuje się wypowiedzi i działania globalnych korporacji, widać też rosnące znaczenie odpowiedzialności środowiskowej przenoszonej w rosnącym stopniu na poddostawców.

Dzięki prawie 40-letniemu rozwojowi w Japonii, gdzie rynek od dawna poddany jest bardzo podobnym presjom, KOSMEK jest w stanie zaoferować gotowe rozwiązania, które ułatwiają automatyzację i przezbrojenia, a także redukują deformacje cienkościennych detali w wyniku oddziaływania sił procesowych i zmniejszają zużycie energii. A to wszystko przy jednoczesnym poniesieniu jakości i wydajności. 

Czym te produkty wyróżniają się na tle oferty konkurencji?

Dwoma filarami globalnego sukcesy firmy KOSMEK są pełny i bezpośredni nadzór nad jakością produkcji i montażu wewnątrz zakładu produkcyjnego w Kobe w Japonii oraz innowacyjność rozwiązań opracowanych w otoczeniu rynkowym, którego cechą wrodzoną jest dążenie do najwyższej jakości i niezawodności w każdym szczególe. Dotyczy to wszystkich klientów zarówno japońskich producentów samochodów, jak i obrabiarek CNC. 

Te warunki rozwoju naszej firmy wpłynęły na to, że dziś możemy zaoferować rozwiązania o cechach absolutnie unikatowych na naszym rynku. Potwierdza to około 500 patentów, z czego dwoma najbardziej widocznymi z punktu widzenia naszych klientów są technologia High Power (stosowana do zwiększania siły generowanej przez siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne) oraz technologia Zero Backlash (która pozwala bezluzowo, łatwo i szybko pozycjonować ze sobą elementy z dokładnością nawet poniżej 3 μm).

Jak w ostatnich latach zmieniają się klienci firmy KOSMEK?

Jeśli chodzi o polski rynek, jeszcze do niedawna produkty firmy KOSMEK znane były jedynie firmom japońskim, które o ich wartości przekonały się, używając ich w swoich fabrykach w Japonii i szerzej − w Azji, gdzie KOSMEK jest liderem rynku dzięki swojej innowacyjności i jakości. Od kilku lat sytuacja się jednak zmienia i coraz więcej firm niezwiązanych z japońskim łańcuchem dostaw odkrywa korzyści, które płyną z wykorzystania komponentów o najwyższej jakości w swoich procesach. 

Sukces ten, dzięki naszemu merytorycznemu wsparciu, pozwala przyspieszyć rozwój zarówno tych firm, które mają potrzebę zwiększenia poziomu automatyzacji dla obsługi wielkoseryjnych projektów, jak i tych, które mają potrzebę optymalizacji czasu przezbrojeń dla krótszych serii. 

Jakie główne oczekiwania wobec oferowanych przez Was produktów mają obecnie klienci?

Klienci firmy KOSMEK to bardzo zróżnicowana grupa firm, a każda z nich ma inne priorytety i zwraca uwagę na inne cechy naszych produktów. Na jednym krańcu tego spektrum są firmy, które przechodzą okres przemian wewnętrznych, redukując ilość pracy manualnej poprzez automatyzowanie części procesów. Dla nich szczególnie interesujące są nasze rozwiązania pneumatyczne z technologią High Power, ponieważ pozwalają obniżyć próg wejścia w świat specjalnych przyrządów mocujących i szerzej automatyzacji. 

Na drugim krańcu rynku są wielkie korporacje, które zobligowane są do szukania sposobów na obniżenie energochłonności swoich procesów wytwórczych. Tutaj nasza technologia High Power znów przychodzi z pomocą, bo pozwala obniżyć ciśnienie zasilające elementy mocujące, a jednocześnie zwiększyć siłę trzymającą − przy zachowaniu tych samych gabarytów. Idealnie wpisuje się to w trend redukcji odcisku węglowego. 

Równolegle do tego praktycznie każda organizacja szuka sposobów na skrócenie czasów przezbrojeń i również tutaj KOSMEK ma wiele rozwiązań dla poszczególnych procesów produkcyjnych, poczynając od przezbrojeń maszyn ciśnieniowych, wtryskarek, pras, przez automatyzację, obróbki skrawaniem, spawania, aż do kontroli jakości.

Firma KOSMEK od lat działa globalnie. Jak na tle innych rynków wygląda Polska?

Mimo wieloletniego trendu rosnącej globalizacji świat nadal jest zróżnicowany i każdy region, a w nim każdy kraj ma nieco inną specyfikę. Polska na tym tle znajduje się w okresie przejściowym − od produkcji z wysokim udziałem pracy manualnej, typowej dla krajów „niskokosztowych”, do produkcji z wysokim stopniem automatyzacji typowej dla krajów rozwiniętych. Przyspieszenie tego trendu wraz ze wzrostem udziału produktów końcowych wydaje się być jedynym sposobem utrzymania konkurencyjności naszego przemysłu na globalnym rynku.

Jakie grupy produktowe są obecnie dla Was najważniejsze?

Unikatową cechą naszego portfolio jest wzajemna komplementarność poszczególnych grup produktów. Tworzą one system, który spaja całość procesu powstawania produktu − od ciekłego metalu czy tworzywa, przez obróbkę i montaż, aż do kontroli jakości. W tym kontekście trudno jest wskazać taką grupę produktów, która nie jest dla nas i naszych klientów ważna. 

Jeśli jednak kierować się parametrami ilościowymi, to prym wiodą nasze siłowniki mocujące i podporowe dla przyrządów mocujących z dwóch kategorii. Hydrauliczne – dzięki przewadze technologicznej i jakościowej, oraz pneumatyczne – dzięki unikatowej możliwości wyeliminowania oleju i zasilacza hydraulicznego z procesu.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę