Dassault Systèmes w trosce o zrównoważoną przyszłość

Dassault Systèmes w trosce o zrównoważoną przyszłość Dassault Systèmes

Gdyby wszyscy ludzie żyli tak jak mieszkańcy Polski, wszystkie zasoby naturalne, które Ziemia jest w stanie zregenerować w ciągu jednego roku, zostałyby zużyte na rok 2023 już 2 maja. Od tego dnia, Polskiego Dnia Długu Ekologicznego, zużycie zasobów naturalnych odbywa się kosztem Ziemi. Po krótkotrwałym wyhamowaniu w ubiegłych latach, termin ten znów przyspiesza do poziomu sprzed pandemii. 

Aby stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, ograniczonymi zasobami i zanieczyszczeniem, przemysł wytwórczy powinien zrewidować obecny, linearny system produkcji i konsumpcji oraz skupić się na modelach biznesowych, w których zasoby są utrzymywane w użyciu, a odpady minimalizowane. Zbudowanie efektywnej gospodarki cyrkularnej może radykalnie poprawić efektywność produkcji i wykorzystania surowców. Według World Resources Institute, dzięki skutecznemu wdrożeniu praktyk gospodarki cyrkularnej możliwe byłoby ograniczenie rocznej emisji dwutlenku węgla o 3,7 mld ton. Przejście od intencji ochrony środowiska do działania jest jednak wyzwaniem, które wymaga bezpośredniej znajomości całego cyklu życia produktu.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Ocena cyklu życia produktu

Projekt produktu lub usługi określa 80% jego wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Zrównoważone projektowanie ma na celu zminimalizowanie całkowitego śladu węglowego produktu, od etapu koncepcji, aż do jego ponownego użycia. Zaawansowane rozwiązania, takie jak ocena cyklu życia produktu lub zakładu produkcyjnego (LCA – Lifecycle Assesment), pozwalają użytkownikom ocenić wpływ produktu na wszystkie aspekty środowiskowe w całym okresie jego istnienia. Rozwiązania te opierają się na zewnętrznych bazach danych, opracowywanych przez niezależne organizacje, jak na przykład baza ecoinvent, które kwantyfikują wpływ na środowisko praktycznie wszystkich decyzji i działań firmy.

Obecnie możliwe jest powiązanie tych baz danych z procesem opracowywania, walidacji i przygotowania do wytworzenia produktu, który to proces integruje obliczenia oceny cyklu życia na platformie 3DExperience od Dassault Systèmes. Platforma 3DExperience zarządza zaś wszystkimi danymi oraz integruje obszary projektowania, symulacji przygotowania produkcji oraz samej produkcji. Rozwiązania te umożliwiają wszystkim zaangażowanym podmiotom obliczanie i raportowanie wpływu ich działań, co pozwala na określenie optymalnych środowiskowo alternatyw. Mierząc te parametry, możliwa jest błyskawiczna identyfikacja obszarów, które naruszają zasady zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaplanowanie strategii ich poprawy.

Sustainable Innovation Intelligence

Dostępne w ramach platformy 3DExperience chmurowe rozwiązanie "Sustainable Innovation Intelligence" obejmuje cały łańcuch wartości i w unikalny sposób integruje bazę ecoinvent, zawierającą dane o ponad 18 000 procesach przemysłowych i logistycznych, w ramach wirtualnego projektowania, rozwoju produktu, inżynierii produkcji, operacji i transportu.

Łącząc dane LCA z technologią wirtualnych bliźniaków, "Sustainable Innovation Intelligence" umożliwi specjalistom LCA, projektantom przemysłowym, inżynierom produktu i produkcji tworzenie cykli życia o obiegu zamkniętym. Będzie to możliwe dzięki  wczesnemu określaniu wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich pełnej widoczności na wszystkich etapach projektowania, rozwoju produktu i inżynierii produkcji.

Skupienie się na budowaniu gospodarek o obiegu zamkniętym jest ważnym działaniem w kierunku zrównoważonej przyszłości. Jednak niezbędnym pierwszym krokiem na tej drodze jest wyjście poza model "take, make, and waste" oraz nauczenie się od natury, jak żyć w jej ekologicznych granicach.  

Źródło: Dassault Systèmes 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę