Dassault Systèmes ze wzrostem przychodów

Dassault Systèmes ze wzrostem przychodów Canva

Całkowite przychody firmy w trzecim kwartale 2022 r. wzrosły o 8% do 1,37 miliarda euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 8% do 1,23 miliarda euro. Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 15% i stanowiły 32% przychodów z oprogramowania. 3DExperience i chmura pozwalają klientom na wdrożenie podejścia platformowego i dodawanie nowych użytkowników, nowych zastosowań i czerpania korzyści z wszystkich obszarów działalności Dassault Systèmes.

– Wirtualizacja polega na stosowaniu nauki na dużą skalę, wykorzystywaniu wirtualnego świata do rozszerzania i ulepszania świata rzeczywistego. Od czterdziestu lat jesteśmy zaufanym partnerem, wykorzystując naukę, aby pomagać klientom przezwyciężać ich najważniejsze wyzwania, przygotowywać się na przyszłość i realizować ich największe ambicje – od zwinności i odporności po zrównoważony rozwój. Obecnie klienci ze wszystkich sektorów i ogół społeczeństwa stają w obliczu złożonego i szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego. Rola, którą odgrywamy, jest tak samo ważna jak zawsze; zostało to dobrze zademonstrowane na naszych ostatnich forach klientów, które odbyły się na całym świecie. Wirtualizacja otwiera możliwości znacznie wykraczające poza cyfryzację – to kolejna granica – stwierdził Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Dassault Systèmes.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Technologia na najwyższym poziomie

– Nasz fundament w nauce jest wyróżnikiem. Wirtualne bliźniaki, oparte na technologii 3DExperience w chmurze, nie są prostymi renderingami, ale są w pełni zintegrowane z prawami i zasadami naukowymi oraz wszystkimi naszymi technologiami firmy. Łącząc wielofizyczne, wieloskalowe i wielobranżowe, łączymy modelowanie, symulacje i naukę o danych, aby uzyskać holistyczne podejście do innowacji i optymalizacji biznesowej. Umożliwiamy naszym klientom tworzenie wirtualnych wszechświatów do obsługi cyklu życia ich produktów, a także systemów produkcyjnych. Stanowi to cenną podstawę do pełnego wykorzystania przyszłości nauki o danych. 

– Ponieważ gromadzenie i analiza danych przyspieszają, wirtualizacja społeczeństwa i gospodarki wymaga najwyższych poziomów bezpieczeństwa, zaufania i usług. Z tych powodów ogłosiliśmy nasz nowy cel strategiczny, jakim jest wyniesienie 3DS OUTSCALE, niezależnej infrastruktury chmurowej Dassault Systèmes, do rangi marki, chroniącej środowiska do tworzenia i obsługi zrównoważonych środowisk wirtualnych bliźniaków. Zaufanie to temat o największym znaczeniu dla całego społeczeństwa – konsumentów, pacjentów i obywateli.

Trzeci kwartał 2022 a porównania finansowe 2021  (nieaudytowane, wszystkie stopy wzrostu przychodów w stałych walutach):

* Całkowite przychody: całkowite przychody wzrosły o 8%, zgodnie z MSSF i nie-MSSF, do 1,37 mld euro. Przychody z oprogramowania zgodnego z MSSF i spoza MSSF wzrosły o 8%, do 1,23 mld euro. Przychody z subskrypcji i wsparcia MSSF i spoza MSSF wzrosły o 10%; powtarzalne przychody stanowiły 82% całkowitych przychodów z oprogramowania. Przychody z licencji i innego oprogramowania spadły o 2%, zgodnie z MSSF i innymi niż MSSF, do 221,3 mln EUR. Skupienie się na przyspieszeniu powtarzalnego wzrostu przychodów doprowadziło w tym kwartale do wyższego niż oczekiwano połączenia subskrypcji w porównaniu z modelem licencji. Przychody z usług wzrosły o 16%, MSSF i inne niż MSSF.

* Przychody z oprogramowania według lokalizacji geograficznej (MSSF i inne niż MSSF): przychody obu Ameryk wzrosły o 7% do 41% przychodów z oprogramowania, dzięki dobrym wynikom w naukach przyrodniczych i zaawansowanych technologiach. Europa wykazała się odpornością w wymagającym środowisku; przychody wzrosły o 9% do 34% przychodów z oprogramowania. Region skorzystał na sile we Francji, Europie Północnej i Europie Południowej oraz dobrych wynikach w dziedzinie transportu i mobilności z punktu widzenia branży. Region Azji i Pacyfiku wzrósł w tym kwartale o 6% do 24% przychodów z oprogramowania, napędzany dwucyfrowym wzrostem w Indiach i Korei. Chiny zyskały średnio jedną cyfrę, ponieważ przestoje związane z COVID-19 nadal obciążały działalność.

Przychody z oprogramowania według linii produktów:

* innowacje przemysłowe: przychody z oprogramowania zgodnego z MSSF i niezgodnymi z MSSF wzrosły o 6% do 623,5 mln euro, co stanowi 51% przychodów z oprogramowania. CATIA wykazywała niezmienną dynamikę, osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów. Cyber-Systems ponownie osiągnął doskonałe wyniki w tym kwartale. ENOVIA i DELMIA również wykazały silny wzrost w tym okresie.

* przychody z oprogramowania dla nauk przyrodniczych wzrosły o 14% według MSSF i 13% poza MSSF, do 294,6 mln euro, co stanowi 24% przychodów z oprogramowania. Firma MEDIDATA nadal zapewniała wysoką wydajność, napędzaną szeroko zakrojonym wzrostem we wszystkich liniach produktów i na rynkach końcowych. Firmy zajmujące się naukami przyrodniczymi traktują priorytetowo inwestycje w badania i rozwój, ponownie koncentrując się na wartości; MEDIDATA ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia innowacji, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

* przychody z oprogramowania głównego nurtu innowacji wyniosły 311,7 mln EUR na podstawie MSSF i innych niż MSSF, co stanowi wzrost o 5% i stanowi 25% przychodów z oprogramowania. Na innowacje w głównym nurcie wpłynęły złożone warunki makroekonomiczne. Blokady związane z COVID w Chinach również były przeszkodą, wpływając na wydajność SOLIDWORKS w tym kwartale.

* przychody z oprogramowania według branż: nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna, transport i mobilność, zaawansowane technologie wykazały jedne z najlepszych wyników.
    
* kluczowe czynniki strategiczne (MSSF i inne niż MSSF): przychody 3DExperience wzrosły o 15% i stanowiły 32% przychodów z oprogramowania. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 21% i stanowiły 24% przychodów z oprogramowania. 3DExperience i chmura dają możliwości dostarczania naszym klientom dodatkowej wartości. Ponieważ klienci przyjmują podejście platformowe za pośrednictwem chmury, dodają nowych użytkowników i nowe zastosowania, czerpiąc korzyści z przyjęcia wszystkich domen Dassault Systèmes.

* dochód operacyjny i marża: dochód operacyjny MSSF wzrósł o 12%, jak zgłoszono. Dochody operacyjne nieobjęte MSSF wzrosły o 11% do 433,5 mln euro, jak podano w raporcie. Marża operacyjna MSSF wyniosła 19,3% w porównaniu do 20,5% w trzecim kwartale 2021 roku. Marża operacyjna poza MSSF wyniosła 31,6% w porównaniu do 33,8% w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z planem, który ogłosiliśmy na początku tego roku oraz z naszym długoterminowym celem, zainwestowaliśmy w przyszłe inicjatywy rozwojowe.

* zysk na akcję: rozwodniony zysk na akcję wg MSSF wzrósł o 20% do 0,16 EUR, jak podano w raporcie. Rozwodniony zysk na akcję bez MSSF wzrósł o 17% do 0,26 EUR.

Rok do początku 2022 i 2021 porównania finansowe (nieaudytowane, wszystkie stopy wzrostu przychodów w stałych walutach):

* całkowite przychody: Całkowite przychody wzrosły o 9% według MSSF i nie-MSSF do 4,08 mld euro. Przychody z oprogramowania zgodnego z MSSF i spoza MSSF wzrosły o 9% do 3,69 mld euro. Przychody z subskrypcji i wsparcia MSSF i spoza MSSF wzrosły o 9% do 2,96 mld euro; cykliczne przychody stanowiły 80% całkowitych przychodów z oprogramowania. Przychody z licencji i innego oprogramowania wzrosły o 7% według MSSF i innych niż MSSF do 727,5 mln EUR. Przychody z usług wzrosły o 13% w oparciu o MSSF i inne niż MSSF.

* przychody z oprogramowania według obszarów geograficznych (MSSF i inne niż MSSF): wzrost w obu Amerykach wyniósł 8% i stanowił 40% przychodów z oprogramowania. Europa wzrosła o 9% do 35% przychodów z oprogramowania. Region Azji i Pacyfiku zwiększył przychody z oprogramowania o 11% do 25%.

Przychody z oprogramowania według linii produktów:

* innowacje przemysłowe: przychody z oprogramowania zgodnego z MSSF i niezgodnymi z MSSF wzrosły o 7% do 1,94 miliarda euro i stanowiły 53% przychodów z oprogramowania. Od początku roku CATIA, ENOVIA i DELMIA osiągnęły jedne z najlepszych wyników.

* przychody z oprogramowania dla nauk przyrodniczych wzrosły o 14% według MSSF i o 13% do 823,8 mln EUR w ujęciu innym niż według MSSF, co stanowi 22% przychodów z oprogramowania. Doskonała wydajność MEDIDATA była głównym motorem rozwoju Life Sciences.

* przychody z oprogramowania Mainstream Innovation wzrosły o 8% w oparciu o MSSF i inne niż MSSF, do 921,5 mln EUR według MSSF i 921,7 mln EUR bez MSSF. Mainstream Innovation stanowił 25% przychodów z oprogramowania. SOLIDWORKS odnotował wzrost o średnio jednocyfrowy wzrost, podczas gdy CENTRIC PLM osiągnął dwucyfrowy wzrost. Na wydajność SOLIDWORKS od początku roku wpłynęły wyłączenia związane z COVID-19 w Chinach, które trwały dłużej niż oczekiwano.

* przychody z oprogramowania według branż: nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna, lotnictwo i obrona, sprzęt przemysłowy oraz przemysł morski i offshore wykazały jedne z najlepszych wyników.
    
* kluczowe czynniki strategiczne (MSSF i inne niż MSSF): przychody 3DExperience wzrosły o 21% i stanowiły 31% przychodów z oprogramowania. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 22% i stanowiły 22% przychodów z oprogramowania.

* dochód i marża z działalności operacyjnej: dochód operacyjny MSSF wzrósł o 30%, jak zgłoszono. Przychody operacyjne nieobjęte MSSF wzrosły o 15% do 1 339,9 mln euro, jak podano w raporcie. Marża operacyjna MSSF wyniosła 22,3% w porównaniu do 20,1% w tym samym okresie w 2021 r. Marża operacyjna poza MSSF wyniosła 32,8% w porównaniu do 33,3% w porównywalnym okresie roku ubiegłego. W 2022 r. inwestowaliśmy w przyszłe możliwości rozwoju, o czym informowaliśmy na początku tego roku.

* zysk na akcję: rozwodniony zysk na akcję wg MSSF wzrósł o 12% do 0,46 euro. Jak informowaliśmy, rozwodniony zysk na akcję bez MSSF wzrósł o 19% do 0,80 EUR.

* przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (MSSF): Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,281 mld euro, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Główne zmiany wynikają z różnic podatkowych przepływów pieniężnych związanych z obowiązkową kapitalizacją wydatków na B+R dla celów podatkowych w USA oraz podatkiem u źródła. Wyłączając te dwa efekty, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosłyby o 10% od początku roku. Środki pieniężne z działalności operacyjnej zostały głównie wykorzystane na spłatę zadłużenia, pomniejszone o wpływy w wysokości 885 mln euro, wykup akcji własnych i plan akcjonariatu pracowniczego pomniejszone o wpływy z realizacji opcji na akcje w wysokości 359 mln euro oraz wypłatę dywidendy pieniężnej w wysokości 224 mln euro.

* bilans (MSSF): Zadłużenie finansowe netto Dassault Systèmes na dzień 30 września 2022 r. spadło o 682 mln euro do 208 mln euro w porównaniu do 889 mln euro na dzień 31 grudnia 2021 r., odzwierciedlając środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje krótkoterminowe 2,788 mld euro i zadłużenie związane z pożyczkami w wysokości 2,996 mld euro na dzień 30 września 2022 r.

– W wymagającym środowisku udało nam się osiągnąć solidny trzeci kwartał dzięki odporności naszego modelu i szerokiej dywersyfikacji naszej działalności. W dziedzinie Innowacji Przemysłowych nasze flagowe marki CATIA, ENOVIA i DELMIA osiągnęły wyniki, osiągając silny, dwucyfrowy wzrost przychodów z oprogramowania. W sektorze Life Sciences MEDIDATA odnotowała doskonały wzrost w porównaniu z wysoką bazą porównawczą, ponownie w tym kwartale. Innowacje głównego nurtu wzrosły średnio o jedną cyfrę, ponieważ ograniczenia związane z COVID w Chinach nadal były przeszkodą, wpływając na wyniki w tym kwartale, szczególnie w przypadku SOLIDWORKS – powiedział Pascal Daloz, dyrektor operacyjny w Dassault Systèmes. 

– Znaczenie i krytyczność naszych platform i rozwiązań branżowych nigdy nie były większe. Aby poruszać się w dzisiejszym złożonym środowisku gospodarczym i geopolitycznym, klienci ze wszystkich sektorów gospodarki nadal traktują priorytetowo inwestycje w celu przyspieszenia zrównoważonych innowacji oraz zwiększenia odporności i elastyczności poprzez optymalizację produkcji i logistyki. Jest to dobrze odzwierciedlone w naszym silnym przyjęciu klientów w tym kwartale, obejmującym wiele dziedzin, w tym medycynę precyzyjną, modułowe reaktory jądrowe i łączenie łańcuchów dostaw. W tym kwartale ogłosiliśmy przejęcie StyleSage, opartej na chmurze platformy analizy rynkowej, oferującej sprzedawcom i markom narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do konkurencyjnego benchmarkingu, optymalizacji cen i prognozowania. StyleSage wzmocni propozycję wartości CENTRIC PLM, rozszerzając jej zasięg z zarządzania kolekcjami po planowanie biznesowe i analitykę, a także e-commerce. Nadal wprowadzamy innowacje i inwestujemy w przyszłość, zarówno organicznie, jak i poprzez fuzje i przejęcia.

Siła w strategii 

– Osiągnęliśmy solidne wyniki w trzecim kwartale, pokazując siłę naszego modelu. Całkowite przychody wzrosły o 8%, zgodnie z naszymi celami. Cykliczny wzrost przychodów przyspieszył, zwiększając się o 10% i obecnie stanowi 82% przychodów z oprogramowania, napędzany wysokimi przychodami z subskrypcji, które wzrosły o 16%. To pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani na stopniowe przyspieszenie wzrostu liczby abonamentów, przy jednoczesnym dalszym wspieraniu naszych klientów opcjonalnością, która spełnia ich potrzeby. Nasze kluczowe czynniki strategiczne, 3DExperience i chmura, nadal nabierają tempa, zwiększając odpowiednio 15% i 21% – skomentował Rouven Bergmann, dyrektor finansowy w Dassault Systèmes. 

– Nasz zysk na akcję w trzecim kwartale wzrósł o 17% do 0,26 EUR, przekraczając nasze cele i odzwierciedlając korzystny wpływ dolara amerykańskiego. Zgłosiliśmy marżę operacyjną na poziomie 31,6%, zgodnie z naszym docelowym zakresem, przy zatrudnieniu prawie 800 nowych członków zespołu netto w ciągu kwartału. Lata strategicznych inwestycji w technologię, infrastrukturę i naszą organizację pozwalają nam chronić rentowność przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu z wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb naszych klientów.

– Wracając do 2022 r., potwierdzamy nasz cel całkowitego wzrostu przychodów na poziomie 9–10% do wyższego bezwzględnego przedziału 5,610-5,650 euro z 5,485-5,535 euro poprzednio, uwzględniając w pełni korzyści płynące z waluty. Dostosowujemy nasz cel powtarzalnego wzrostu przychodów do 9–10%, z 9% poprzednio, oraz nasz cel wzrostu licencji do 5-7%, z 9-11% poprzednio. Ponadto podnosimy nasz cel rozwodnionego EPS na 2022 r. do 18%–19% wzrostu, osiągając od 1,12 do 1,14 euro, dzięki czemu jesteśmy na dobrej drodze do pełnego delewarowania do końca roku.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę