Ekologiczny aspekt działalności ważny dla firm z branży budowlanej

Ekologia ważna dla firm z branży budowlanej Pixabay - sumanamul15

51% firmy z branży budowlanej minimalizuje papierowy obieg dokumentów, a 47% stawia na obniżanie energochłonności swoich zakładów – to wyniki badania „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego przez Siemens Financial Services w Polsce. Takie dane wskazują, że dla dużej części firm z tej branży wpływ ich biznesu na środowisko nie jest obojętny.

Aspekt ekologiczny stara się uwzględniać w swojej działalności 76% firm z branży budowlanej. Najbardziej popularne jest minimalizowanie papierowego obiegu dokumentów – tak wskazało 51% respondentów. Podobny odsetek ankietowanych (47%) wymienił obniżanie energochłonności prowadzonego biznesu. Co czwarty przedsiębiorca z tej branży badany przez Siemens Financial Services w Polsce wskazywał z kolei, że korzysta z surowców z recyclingu oraz dąży do tego, aby lepiej wykorzystywać używane materiały (odpowiednio 40 i 38%).

Zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska coraz częściej stają się nieodłącznym aspektem działalności firm z sektora przemysłowego. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu – przyjętego w 2019 r. przez Unię Europejską pakietu inicjatyw proekologicznych – ta gałąź europejskiej gospodarki ma w nadchodzących latach przejść głęboką transformację. Coraz bardziej świadomi przedsiębiorcy z sektora przemysłowego nie pytają już, czy warto inwestować w zrównoważony rozwój, lecz aktywnie szukają rozwiązań, które pozwolą prowadzić biznes odpowiedzialny środowiskowo – mówi Dariusz Sokulski, dyrektor działu efektywności energetycznej oraz pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju Siemens Polska. – Warto podkreślić, że według naszego badania „Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu do zrównoważonego rozwoju” część firm jako poważną barierę ograniczającą ekologiczną transformację wskazuje brak pieniędzy na tego typu inwestycje. Przy tym należy pamiętać, że działania ESG generują oszczędności zasobów i kosztów oraz wzmacniają pozycję biznesową firmy – a to w efekcie przekłada się na wyższe zyski – dodaje.

Ekologiczna transformacja

Z badania „Inwestycje w branży budowlanej” przeprowadzonego w maju 2023 r. wynika, że dla 21% firm z branży wyzwaniem jest uwzględnienie w swoich działaniach aspektu ekologicznego. Odsetek ten zmienia się wraz z wielkością firmy – wśród małych (zatrudniających od 10 do 49 osób) to 30%, a średnich już tylko 8,6%. W grupie dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 osób), ani jeden ankietowany nie wskazał, że jego firma nie prowadzi jakichkolwiek działań proekologicznych.

Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych, w tym tych z branży budowlanej, w kierunku gospodarki zrównoważonej to proces długotrwały, oparty w dużej mierze na budowaniu świadomości ekologicznej wśród firm z sektora. Według Komisji Europejskiej aż 91% unijnych przedsiębiorców z tej branży dąży do bardziej efektywnego wykorzystana surowców. Jak wynika z naszego badania, w Polsce jedynie 38% firm podejmuje takie działania. Kluczowym elementem ekologicznej transformacji polskiej branży budowlanej mogą okazać się inwestycje w nowoczesne technologie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zwiększą efektywność procesu budowlanego – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Nowoczesne maszyny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju

Jednym z działań podejmowanych przez firmy z branży budowlanej, które chcą prowadzić swoją działalność w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, jest modernizowanie używanych maszyn i urządzeń. Posiadany sprzęt unowocześnia co czwarty przedstawiciel branży (26%). Jest to najbardziej powszechna praktyka wśród dużych przedsiębiorców (80% wskazań), a zdecydowanie mniej popularna wśród średnich i małych firm (odpowiednio 28,6% oraz 20%).

Dążenie do zrównoważonego rozwoju, czyli np. obniżanie energochłonności biznesu czy modernizowanie posiadanego sprzętu budowlanego, jest ściśle związane z inwestycjami. Warto podkreślić, że istnieją zrównoważone sposoby finansowania takich projektów. Jednym z nich jest Retrofit, który wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. To rozwiązanie, które w dużym uproszczeniu, polega na modernizacji i unowocześnieniu istniejącej maszyny oraz dopasowaniu jej do wydajności nowej technologii – takie rozwiązanie jest tańsze niż zakup nowego sprzętu, a dodatkowo klient otrzyma sprzęt znacznie szybciej niż w przypadku zakupu nowej maszyny. Przy odpowiednim dopasowaniu planu finansowania koszt modernizacji może być nawet spłacany z oszczędności, jakie przyniosą wprowadzone zmiany. Dla przedsiębiorcy jest to efektywny kosztowo sposób na utrzymanie konkurencyjności oraz pozyskanie najnowszych rozwiązań – podkreśla Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Źródło: Siemens Financial Services

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę