GK PGNiG: Wzrost przychodów w I półroczu 2019 roku

pixabay
Reklama
Reklama

O 8% wzrosły przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w porównaniu z I półroczem 2018 r. w warunkach spadających cen gazu ziemnego i rosnących cen ropy naftowej. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała w I półroczu 2019 r. 22,63 mld zł przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 1,3 mld zł. Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 3,1 mld zł. Na niższy niż przed rokiem poziom wskaźnika wpływ miały m.in. odpisy aktualizujące majątek trwały – w I półroczu 2019 r. wyniosły -222 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2018 r. powiększyły one wynik EBITDA o +312 mln zł.

– Mimo trudnych warunków zewnętrznych i sezonowości drugiego kwartału EBITDA wyniosła w nim blisko 1 mld zł, a w całym pierwszym półroczu ponad 3,1 mld zł, co jest dla nas satysfakcjonujące – powiedział Piotr Woźniak. – Drugi kwartał tego roku był dla nas wyzwaniem, głównie za sprawą spadających cen gazu ziemnego oraz rosnących cen ropy naftowej na rynku spot. Niższe ceny gazu mają bezpośredni wpływ na nasze przychody ze sprzedaży tego paliwa. Równocześnie  w 2019 r. odnotowaliśmy wzrost kosztu pozyskania gazu w kontrakcie jamalskim, który jest powiązany z ceną ropy i produktów ropopochodnych, a te osiągnęły znacznie wyższy poziom niż w 2018 r. - dodał prezes Zarządu PGNiG.

Reklama

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu w I półroczu 2019 r. wyniosły 2,99 mld zł, co oznacza spadek o 18% r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe niż przed rokiem ceny gazu ziemnego oraz spadek wolumenu sprzedaży ropy naftowej – w całym segmencie o 23% r/r. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego TGE za I półrocze była aż o 19% niższa niż przed rokiem. Z kolei wydobycie gazu utrzymało się na tym samym poziomie – ok. 2,22 mld m sześc.

Reklama

Obrót i Magazynowanie

Segment zanotował w I półroczu 2019 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% r/r do poziomu 17,88 mld zł. Jednocześnie o 14% wzrosły koszty paliwa gazowego – głównie w wyniku wyższej ceny pozyskania gazu z kierunku wschodniego w ramach tzw. „kontraktu jamalskiego”. Wolumen sprzedaży gazu w segmencie wzrósł o 4% r/r do 15,53 mld m sześc.

Wyniki segmentu w I półroczu były pod presją głębokich spadków cen gazu ziemnego i poważnych wzrostów cen ropy. W tym okresie na TGE odnotowano spadek cen rynku dnia następnego średnio o 20,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Jeszcze większą dynamikę spadku zaobserwowano na kluczowych europejskich rynkach, na których cena spot gazu ziemnego spadła o 23,5%, ze średniego poziomu 21,31 EUR/MWh w I połowie 2018 roku do 16,30 EUR/MWh w bieżącym okresie. Natomiast w samym I półroczu 2019 r. cena spot gazu na krajowych i zagranicznych giełdach spadła od stycznia do czerwca o około 57%– z poziomów 21,26 na 9,15 EUR/MWh na Gaspool i 92,4 zł/MWh do 39,9 zł/MWh na TGE.

Średnia cena ropy Brent w I półroczu 2019 r. była niższa od średniej ceny w analogicznym okresie 2018 r. o 7%, natomiast jej 9-cio miesięczna średnia, wpływająca na koszt pozyskania gazu z kierunku wschodniego, wzrosła w tym okresie o 23%.

Dystrybucja

W pierwszej połowie 2019 r. wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się prawie na niezmienionym poziomie – 6,31 mld m sześc. (mniej o 1% r/r). W II kwartale wolumen dystrybuowanego gazu był wyższy r/r o 14 %. Osiągnął 2,43 mld m sześc. przy wyższej średniej temperaturze w okresie o 0,7 st. C. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były niższe w I półroczu 2019 r. o 5% r/r ze względu na niższy poziom taryfy dystrybucyjnej od 15 lutego 2019 r.

Wytwarzanie

Przychody ze sprzedaży segmentu wzrosły o 11 proc. r/r do 1,41 mld zł w I półroczu 2019 r. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wzrosła w tym okresie o 6% r/r – do poziomu 2,26 TWh. Sprzedaż ciepła była mniejsza o 2% niż przed rokiem i  wyniosła 23,01 PJ

Źródło: PGNiG

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama