GK PGNiG zwiększa pojemność magazynów gazu

GK PGNiG zwiększa pojemność magazynów gazu Pixabay

– Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach będzie znaczącym  wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. W efekcie tej inwestycji nasze możliwości gromadzenia zapasów gazu wzrosną aż o 25%, czyli dodatkowe 800 mln m3. Dzięki temu będziemy  bardziej odporni na takie kryzysy jak ten, z którym mamy obecnie do czynienia w Europie. Inwestując w infrastrukturę magazynową, zwiększamy potencjał polskiego rynku gazu. Będzie to jeden z priorytetowych obszarów działalności koncernu multienergetycznego, który budujemy wspólnie z PKN Orlen i Grupą Lotos – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA.

Inwestycja w Podziemny Magazyn Gazu (PMG) Wierzchowice na Dolnym Śląsku pozwoli zwiększyć jego pojemność czynną z obecnych 1,3 mld m3 do 2,1 mld m3 gazu. W konsekwencji, na Wierzchowice będzie przypadać prawie połowa krajowych zdolności magazynowych, które po rozbudowie sięgną 4,03 mld m3. Stąd bardzo istotnym celem inwestycji jest zwiększenie mocy zatłaczania i odbioru gazu, co zapewni większą elastyczność magazynu i możliwość jego wykorzystania w sytuacjach nagłego zwiększenia zapotrzebowana na gaz. Dzięki realizacji inwestycji moc zatłaczania Wierzchowic wzrośnie o jedną trzecią, z obecnych 14,4 mln m3 do 19,2 mln m3 na dobę. Jeszcze bardziej, bo aż o 66% zostanie zwiększona moc odbioru – z 14,4 mln m3 do 24 mln m3 na dobę.

W ramach rozbudowy PMG Wierzchowice zostaną m.in. wykonane trzy nowe odwierty do zatłaczania i odbioru paliwa, rozbudowana instalacja do osuszania gazu oraz zostaną zainstalowane dodatkowe agregaty sprężające do tłoczenia gazu. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 385 mln złotych. Czas jej realizacji wyniesie do 30 miesięcy.

– Ze względu na czas i koszt budowy instalacje magazynowe wymagają długofalowej strategii. PGNiG ma taką strategię i konsekwentnie ją realizuje. W ostatniej dekadzie zwiększyliśmy pojemność krajowych magazynów o 1,5 mld sześć., a więc niemal o 100%. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę klastra B w magazynie kawernowym w Kosakowie – wskazuje Iwona Waksmundzka-Olejniczak. – Jednak, aby te inwestycje miały realny wpływ na bezpieczeństwo dostaw, trzeba w nich zgromadzić odpowiednie zapasy gazu. Dlatego z równą determinacją realizujemy zasadę pełnego zatłoczenia magazynów przed sezonem grzewczym. W tym roku, ze względu na sytuację geopolityczną, proces napełniania magazynów rozpoczęliśmy wcześniej i dziś są one wypełnione niemal w 100% – podkreśla prezes PGNiG SA.

Polskie podziemne magazynu gazu są własnością PGNiG, operacyjnie zarządza nimi Gas Storage Poland sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PGNiG, który posiada status operatora systemu magazynowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia pojemności magazynowe wszystkim zainteresowanym podmiotom na równoprawnych warunkach umownych.

– Rozbudowa PMG Wierzchowice ma duże znaczenie dla rynku gazowego, na którym obserwujemy duży popyt na to paliwo. Zwiększone pojemności i moce PMG umożliwią lepsze zbilansowanie i poprawią bezpieczeństwo dostaw również dla rozwijającego się sektora elektroenergetyki opartego o źródła gazowe – wyjaśnia Beata Wittmann, prezes Zarządu Gas Storage Poland sp. o.o., czyli spółki, która jest Operatorem Systemu Magazynowania.

PMG Wierzchowice to magazyn złożowy, w którym gaz gromadzony jest w wyeksploatowanym złożu. Odkryto je w 1971 r., a wydobycie prowadzono przez 23 lata. W 1995 r. sczerpane złoże gazu przekształcono w magazyn, którego pojemność wynosiła początkowo 0,6 mld m3 gazu. Do zatłaczania i odbioru zapasów wykorzystywano odwierty, którymi wcześniej prowadzono eksploatację. W kolejnych latach systematycznie zwiększano pojemność instalacji.

PGNiG posiada w sumie pięć magazynów złożowych oraz dwa magazyny kawernowe, w których gaz gromadzony jest w pustych przestrzeniach (tzw. kawernach) utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania). Magazyny kawernowe cechują się dużą szybkością zatłaczania i wytłaczania.

Źródło: PGNiG

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę