Idą zmiany dla dużych polskich spółek

Reklama
Reklama

Od stycznia 2017 r. ok. 300 dużych polskich spółek będących jednostkami zainteresowania publicznego obowiązkowo będzie przedstawiać w sprawozdaniu z działalności oświadczenia na temat informacji niefinansowych w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Nowa sprawozdawczość wprowadza obowiązująca od 6 grudnia 2014 r. dyrektywa 2014/95/UE. Państwa członkowskie UE maja dwa lata na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

Reklama

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości zawierający postanowienia odnośnie implementacji dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania danych pozafinansowych. Projekt ustawy dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Reklama

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama