Jak optymalnie wybrać oprogramowanie dla przemysłu?

Jak optymalnie wybrać oprogramowanie dla przemysłu? Pixabay – RAEng_Publications

Nawet najbardziej zaawansowane maszyny i urządzenia, optymalnie zaprojektowane linie technologiczne oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra pracowników nie muszą gwarantować sukcesu procesu produkcyjnego. Ważne bowiem są jeszcze inne czynniki, m.in. właściwie dobrane oprogramowanie, którego rola będzie rosła wraz z coraz większą automatyzacją procesów i wdrażaniem kolejnych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.

  • Wybór oprogramowania dla przemysłu powinien zawsze być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań oraz dostępnej oferty
  • Warto zastanowić się przede wszystkim, czy nabyć oprogramowanie gotowe, czy oprogramowanie przygotowane specjalnie pod nasze potrzeby
  • Wybrane oprogramowanie powinno wyróżniać się m.in. kompatybilnością i elastycznością
  • Warto też mieć świadomość, że cena zakupu oprogramowania nie jest jedynym kosztem związanym z taką inwestycją

Oprogramowanie dla przemysłu to bardzo szeroka kategoria produktów informatycznych, do których zalicza się programy różnych klas. Choć ich nadrzędnym celem jest usprawnienie zarządzania i kontrolowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, to mogą się różnić podstawowym przeznaczeniem.

Producenci dostarczają na rynek coraz nowsze wersje oprogramowania, które – przynajmniej zgodnie z ich zapewnieniami – są coraz lepsze, bardziej intuicyjne i oferują coraz więcej funkcjonalności. Jeśli dodamy do tego dużą konkurencję w branży producentów oprogramowania dla przemysłu, nie powinno dziwić, że wybór rozwiązania dla przedsiębiorstwa wcale nie musi być oczywisty.

Dlatego też przed każdorazowym zakupem oprogramowania należy dokonać dość szczegółowej analizy dostępnej oferty. Należy też odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, uwzględniając przy tym kluczowe czynniki, które pozwolą dokonać optymalnego wyboru.

Wybór oprogramowania: najpierw analiza potrzeb i dostępnej oferty

Wspomniana wyżej analiza przed wyborem i zakupem oprogramowania powinna dotyczyć dwóch głównych obszarów. Po pierwsze, należy się skupić na własnych potrzebach i oczekiwaniach co do oprogramowania, także tych najbardziej specyficznych. W tym celu warto sporządzić np. listę niezbędnych funkcjonalności i dodatkowych opcji, jakich oczekujemy od danego produktu, a także zadań, które będzie można dzięki niemu realizować.

Po drugie, mając już taką przeanalizowaną i skondensowaną listę, możemy przystąpić do kolejnego etapu analizy – skonfrontowania naszych oczekiwań z dostępnymi na rynku programami, a także ich dostawcami. Warto zawsze porównać jak najwięcej dostępnych rozwiązań pod kątem ich zalet i wad, niż od razu skupić się tylko na jednym.

Każdy z potencjalnych programów analizujemy pod kątem zakresu oferowanych usług i funkcjonalności. A także innych istotnych czynników, które mogą w przyszłości decydować o tym, czy wybór danego oprogramowania spełnia w pełni nasze oczekiwania.

Na tym etapie trzeba też sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Czy wybierać oprogramowanie, które będzie spełniać tylko bieżące potrzeby przedsiębiorstwa? Czy może spróbować przewidzieć przyszłe potrzeby i z wyprzedzeniem dopasować do nich nabywane oprogramowanie?

Jeśli mamy już wybrane oprogramowanie, które jest najlepiej dopasowane do naszych potrzeb, warto jeszcze przyjrzeć się bardziej szczegółowo jego dostawcy. Dla przykładu, z kim do tej pory współpracował, czy ma dużo klientów, czy się rozwija. 

Kluczowe mogą okazać się takie elementy, jak dostępność konsultantów technicznych, odpowiedzialność dostawcy czy oferowany serwis. Zakładając, że ma to być współpraca długofalowa, a nie jednorazowy zakup, dobrze mieć pewność, że dana firma nie zniknie za chwilę z rynku i nadal będzie oferować swoje usługi.

Oprogramowanie dedykowane czy gotowe?

Dostępne na rynku oprogramowanie dla producentów może być oferowane w wersji gotowej albo do przygotowania pod indywidualne zamówienie. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale i wady, więc nie da się z góry jednoznacznie określić, które z nich będzie na 100% lepsze.

Gotowe oprogramowanie z reguły będzie sporo tańsze oraz można je nabyć i wdrożyć niemal od razu. To istotna zaleta dla przedsiębiorstw z ograniczonymi środkami finansowymi, niemających wyszukanych potrzeb. Nie oznacza to, że takie oprogramowanie zawsze będzie „ubogie” oraz nie będzie oferować istotnych i przydatnych rozwiązań.

Co więcej, producenci oprogramowania często przygotowują gotowe wersje przeznaczone dla konkretnych branż czy pod konkretne aplikacje. Może się więc okazać, że będą one całkowicie spełniać potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Największą zaletą oprogramowania dedykowanego, przygotowanego specjalnie na indywidualne zamówienie, jest możliwość dostosowania go do wszystkich potrzeb przedsiębiorstwa, nawet tych najbardziej nietypowych. Takie oprogramowanie może zawierać dokładnie te opcje, które są wykorzystywane w firmie, i może być maksymalnie dopasowane do innych systemów, jakie funkcjonują w przedsiębiorstwie. Dzięki temu obsługa takiego oprogramowania może okazać się bardziej intuicyjna.

Im bardziej skomplikowane i nietypowe ma być oprogramowanie, tym więcej czasu zajmie jego stworzenie, adaptacja do wymogów przedsiębiorstwa i finalne wdrożenie. Należy też liczyć się z wyższym kosztem nabycia tego typu oprogramowania – choć w dłuższej perspektywie usprawnienie pracy czy zwiększenie wydajności poszczególnych procesów może przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji.

Istotna kompatybilność i elastyczność oprogramowania

Duża konkurencja na rynku oprogramowania przemysłowego może sprawić, że w przedsiębiorstwie będą różne rodzaje programów, które mogą pochodzić od różnych dostawców. Jeśli każdy z nich będzie pochodził z odrębnego i zamkniętego środowiska, wzajemna komunikacja między nimi będzie niemożliwa albo mocno utrudniona.

Niezwykle ważne jest więc, żeby dobierać takie programy, które dają się łatwo integrować z systemami istniejącymi w przedsiębiorstwie. Dzięki temu będą mogły one się nawzajem „widzieć” i tworzyć zintegrowaną sieć informatyczną, co pozwoli na kompleksowe zarządzanie różnymi procesami w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie z jednej strony ułatwi pracę, a z drugiej – umożliwi gromadzenie danych z różnych systemów, dzięki czemu ich analiza i przetwarzanie będą bardziej kompleksowe.

Ważną kwestią jest wybór takiego programu, który będzie można w przyszłości łatwo rozbudować o nowe moduły funkcjonalne. Nie zawsze bowiem da się już przy zakupie oprogramowania przewidzieć, w jakim kierunku będzie się rozwijać przedsiębiorstwo i jakie pojawią się potrzeby programistyczne.
 
Warto więc też sprawdzić, czy ewentualna rozbudowa systemu o nowe moduły jest możliwa i czy można ją przeprowadzić samemu. Konieczność korzystania ze specjalistów dostawcy oprogramowania wydłuży czas rozbudowy systemu, a także zwiększy koszty takiej modernizacji.

Cena oprogramowania istotna, ale nie najważniejsza

Jak przy każdej inwestycji, niezwykle ważny jest także jej koszt. Rozważając jednak kwestię nabycia nowego oprogramowania, nie można patrzeć wyłącznie na cenę. Pod uwagę trzeba wziąć również inne czynniki, które mogą się przełożyć na koszt całej inwestycji i czas jej zwrotu.

Niezwykle ważny jest np. czas wdrożenia nowego oprogramowania i jego modernizacji. Nowe funkcjonalności mogą się bowiem przełożyć na uzyskanie dodatkowych przychodów lub ograniczenie kosztów. W przypadku aktualizacji oprogramowania lub jego rozbudowy ważna jest kwestia konieczności poniesienia kosztów, które się z tym wiążą. Czy konieczne będzie nabycie nowej wersji, czy może wystarczająca będzie tylko jakaś drobna opłata za jego modernizację?

Do łącznych kosztów nabycia oprogramowania należy zaliczyć także ewentualne szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać nowy program. Im więc trudniejsze będzie wdrożenie i bardziej skomplikowana będzie obsługa oprogramowania, tym wyższa może być ta część kosztów. Przy wyborze oprogramowania warto więc zwrócić uwagę, żeby jego interfejs był jak najbardziej czytelny i intuicyjny.

Wybór odpowiedniego oprogramowania jest niezwykle ważny z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizowania różnych procesów produkcyjnych. Warto jednak pamiętać, że równie ważna jest m.in. integracja oprogramowania z innymi systemami zarządzania produkcją, łatwość jego obsługi czy też transferu danych, które pozwolą na analizę procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę