Jak rodzaj linii produkcyjnej półmasek filtrujących wpływa na czystość mikrobiologiczną gotowych wyrobów?

Jak rodzaj linii produkcyjnej półmasek wpływa na czystość? Canva – gettyimages

Zwiększone zapotrzebowanie na środki ochrony układu oddechowego w 2020 roku, wywołane pandemią COVID-19, spowodowało rozwój technologii w produkcji półmasek filtrujących. W celu poprawy efektywności wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na zakup nowych linii technologicznych lub rozbudowę istniejącego parku maszynowego i jego automatyzację.

Trend ten ma wpływ nie tylko na sytuację ekonomiczną firmy, ale również na jakość wytwarzanych wyrobów. Badania mikrobiologiczne wytypowanych półmasek filtrujących przeprowadzone przez Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) wykazały, że sposób produkcji ma istotny wpływ na ich czystość mikrobiologiczną. Dzięki kontroli mikrobiologicznej gotowych wyrobów jesteśmy w stanie zidentyfikować, jakie zagrożenia i szkodliwe czynniki biologiczne występują już na etapie samego procesu produkcyjnego.

Jak rodzaj linii produkcyjnej półmasek filtrujących wpływa na czystość mikrobiologiczną gotowych wyrobów? zdjęcie w treści artykułu


Wyniki prac wykazały, że półmaski filtrujące produkowane z wykorzystaniem linii automatycznych były mniej zanieczyszczone, niż te dla których w procesie produkcji część operacji wykonywana była ręcznie przez pracowników. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi polskiej normy PN-EN 14683:2019+AC. Wyznaczona całkowita liczba mikroorganizmów dla półmasek produkowanych na automatycznych liniach produkcyjnych była ponad dwukrotnie niższa niż dla próbek, których proces produkcji opierał się także na pracach ręcznych wykonywanych przez pracowników. 

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że nie wpływa to na ich właściwości ochronne i użytkowe. W dalszym stopniu zapewniają one wskaźnik ochrony zagwarantowany przez producenta. Warto podkreślić, że narażenia inhalacyjne mogą wystąpić zarówno podczas wykonywanych czynności zawodowych, ale także w sferze prywatnej – np. podczas koszenia trawy, remontów, sprzątania, malowania, prac rolniczych itp.

W celu zapobiegania i ograniczania zagrożeń stosowanie indywidualnych rozwiązań w postaci sprzętu ochrony układu oddechowego stanowi najbezpieczniejszą formę. Stosowanie tego niepozornego sprzętu pełni kluczową rolę w zapewnieniu ochrony naszych dróg oddechowych, co jest szczególnie ważne dla osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Niezwykle istotna z punktu widzenia społeczeństwa okazuje się edukacja oraz poszerzanie świadomości potencjalnych użytkowników dotycząca istniejących zagrożeń i potencjalnych konsekwencji. W tym celu podjęto realizację informacyjnej kampanii społecznej „Chroń siebie i innych – noś półmaskę”, obejmującej prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Jej celem jest podniesienie świadomości nie tylko pracowników i pracodawców ale także ogółu społeczeństwa. Autorzy postawili nacisk głównie w tematyce zakresu doboru, zasad stosowania, przechowywania, konserwacji oraz utylizacji półmasek filtrujących.

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę