Jest wstępny szacunek PKB Polski w 2020 r.

Jest wstępny szacunek PKB Polski w 2020 r. Pixabay

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dot. produktu krajowego brutto w 2020 r. Według wstępnego szacunku PKB w ubiegłym roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 r. Przypomnijmy, że przed rokiem nasz kraj zanotował wzrost o 4,5%.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. zmniejszyła się o 2,9% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r.,
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2020 r. zmniejszyła się o 0,2% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,3% w 2019 r.,
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 3,7%, wobec spadku o 4,1% w 2019 r.,
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 4,0%, wobec wzrostu o 5,4% w 2019 r.
wykres PKB Polski w latach 2017-2020
Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach 2017-2020

W 2020 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 3,7% w porównaniu z 2019 r., w którym zanotowano wzrost o 3,5%. Spożycie ogółem w 2020 r. spadło realnie o 1,5%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0% (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 4,4% oraz o 4,0%).

Akumulacja brutto w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się realnie o 12,2%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 8,4% (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 0,1% oraz o 7,2%). Natomiast stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2020 r. wyniosła 17,1%, wobec 18,5% w 2019 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianom.

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę